Thomas, Johannes 1

Geboortenaam Thomas, Johannes
Geslacht mannelijk

Gebeurtenissen

Gebeurtenis Datum Locatie Beschrijving Opmerkingen Bronnen
Geboorte rond 1598    

Mogelijk is hij gedoopt in 1612:

Dokkum, dopen, doopjaar 1612
Dopeling: Johannes
Gedoopt op 1 juni 1612 in Dokkum
Zoon van Thomas, trompetter en niet genoemde moeder

2
2e Huwelijk 1623-03-30 Dokkum, Friesland, Nederland Getrouwd met Lysbeth Carelsdr

Dokkum, huwelijken 1623
Vermelding: Bevestiging huwelijk op 30 maart 1623
Man       : Johannes Thomaszn afkomstig van Dokkum
Vrouw     : Lysbeth Carelsdr afkomstig van Dokkum

3

Families

Getrouwd Vrouw Fransedr, Ydke
   
Gebeurtenis Datum Locatie Beschrijving Opmerkingen Bronnen
Ondertrouw 1619-02-27 Dokkum, Friesland, Nederland  

Dokkum, huwelijken 1619
Vermelding: Derde proclamatie op 27 februari 1619
Man : Johannes Thomas afkomstig van Dokkum
Vrouw : Ydke Fransedr afkomstig van Dokkum

3
Huwelijk na 1619-02-27    
 
  Kind.
 1. Johannes, Frans

Bijzonderheden

Over Johannes Thomas werd in 1624 gemeld:

In het boek "Friesland, staat en macht 1450-1650"
van Johan Frieswijk
(books.google.nl/books):

"Johannes Thomas is een Arminiaan en is
'Sindt Petrus' niet ter kerke geweest".

In het boek "Tussen Gideonsbende en publieke kerk" van Wiebe Bergsma
(books.google.nl/ books):

"Johannes Thomas, een jongeman van 26 of 27 jaar
is sinds de afzetting van Hajo Lamberti niet meer
in de kerk geweest; hij is 'een groet Arminian' ".

Uit het bovenstaande is af te leiden, dat Johannes Thomas
in 1597 of 1598 is geboren.

Hij was een Arminiaan (Remonstrant), volgeling van Arminius,
Jacob Harmensen (1560-1609), die de leer van Calvijn over de genade
en de predestinatie verwierp.
Franciscus Gomarus (1563-1641), contra-remonstrant en
streng calvinist, was de tegenstander van Arminius.

Naaste verwanten

  1. Thomas, Johannes
   1. Fransedr, Ydke
    1. Johannes, Frans

Bronverwijzing

 1. Groot Woordenboek der Nederlandse Taal - Van Dale
 2. Doopboek Hervormde gemeente Dokkum
 3. Ondertrouwregister Gerecht Dokkum