Huitema, Trijntje Foppes 1 2 3

Geboortenaam Huitema, Trijntje Foppes
Geslacht vrouwelijk
Leeftijd bij overlijden 92 jaren, 2 maanden, 18 dagen

Gebeurtenissen

Gebeurtenis Datum Locatie Beschrijving Opmerkingen Bronnen
Geboorte 1857-03-24 Oostermeer, Friesland, Nederland  

Geboren in het schip liggende onder
Oostermeer

3
Verhuizing 1929-10-01 Leeuwarden, Friesland, Nederland  

Van Heerestraat 9 naar Noordvliet 539

4
Verhuizing 1937-04-17 Leeuwarden, Friesland, Nederland  

Van Noordvliet 539 naar Borneostraat 19

4
Overlijden 1949-06-11 Leeuwarden, Friesland, Nederland  

Trijntje Huitema, oud 92 jaren, zonder beroep,
geboren te Oostermeer, wonende alhier,
weduwe van Veenstra, Liebe, dochter van
Huitema, Foppe en van der Meulen, Gepke,
beiden overleden".

5a 6 7 8
Begrafenis 1949-06-15 Leeuwarden, Friesland, Nederland  

Noorderbegraafplaats,
woensdag 15 juni,
vertrek Jan Lievensstraat om 11 uur,
begraven bij haar zoon Foppe

Ze woonde bij haar dochter Trijntje aan de
Jan Lievenssstraat 27 te Huizum (Leeuwarden)

T. Huitema
Voorna(a)m(en): Trijntje
Overlijdensdatum en plaats: 11-06-1949  (Leeuwarden)
Begraaf-/bestemmingsdatum: 15-06-1949
Grafnummer: 04/-/34/75
Begraafplaats: Noorderbegraafplaats

9

Ouders

Vader Huitema, Foppe Halbes
Moeder van der Meulen, Gepke Sanders
         Huitema, Trijntje Foppes
    Broer     Huitema, Sander
    Broer     Huitema, Halbe
    Broer     Huitema, Anne
    Zus     Huitema, Johannes
    Zus     Huitema, Hiltje
    Zus     Huitema, Afke
    Zus     Huitema, Susanna
    Broer     Huitema, Homme
    Broer     Huitema, Sander
    Broer     Huitema, Homme
    Zus     Huitema, Froukje
    Zus     Huitema, Eelkje
    Zus     Huitema, Froukje
    Zus     Huitema, Eelkje
    Zus     Huitema, Froukje

Families

Getrouwd Man Veenstra, Liebe Jacobs
   
Gebeurtenis Datum Locatie Beschrijving Opmerkingen Bronnen
Huwelijksafkondiging 1883-04-08 Achtkarspelen (Buitenpost), Friesland, Nederland  

Het huwelijk werd op 8 en 15 april afgekondigd, ook in Smallingerland.
Het huwelijk vond pas op 2 juni plaats, omdat de ouders van Trijntje moeilijk te vinden waren.
Ze bleken in Amsterdam te zijn en gaven aldaar via de notaris toestemming.

10
Huwelijk 1883-06-02 Buitenpost, Friesland, Nederland Huwelijk van VEENSTRA, Liebe Jacobs en HUITEMA, Trijntje

Liebe Veenstra, 26 jaar, arbeider, geboren en wonende te Surhuisterveen,
vader: Jakob Wytzes Veenstra
moeder: Attje Wytzes Wijma
Ouders zijn arbeiders, vader aanwezig, moeder niet.
Trijntje Foppes Huitema, 27 jaar, dienstmeid
geboren te Witveen onder Oostermeer
wonende te Nijega,
vader: Foppe Halbes Huitema
moeder: Gepke Sanders van der Meulen
Ouders zijn schippers, wonende te Sneek
Zij gaven hun toestemming voor dit huwelijk
"bij een authentieke acte verleden door den
heer Dirk Bonnerman, Notaris, ter standplaats
Amsterdam op den twee- en twintigste Mei
dezes jaars".
De vader van Liebe verklaarde geen schrijven
te hebben geleerd. Bruid en bruidegom hebben de
akte wel ondertekend.

Vier dagen later werd hun eerste dochter Gepke geboren.

10
  Bijz.

Trijntje en Liebe Jakobs woonden na hun huwelijk te Rottevalle
aan de Fjouwer Roeden (vier roeden) bij de Lange Wijk.

Bij de geboorte van Foppe woonden ze in Harkema-Opeinde
in oktober 1897. Liebe Jakobs was daar voerman.
Ze vertrokken daarna naar Leeuwarden, want Liebe wilde niet,
dat zijn dochters zwaar werk zouden moeten doen bij de boer:
"Die famkes kommen net bij de boer te werken".
Op 24 oktober 1901 lieten ze zich vanuit Surhuisterveen
in Leeuwarden inschrijven en gingen wonen aan de
Nieuweweg D17 boven.
Hun dochter Atje kwam op 9 mei 1902 vanuit Rottevalle
ook bij hen in Leeuwarden wonen.
Ze woonden op dit adres in ieder geval tot 1915, zoals blijkt
uit onderstaand krantenartikel:

Leeuwarder Courant, 26 april 1915:

"Woningen Nieuweweg

J. de Leeuw en L. J. Veenstra alhier, tot 12 Mei 1915
bewoners van de door de gemeente aangekochte
woningen Nieuweweg no. 15 en no. 17 , hebben hun
verlangen te kennen gegeven , ook ná dien datum
huurder te blijven. Met hen is overeenstemming
verkregen, dat de huur zou worden verlengd tot
12 mei 1916 c. q. met stilzwijgende verlenging tot
12 mei 1917, tegen een som van onderscheidenlijk
f 2 en f 3.25 per week, gelijk zij tot nu toe betalen.
Het komt de burg. en weth. gewenscht voor, ook
deze woningen zoolang voor de gemeente rentegevend
te maken. Zij stellen den raad voor, te beslissen
conform hun voorstel."

Later in 1919 woonden ze aan de Heerestraat 9 te Leeuwarden,
waar ze een koffiehuis hadden.
Ze gingen er vermoedelijk wonen in mei 1919, want
de Leeuwarder courant vermeldde op 17 mei 1919,
dat E. de Ruiter, wagenmaker, van Heerestraat 9 naar Hommerts
was vertrokken in de periode tussen 25 april en 15 mei.
Op 14 augustus 1919 liet Jan de broer van Liebe Jacobs Veenstra
zich te Leeuwarden inschrijven op dit adres. Door de familie wordt
verteld, dat hij blind was.
Tussen 17 en 30 oktober 1919 liet Trijntje's moeder
Gepke Sanders van der Meulen zich op Heerestraat 9 inschrijven,
afkomstig van Marum, waar Hiltje de zuster van Trijntje woonde.

Gegevens J. van der Meer:
Trijntje was een flinke vrouw. Zij voer mee met de Feanster
boot die van Surhuisterveen naar Leeuwarden ging en zorgde
voor koffie en brood. Zij had in Leeuwarden eerst een koffiehuis
op de Nieuweweg en aantal jaren later kocht ze een huis op de
Heerestraat te Leeuwarden en noemde het "It Feanster kofjehûs",
waar vooral vrijdags veel mensen uit Surhuisterveen en Rottevalle
langskwamen. Het aandeel van Liebe Jakobs was een praatje
maken met de bezoekers en zijn vrouw en dochters waren voor
de bediening.

  Kind.
 1. Veenstra, Gepke
 2. Veenstra, Jakob
 3. Veenstra, Artje
 4. Veenstra, Hiltje
 5. Veenstra, Aaltje
 6. Veenstra, Froukje
 7. Veenstra, Trijntje
 8. Veenstra, Foppe

Media

Bijzonderheden

Trijntje heeft vanaf haar 12e jaar bij haar grootouders,
Sander van der Meulen en Hiltje van der Velde,
op de Egbertsgaasten onder Nijega gewoond, zal daar wel voor hulp
geweest zijn, na 5 jaar verhuisd naar Oudega, maar bij haar huwelijk
woonde ze weer in Nijega (bevolkingsregister).
(tot zover gegevens Grietje de Vries - Veenstra)

Vermoedelijk is ze al voor haar 12e jaar bij haar
grootouders gaan wonen, in het bevolkingsregister van Nijega staat als datum
12 mei 1869. Toen was Trijntje 12 jaar oud. Ze kwam toen uit Oudega.
Op 15 september 1874 vertrok ze naar Oudega, terwijl drie dagen
tevoren haar grootmoeder Hiltje bij haar dochter Eelkjen was ingetrokken.

De ouders van Trijntje voeren met hun schip op Amsterdam
en het verhaal gaat, dat Trijntje veel last had van zeeziekte
en daarom bij haar grootouders is opgevoed. Haar grootouders
hadden een "oerstek" (oversteek, pontje ) in Oudega.
Grootmoeder Hiltje hield 's nachts haar oorijzer op
(zuinigheid?).

Later zijn haar ouders in Amsterdam gaan wonen en
heeft Trijntje ze zelf uit Amsterdam opgehaald en
thuis verzorgd. Vader Foppe moest naar een inrichting in Zuidlaren
en moeder Gepke bleef nog bij Trijntje wonen tot ze in 1921
overleed.

Na het overlijden van haar man Liebe is Trijntje (na enige tijd?)
verhuisd van Heerestraat 9 naar het Noordvlietslot, waar haar zoon Foppe
bij haar kwam inwonen na zijn scheiding van Wietske Brouwer.
Later woonde zij aan de Borneostraat 19 ook te Leeuwarden en
op haar 90e woonde ze hier nog. Haar kleinzoon Foppe Miedema
kwam met zijn gezin bij haar inwonen na de Tweede Wereldoorlog.
Voor haar overlijden woonde ze bij haar dochter Trijntje
op de Jan Lievensstraat 17 te Huizum Leeuwarden.

Kenmerken

Type Waarde Opmerkingen Bronnen
Godsdienst Gereformeerd
1a

Naaste verwanten

 1. Huitema, Foppe Halbes
  1. van der Meulen, Gepke Sanders
   1. Huitema, Trijntje Foppes
    1. Veenstra, Liebe Jacobs
     1. Veenstra, Gepke
     2. Veenstra, Jakob
     3. Veenstra, Artje
     4. Veenstra, Hiltje
     5. Veenstra, Aaltje
     6. Veenstra, Froukje
     7. Veenstra, Trijntje
     8. Veenstra, Foppe
   2. Huitema, Sander
   3. Huitema, Halbe
   4. Huitema, Anne
   5. Huitema, Johannes
   6. Huitema, Hiltje
   7. Huitema, Afke
   8. Huitema, Susanna
   9. Huitema, Homme
   10. Huitema, Sander
   11. Huitema, Homme
   12. Huitema, Froukje
   13. Huitema, Eelkje
   14. Huitema, Froukje
   15. Huitema, Eelkje
   16. Huitema, Froukje

Voorouders

Bronverwijzing

 1. Tjibbe Kamminga: Afstammingsverklaring
   • Datum: 1941-02-17
   • Zekerheid: Hoog
 2. Gegevens Grietje de Vries - Veenstra
 3. Bevolkingsregister Nijega 1860-1880
 4. Bevolkingsregister Leeuwarden
 5. Jelle Kooistra: Roots (FEANSTER, weekblad in Surhuisterveen en omstreken)
   • Datum: 2007
   • Pagina: Article 208 (over de familie Veenstra)
 6. Archief Leeuwarder Courant
 7. grafsteen
 8. Overlijdensakte Leeuwarden
 9. Digitaal loket Leeuwarden - Graf opzoeken
 10. Huwelijksakte Achtkarspelen