Wijngaarden, Catharina Cornelis 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Geboortenaam Wijngaarden, Catharina Cornelis
Geslacht vrouwelijk
Leeftijd bij overlijden 33 jaren, 1 maand, 18 dagen

Gebeurtenissen

Gebeurtenis Datum Locatie Beschrijving Opmerkingen Bronnen
Geboorte 1784-08-11 Koudum, Friesland, Nederland  
 
Doop 1784-08-29 Koudum, Friesland, Nederland  

Hemelumer Oldeferd, dopen, geboortejaar 1784, doopjaar 1784
Dopeling: Catharina
Geboren op 11 augustus 1784 in Koudum
Gedoopt op 29 augustus 1784 in Koudum
Dochter van Cornelis Adugeris Wijngaarden en Binkje Borus Heineman

- de vader is getuige

10 1a
1e Huwelijk 1803-12-11 Koudum, Friesland, Nederland Getrouwd met Anne Jans de Jong

Hemelumer Oldeferd, huwelijken 1803
Vermelding: Bevestiging huwelijk op 11 december 1803 in Koudum
Man: Anne Jans de Jong afkomstig van Koudum
Vrouw: Catharina Wijngaarden afkomstig van Koudum

Anne Jans was geboren in 1780:

Leeuwarderadeel, dopen, geboortejaar 1780, doopjaar 1780
Geboren op 11 september 1780 in Britsum
Gedoopt op 26 november 1780 in Britsum
Dopeling: Anne
Vader: Jan Wilhelmus de Jong
Moeder: Hiltje Annes

Kinderen van Anne Jans de Jong en
Catharina Wijngaarden:

1. Jan
Geboren op 31 augustus 1804 in Koudum
Gedoopt op 9 september 1804 in Koudum
Dopeling: Jan, zoon
Vader: Anne Jans
Moeder: Catharina Wijngaarden

2. Cornelis
Geboren op 21 november 1807 in Workum
Gedoopt op 6 december 1807 in Workum
Dopeling: Cornelis
Vader: Anne Jans
Moeder: Catharina Wijngaarden

3. Cornelis
Geboren op 23 september 1809 in Workum
Gedoopt op 8 oktober 1809 in Workum
Dopeling: Cornelis
Vader: Anne de Jong
Moeder: Catharina van Wijngaarden
Moeder: Catharina Wijngaarden

4. Hiltje
Geboorteakte Workum, 1812
Aangiftedatum 27 februari 1812, akte nr. 15
Hiltje de Jong, dochter, geboren 27 februari 1812
Vader: Anne Jans de Jong, oud 31 jaren,
werkman wonende te Workum
Moeder: Catharina Cornelis Wijngaarden

Anne Jans de Jong is in 1813 te Workum overleden:

Overlijdensakte Workum, 1813
Aangiftedatum 21 juni 1813, akte nr. 41
Overleden: Anne Jans de Jong, op 19 juni 1813, 33 jaar, man
Gehuwd

"Anne Jans de jong, oud 33 Jaaren, gewoond hebbend
te Workum en geboren te Koudum, echtgenoot van
Catharina Wijngaarden, Winkeliersche aldaar, Zoon van
Jan Johannes de Jong en Hiltje Annes, de vader overleden
en de moeder woonachtig te Koudum"

11 12 10 3 13 14
Volkstelling Hemelumer Oldeferd 1805 Koudum, Friesland, Nederland  

Koudum
Anne Jans
Gehuwd
1 kind
3 zielen
Gereform.

15
Familienamen 1811-12-24 Workum, Friesland, Nederland  

Workum, deel 1 folio 36
Jong, Anne Jans de, Workum
Kinderen: Jan 7, Kornelis 2

"Anne Jans, wonende te Workum, heeft
dezelve verklaard, dat hij aanneemt de naam
van DE JONG voor famille-naam en dat hij
heeft twee zoons te weten, Jan oud zeven
en Kornelis oud twee Jaaren en heeft deze
met ons vertekend den 24 december 1811
(handtekening)
Anne Jans de jong"

8
2e Huwelijk 1814-05-11 Workum, Friesland, Nederland Getrouwd met Fonger Jelles de Haan

Huwelijksakte Workum, 1814
Man: Fonger Jelles de Haan, Turfdrager, oud 40 jaar, geboren te Workum
Ouders: Jelle Fongers en Rinske Sytzes
Vrouw: Catharina Cornelis Wijngaarden, oud 29 jaar, geboren te Koudum, gemeente Hemelumer Oldeferd
Ouders: Cornelis Adagerus Wijngaarden en Binkje Borus Heineman
Datum: 11 mei 1814, akte nr. 13

Gedeelte akte:

Fonger Jelles de Haan, weduwnaar van Tietje
Hartman Banning, geboren op 30 maart 1774
te Workum
- Catharina Cornelis Wijngaarden oud negen-
twintig Jaren van bedrijf winkelierse wonende
meede te Workum geboren te Koudum
den elfde Augustus een duizend zevenhonderd
vierentachtig blijkens doopcedul,
weduwe van Anne Jans de Jong, overleden
19 juni 1813,
dochter van Cornelis Adageris Wijngaarden
en Baukje Borus Heinemann in leven echte-
lieden te Koudum zijnde beyde overleden
over eenige jaren blijkens verklaring
gepasseeerd voor de Schout van de gemeente
Koudum-

Opmerking:
De Akte van Bekendheid en overige gegevens van Fonger
Jelles de Haan zijn te lezen in de Bijzonderheden.

Fonger Jelles was geboren in 1774:

Workum, dopen, geboortejaar 1774, doopjaar 1774
Geboren op 31 maart 1774 in Workum
Gedoopt op 3 april 1774 in Workum
Dopeling: Fonger
Vader: Jelle Fongers
Moeder: Rinske Sijtses

Kind van Fonger Jelles en Catharina Cornelis Wijngaarden:

Geboorteakte Workum, 1814
Aangiftedatum 28 september 1814, akte nr. 74
Rinske de Haan, dochter, geboren 27 september 1814
Vader: Fonger Jelles de Haan, Turfdrager
Moeder: Catharina Cornelis Wijngaarden

Overlijdensakte Workum, 1828
Aangiftedatum 19 januari 1828, akte nr. 6
Overleden: Rinske de Haan, op 18 januari 1828, 13 jaar
en bijna vier maanden, vrouw

"Rinske de Haan, dochtertje van Fonger Jelles de Haan,
werkman te Workum, en Catharina Cornelis
Wijngaarden, overleden"

Opmerking:
Fonger Jelles de Haan is dus overleden na 19 januari 1828.
Er is nog geen overlijdensakte gevonden.

16 13 14
Overlijden 1817-09-29 Workum, Friesland, Nederland  

Overlijdensakte Workum, 1817
Aangiftedatum 30 september 1817, akte nr. 56
Catharina Cornelis Wijngaarden, overleden 29 september 1817,
33 jaar, vrouw
Gehuwd

Aangever o.a.
"Fonger Jelles de Haan oud 42 Jaren turfdrager, echtgenoot,

Catharina Cornelis Wijngaarden, oud 33 Jaren, van bedrijf
Groentenverkoopster gewoond hebbende te Workum
geboren te Koudum, dochter van Cornelis Wijngaarden
en Binke Bores, echtgenoot van Fonger Jelles de Haan
voornoemd, de ouders overleden"

14

Ouders

Vader Wijngaarden, Cornelis Adugeris
Moeder Heineman, Binkje Borus
    Broer     Wijngaarden, Adjus Kornelis
    Zus     Wijngaarden, Jel Cornelis
         Wijngaarden, Catharina Cornelis
    Zus     Wijngaarden, Janke Cornelis

Bijzonderheden

In de huwelijksbijlagen behorende bij het huwelijk (1814) van Catharina Cornelis Wijngaarden
en Fonger Jelles de Haan is de volgende Akte van Bekendheid opgenomen:
(gedeelte)

"Heden den 19 April Anno 1814 compareerden voor ons
Gesuinus Keuchenius Schout van Koudum,
Auke Jans Krol, Meester Grofsmid, oud 57 Jaren,
Johan Ruehman, Landbouwer, oud 60 Jaren,
Teije Tresling, Schoolmeester, oud 40 Jaren, allen
woonachtig te Koudum, dewelke te Samen en elk
in het bijzonder verklaarden, zeer wel te hebben
gekend de ouders van Catharina Wijngaarden,
weduwe van Anne Jans de Jong, woonachtig te Workum
met namen Cornelis Adugeris Wijngaarden en Binkje
Borus Heineman in leven woonachtig te Koudum, en
te weten dat gemelde Echtelieden reeds voor eenige
jaren overleden zijn, hetgeen de Attestanten zoo uit
hoofde van famille betrekking als ter zake omgang en
verkering met dezelve volkomen bekend is
En is hierrvan deze Acte gepasseerd, welke na doorlezing
door de Comparanten is geteekend,
(ondertekening)
Auke IJans Krol
Johan Ruehman
T. Tresling
G. Keuchenius"

Opmerking:
Auke Jans Krol was gehuwd geweest met Jel Boris Heineman, zuster
van Binkje Boris Heineman.
Johan Ruehman (schoonzoon) was gehuwd met Hijlk Aukes Knol,
dochter van Auke Jans Krol en Jel Boris Heineman.

Hemelumer Oldeferd, huwelijken 1806
Vermelding: Bevestiging huwelijk op 19 oktober 1806 in Koudum
Bruidegom: Johan Reuchman afkomstig van Koudum
Bruid: Hijlk Aukes Krol afkomstig van Koudum

Johan Reuchman was geboren in het Hertogdom Bruinswijk (Braunzweig)
in Duitsland, zoals vermeld wordt in zijn overlijdensakte.

Overlijdensakte Hemelumer Oldeferd, 1823
Aangiftedatum 28 juni 1823, blad nr. 15
Overleden: Johan Reuhman, op 27 juni 1823, 73 jaar, man
Gehuwd

OVERIGE GEGEVENS VAN FONGER JELLES DE HAAN, de 2e echtgenoot van
Catharina Cornelis Wijngaarden:

1e Huwelijk

Workum, huwelijken 1797
Vermelding: Bevestiging huwelijk op 31 december 1797 in Workum
Bruidegom: Fonger Jelles de Haan afkomstig van Workum
Bruid: Bottje Douwes Huitinga afkomstig van Workum

Vermoedelijk was Bottje Douwes de dochter van Douwe Meijnerts
en Antje Melles:

Workum, dopen, geboortejaar 1773, doopjaar 1773
Geboren op 28 september 1773 in Workum
Gedoopt op 13 oktober 1773 in Workum
Dopeling: Bottje
Vader: Douwe Meijnerts
Moeder: Antje Melles

Kind van Fonger Jelles en Bottje Douwes,
vermeld met de vroedvrouw:

Workum, dopen, geboortejaar 1799
Geboren op 12 september 1799 in Workum
Kind: Rinske, dochter
Vader: Fonger Jelles
Moeder: Bottje Douwes
Opmerking: Vroedvrouw is Hijkke Jans, de ouders zijn Gereformeerd

Workum, dopen, geboortejaar 1799, doopjaar 1799
Geboren op 12 september 1799 in Workum
Gedoopt op 15 september 1799 in Workum
Dopeling: Rinske
Vader: Fonger Jilles
Moeder: Bottje Douwes

2e Huwelijk

Workum, huwelijken 1809
Vermelding: Bevestiging huwelijk op 29 januari 1809 in Workum
Bruidegom: Fonger Jelles afkomstig van Workum
Bruid: Tietje Hartmans afkomstig van Workum

Tietje Hartmans was de dochter van Hartman Eeltjes en Cristina Banning:

Workum, dopen, geboortejaar 1772, doopjaar 1772
Geboren op 24 november 1772 in Workum
Gedoopt op 29 november 1772 in Workum
Dopeling: Tietje
Vader: Hartman Eeltjes
Moeder: Cristina Banning

Hartman Eeltjes en Cristina Banning waren in 1765 getrouwd te Harlingen:

Harlingen, huwelijken 1765
Vermelding: Ondertrouw op 21 september 1765
Bruidegom: Hartman Eeltjes afkomstig van Harlingen
Bruid: Christina Harmanus Banning afkomstig van Harlingen
Opmerking: de bruid wordt gecompareerd door haar vader Harmanus Banning

Crisina was gedoopt in 1745 te Sneek:

Sneek, dopen, doopjaar 1745
Gedoopt op 24 december 1745 in Sneek
Dopeling: Cristina, dochter
Vader: Hermanus Banningh
Moeder: Tjeertje Sygers

Hermanus Banningh was de zoon van Maurits Arnoldus Banning,
Predikant te Oudemirdum:

Gaasterland, dopen, doopjaar 1692
Gedoopt op 11 december 1692 in Oudemirdum
Dopeling: Hermannus, zoon
Vader: Maurits Arnoldus Banning, predikant

Tietje Harmans is in 1812 te Workum overleden:

Overlijdensakte Workum, 1812
Aangiftedatum 7 augustus 1812, akte nr. 57
Overleden: Tietje Harmens Banning, op 7 augustus 1812, 39 jaar, vrouw
Gehuwd

Aangevers:
"Fonger de Haan, oud 40 Jaren, Turfdrager, Echtgenoot
Hermanus Banning, oud 37 Jaren, Winkelier, Broeder
beide te Workum"

"Tietje Hartmans Banning, oud 39 Jaren, wonende te Workum
en aldaar geboren, Echtgenote van Fonger Jelles de Haan,
Turfdrager aldaar, Dochter van Hartman Eeltjes Banning en
van Christina Hermanus, beide reeds lange overleden"

In de huwelijksbijlagen van 1814, behorende bij het huwelijk van Fonger Jelles de Haan
en Catharina Cornelis Wijngaarden staat het overlijden als volgt vermeld:

"Op heden den 7 augustus 1812 is overleden Tietje Hermanus Banning,
in leven huisvrouw van Fonger Jelles de Haan, turfdrager te Workum"

In 1812 nam Fonger Jelles de naam DE HAAN aan:

Workum, deel 1 folio 125
Haan, Fonger Jelles de, Workum
Kinderen:
Jeltje 11

"Fonger Jelles, wonende te Workum, heeft dezelve verklaard,
dat hij aanneemt de naam van DE HAAN voor famille-naam,
dat hij heeft een Dochter genaamt Jeltjen oud Elf Jaren en
heeft deze met ons vertekend den tweden Januarij 1812
(handtekening)
fonger Jelles De haan"

Opmerking: Jeltjen zou geboren zijn rond 1801, van haar zijn
geen verdere gegevens bekend.

In 1813 nam Fonger Jelles de Haan de plaats in
van Sjoerd Jacob Hoekema:

1813 Workum, notaris S. Stoffels
Akte van plaatsvervanging
- Sjoerd Jacob Hoekema te Workum, loteling
- Fonger Jelles de Haan te Workum, plaatsvervanger

Naaste verwanten

 1. Wijngaarden, Cornelis Adugeris
  1. Heineman, Binkje Borus
   1. Wijngaarden, Adjus Kornelis
   2. Wijngaarden, Jel Cornelis
   3. Wijngaarden, Catharina Cornelis
   4. Wijngaarden, Janke Cornelis

Voorouders

Bronverwijzing

 1. Huwelijksbijlagen Workum
   • Datum: 1814-05-11
   • Pagina: Aktenr. 13
 2. Trouwregister Hervormde gemeente Workum
 3. Doopboek Hervormde gemeente Workum
 4. Ondertrouwregister Gerecht Harlingen
 5. Trouwregister Hervormde gemeente Harlingen
 6. Doopboek Hervormde gemeente Sneek
 7. Doopboek Hervormde gemeente Oudemirdum, Nijemirdum en Sondel
 8. Familienamen 1811
 9. Notariële archieven Friesland
 10. Doopboek Hervormde gemeente Koudum
 11. Trouwregister Hervormde gemeente Koudum
 12. Doopboek Hervormde gemeente Britsum
 13. Geboorteakte Workum
 14. Overlijdensakte Workum
 15. Volkstelling Hemelumer Oldeferd 1805
 16. Huwelijksakte Workum