Gravius, Tiete Joannes 1

Geboortenaam Gravius, Tiete Joannes
Geslacht mannelijk

Gebeurtenissen

Gebeurtenis Datum Locatie Beschrijving Opmerkingen Bronnen
Huwelijk 1623-06-14 Harlingen, Friesland, Nederland Getrouwd met Richtie Baukes

Harlingen, huwelijken 1623
Vermelding: Bevestiging huwelijk op 14 juni 1623
Man       : Tiete Johannis Gravius
Vrouw     : Richtie Bauckes

Leeuwarden, dopen, doopjaar 1642
Dopeling: Joost
Gedoopt op 5 januari 1642 in Leeuwarden
Kind van Titus Gravius en niet genoemde moeder

Volgens het Stamboek van den Frieschen adel waren
zijn kinderen:
Rixt, Anna, Jan en Joost.

2 3 4a

Ouders

Vader Gravius, Jan Martens
Moeder Hoytema, Berber Tietes
    Broer     Gravius, Martinus Johannis
         Gravius, Tiete Joannes
    Broer     Gravius, Rein
    Zus     Gravius, Riemcke
    Zus     Gravius, Anke

Bijzonderheden

Titus Johannis Gravius staat vermeld als
notaris te Friesland op 20 november 1630.

Index diverse bestanden stadsarchief Leeuwarden tot 1811
Akte gg024-18 1629-02-06; Hypotheekboeken
Aktenummer:
gg024-18
Datum akte:
1629-02-06
Soort bron:
Hypotheekboeken
Samenvatting:
Gerrijt Pietersz en Trijntie Jarichsdr, echtelieden en burgers binnen Leuwarden.
1629 Februarij 6. Schuldvordering (f 200-19-2-) tersaecke vercoop van waren,
te vorderen van Tiette Gravius en Richt Bauckedr, echtelieden binnen Leuwarden.

Index diverse bestanden stadsarchief Leeuwarden tot 1811
Akte gg021-36a 1625-09-23; Hypotheekboeken
Aktenummer:
gg021-36a
Datum akte:
1625-09-23
Soort bron:
Hypotheekboeken
Samenvatting:
Anna Tijlsdr en Gabbe Gerloffsz, biersteker, echtelieden, burgers, binnen Leuwarden.
1625 Septembris 22. Schuldvordering (f 200,-) tersaecke te vorderen verschotene penningen
en vercochte Hollandsche bieren, te vorderen van Tiete Gravius en Rixtie Bauckesdr,
echtelieden, burgers binnen Leuwarden.

Index diverse bestanden stadsarchief Leeuwarden tot 1811
Akte gg021-43 1625-10-08; Hypotheekboeken
Datum akte:
1625-10-08
Aktenummer:
gg021-43
Soort bron:
Hypotheekboeken
Samenvatting:
Aeltie Baerentsdr en Liuwe Liuwesz, echtelieden binnen Leuwarden. 1625 Septembris 23.
Schuldvordering (50,- goudguldens), tersaecke te vorderen verschotene penningen,
te vorderen van Tijtte Gravius en Rixtie Bauckesdr,
echtelieden, burgers binnen Leuwarden. N.B. Deze acte is gecasseerd op 29 Septembris 1626.

Naaste verwanten

 1. Gravius, Jan Martens
  1. Hoytema, Berber Tietes
   1. Gravius, Martinus Johannis
   2. Gravius, Tiete Joannes
   3. Gravius, Rein
   4. Gravius, Riemcke
   5. Gravius, Anke

Voorouders

Bronverwijzing

 1. Notarissen Friesland 1606-1700
 2. Doopboek Hervormde gemeente Leeuwarden
 3. Trouwregister Gerecht Harlingen
 4. Jr.Mr. M. de Haan Hettema en Mr. A. Van Halmael jr.: Stamboek van den Frieschen adel (1846)
   • Datum: 1846
   • Pagina: Aantekeningen - Hoytema, blz. 144