Tjemmes, Wybe 1 2 3 4 5

Geboortenaam Tjemmes, Wybe
Geslacht mannelijk

Gebeurtenissen

Gebeurtenis Datum Locatie Beschrijving Opmerkingen Bronnen
Geboorte voor 1749-10-12    
 
Doop 1749-10-12 Koudum, Friesland, Nederland  

Hemelumer Oldeferd, dopen, doopjaar 1749
Gedoopt op 12 oktober 1749 in Koudum
Dopeling: Wijbe, zoon
   Vader: Tjemme Pieters
  Moeder: Uilk Sipkes
Opm.: Attestatie naar Heeg afgegeven op 19 mei 1781

6
Huwelijk 1780-05-21 Heeg, Friesland, Nederland Getrouwd met Janke Andries Althusius

Wymbritseradeel, huwelijken 1780
Vermelding: Bevestiging huwelijk op 21 mei 1780 in Heeg
Bruidegom: Wybe Tjemmes afkomstig van Idzega
Bruid: Janke Andries Althusius afkomstig van Heeg

Trouwregister Hervormde gemeente Heeg 1596-1811
Trouwregister Hervormde gemeente Oudega Idzega
Sandfirden 1772-1810

Janke Andries Althusius was de dochter van
Andries Althusius en Lysbert Klazes:

Wymbritseradeel, huwelijken 1745
Vermelding: Bevestiging huwelijk op 12 december 1745
 Bruidegom: Andries Gerardus Althusius afkomstig van Heeg
 Bruid: Lijsbert Klazes afkomstig van Heeg

Wymbritseradeel, dopen, doopjaar 1749
Gedoopt op 23 februari 1749 in Heeg
Dopeling: Janke
Vader: Andries Althusius

De ouders van Lijsbert Klases waren Claes Juriens en Acke Gerkes.
Claes Juriens was waarschijnlijk een zoon van Jurrien Claeses de Roos,
persoon op deze site.

De ouders van Andries Althusius, waren:

Rauwerderhem, huwelijken 1708
Vermelding: Bevestiging huwelijk op 26 februari 1708 in Deersum
 Bruidegom: Gerardus Althusius afkomstig van Deersum
 Bruid: Janke Antonides afkomstig van Deersum
Opmerking : hij is timmerman; gehuwd door dominee Antonides van Rauwerd

Gerardus Althusius was de zoon van een predikant:

Rauwerderhem, dopen, doopjaar 1682
Gedoopt op 31 december 1682 in Deersum
Dopeling: Geerard, zoon
   Vader: Johannes Althusius, predikant

Leeuwarden, huwelijken 1678
Vermelding: Ondertrouw op 8 juni 1678
 Bruidegom: Johannes Althuysius afkomstig van Deersum
     Bruid: Voske Jans afkomstig van Leeuwarden
Opmerking : hij is predikant

Kind van Wybe Tjemmes en Janke Andries Althusius:

Geboren op 29 april 1781 in Heeg
Gedoopt op 6 mei 1781 in Heeg
Dopeling: Lysbet, dochter
   Vader: Wybe Tjemmes
  Moeder: Janke Andries Althusius

7 8 9 10 11 12
Belijdenis 1781-05-24 Heeg, Friesland, Nederland  

Lidmatenboek Heeg

"Op 24 Maij 1781 is na voorafgaand
onderwijs en het doen van belijdenis
des geloofs tot Lidmaat dezer Gemeente
aangenomen den persoon Wijbe Tjemmes
- Egteman van Janke Andries Althusius"

13

Ouders

Vader Pieters, Tjemme
Moeder Sipkes, Uilk
    Broer     Tjemmes, Pieter
         Tjemmes, Wybe
    Broer     van den Dam, Jarig Tjemmes
    Broer     Tjemmes, Albert
    Zus     Tjemmes, Hinke
    Broer     Tjemmes, Pitter

Bijzonderheden

Dochter Lysbet Wybes trouwde in 1807 met Gerhardus Durks Althuizius,
die net als haar moeder de achternaam Althusius droeg.
Ze waren verre familie van elkaar.

Wymbritseradeel, huwelijken 1807
Vermelding: Bevestiging huwelijk op 24 mei 1807 in Gaastmeer
Bruidegom: Gerhardus Durks Althuizius afkomstig van Gaastmeer
Bruid: Lysabeth Wiebes afkomstig van Heeg

Gerhardus Durks Althusius was geboren te Leeuwarden in 1785:

Leeuwarden, dopen, geboortejaar 1785, doopjaar 1785
Geboren op 12 maart 1785
Gedoopt op 13 april 1785 in Leeuwarden
Dopeling: Gerardus, zoon
Vader: Theodorus Gerardus Althusius
Moeder: Anna Maria-Magd. Bakkerus

Leeuwarden, huwelijken 1784
Vermelding: Bevestiging huwelijk op 18 april 1784
Bruidegom: Theodorus Gerardus Althusius afkomstig van Leeuwarden
Bruid: Anna Maria Magdalena Bakkerus afkomstig van Leeuwarden
Opmerking : getrouwd in de Jacobijner kerk

Theodorus Gerardus Althusius werd ook wel
Dirk Gerardus Althusius genoemd:
Hij trouwde in 1792 voor de tweede keer:

Leeuwarden, huwelijken 1792
Vermelding: Bevestiging huwelijk op 14 oktober 1792
Bruidegom: Dirk Gerhardus Althuisius afkomstig van Leeuwarden
Bruid: Bouwdewina Jacobs Hibma afkomstig van Harlingen
Opmerking : getrouwd te Harlingen

Dirk Gerhardus Althusius was geboren in 1761:

Wymbritseradeel, dopen, geboortejaar 1761, doopjaar 1761
Geboren op 3 november 1761
Gedoopt op 8 november 1761 in Gaastmeer
Dopeling: Durk
Vader: Gerhardus Althusius
Moeder: Neeltje Teekes

Gerhardus Althusius was geboren in 1721:

Wymbritseradeel, dopen, geboortejaar 1721, doopjaar 1721
Geboren op 9 oktober 1721
Gedoopt op 12 oktober 1721 in Gaastmeer
Dopeling: Gerardus, zoon
Vader: Joannes Althusius
Moeder: Berber Henderiks

Joannes Althusius was geboren in 1680:

Rauwerderhem, dopen, doopjaar 1680
Gedoopt op 4 juli 1680 in Deersum
Dopeling: Joannes
Vader: Johannes Althusius, predikant

Gerhardus Durks Althusius en Lysabeth Wybes hebben
dus een gemeenschappelijke betovergrootvader
Johannes Althusius, predikant te Deersum (1674 -1708).

Kinderen van Gerhardus Durks Althusius en
Lysabeth Wybes:

1. Geboren op 8 april 1808 in Gaastmeer
Gedoopt op 1 mei 1808 in Gaastmeer
Dopeling: Durk
Vader: Gerhardus Durks Althusius
Moeder: Lysbert Wybes

2. Geboren op 19 september 1810 in Gaastmeer
Gedoopt op 23 september 1810 in Gaastmeer
Dopeling: Klaas, zoon
Vader: Gerhardus Durks Althusius
Moeder: Lysbert Wybes
Getuige: Djeuke Klazes

Opm: Djeuke Klazes was getrouwd met Miente Durks Althuizius,
broer van Gerhardus Durks Althuisius.

Wymbritseradeel, huwelijken 1809
Vermelding: Bevestiging huwelijk op 28 mei 1809 in Gaastmeer
Bruidegom: Miente Durks Althuizius afkomstig van Gaastmeer
Bruid: Dieuwke Klazes afkomstig van Gauw

3. Geboorteakte Wymbritseradeel (mairie Heeg), 1812
Aangiftedatum 6 augustus 1812, akte nr. 28
Anna Althuisius, dochter, geboren 4 augustus 1812 te Gaastmeer
Vader: Gerardus Dirks Althuisius, Timmerman
Moeder: Liesbeth Wiebes

4. Geboorteakte Wymbritseradeel (mairie Heeg), 1814
Aangiftedatum 6 december 1814, akte nr. 65
Janke Althuisius, dochter, geboren 4 december 1814 te Gaastmeer
Vader: Gerardus Durks Althuisius, Timmerman
Moeder: Lijsbeth Wybes

5. Geboorteakte Wymbritseradeel (mairie Heeg), 1816
Aangiftedatum 29 augustus 1816, akte nr. 36
Taeke Althuisius, zoon, geboren 17 augustus 1816 te Gaastmeer
Vader: Gerardus Durks Althuisius, Timmerman
Moeder: Lijsbeth Wybes

6. Geboorteakte Wymbritseradeel, 1819
Aangiftedatum 30 april 1819, akte nr. 63
Wiebe Althuisius, zoon, geboren 29 april 1819 te Gaastmeer
Vader: Gerhardus Durks Althuisius, Timmerman
Moeder: Elisabeth Wiebes

7. Geboorteakte Wymbritseradeel, 1822
Aangiftedatum 26 februari 1822, akte nr. 30
Janke Althuisius, dochter, geboren 24 februari 1822 te Gaastmeer
Vader: Gerardus Dirks Althuisius, Timmerman
Moeder: Liesbeth Wiebes

Lijsbeth Wijbes is in 1827 te Workum overleden:

Overlijdensakte Workum, 1827
Aangiftedatum 15 mei 1827, akte nr. 84
Overleden: Lijsbeth Wybes Althuisius, op 15 mei 1827, 47 jaar, vrouw
Gehuwd

"Lijsbeth Wijbes Althuisius, oud 47 Jaren en ruim
acht maanden, zonder beroep, geboren te Heeg, en
gewoond hebbende te Workum, dochter van Wijbe Andries
Althuisius en Janke Durks, beide overleden, en echtgenote van
Gerardus Durks Althuisius, Timmerman te Workum"

Opm:
Namen ouders kloppen niet!

Gerardus Dirks Althuisius trouwde in 1828 met
Jantje Bartels Hoeksma:

Huwelijksakte Wymbritseradeel, 1828
Bruidegom: Gerardus Dirks Althuisius, oud 43 jaar, geboren te Leeuwarden
Vader: Dirk Gerardus Althuisius
Moeder: Anna Maria Bakkerus
Bruid: Jantje Barteles Hoekstra, oud 34 jaar, geboren te Rauwerd, gemeente
Rauwerderhem
Vader: Bartele Murks Hoekstra
Moeder: Trijntje Egberts
Datum: 15 april 1828, akte nr. 10

1. Geboorteakte Wymbritseradeel, 1829
Aangiftedatum 17 maart 1829, akte nr. 50
Abraham Althuisius, zoon, geboren 15 maart 1829
Vader: Gerardus Dirks Althuisius
Moeder: Jantje Bartels Hoeksma

2. Geboorteakte Wymbritseradeel, 1836
Aangiftedatum 27 juni 1836, akte nr. 121
Fokke Althuisius, zoon, geboren 26 juni 1836
Vader: Gerardus Durks Althuisius
Moeder: Jantje Bartles Hoeksma

Gerardus Durks Althuisius is in 1839 overleden:

Overlijdensakte Wymbritseradeel, 1839
Aangiftedatum 8 januari 1839, akte nr. 8
Overleden: Gerhardus Dirks Althuisius, op 7 januari 1839, 52 jaar, man
Gehuwd

"Gerhardus Dirks Althuisius, oud 52 jaren, timmerman,
geboren te Gaastmeer, wonende te Gauw, echtgenoot van
Jantje Bartles Hoeksma, zonder beroep, wonende te Gauw,
zoon van Dirk Althuisius en Anna Bakkers, beide overleden".

Naaste verwanten

 1. Pieters, Tjemme
  1. Sipkes, Uilk
   1. Tjemmes, Pieter
   2. Tjemmes, Wybe
   3. van den Dam, Jarig Tjemmes
   4. Tjemmes, Albert
   5. Tjemmes, Hinke
   6. Tjemmes, Pitter

Voorouders

Bronverwijzing

 1. Trouwregister Hervormde gemeente Gaastmeer en Nijhuizum
 2. Doopboek Hervormde gemeente Gaastmeer en Nijhuizum
 3. Doopboek Hervormde gemeente Leeuwarden
 4. Geboorteakte Wymbritseradeel
 5. Overlijdensakte Workum
 6. Doopboek Hervormde gemeente Koudum
 7. Trouwregister Hervormde gemeente Heeg
 8. Trouwregister Hervormde gemeente Oudega, Idzega en Sandfirden
 9. Doopboek Hervormde gemeente Heeg
 10. Trouwregister Hervormde gemeente Deersum Poppingawier
 11. Doopboek Hervormde gemeente Deersum Poppingawier
 12. Trouwregister Gerecht Leeuwarden
 13. Kerkdocumenten van Heeg