Riencks, Syts

Geboortenaam Riencks, Syts
Geslacht vrouwelijk

Families

Getrouwd Man Fockes, Tyetse
   
Gebeurtenis Datum Locatie Beschrijving Opmerkingen Bronnen
Huwelijk 1667    

Tietjerksteradeel, huwelijken 1667
Vermelding: Ondertrouw in 1667
Man : Tyetse Fockes afkomstig van Beets
Vrouw : Syts Riencks afkomstig van Rijperkerk

1
  Kind.
 1. Tjetses, Rienk

Naaste verwanten

  1. Riencks, Syts
   1. Fockes, Tyetse
    1. Tjetses, Rienk

Bronverwijzing

 1. Trouwregister Hervormde gemeente Rijperkerk Hardegarijp