Martens, Gerrit 1

Geboortenaam Martens, Gerrit
Geslacht mannelijk

Gebeurtenissen

Gebeurtenis Datum Locatie Beschrijving Opmerkingen Bronnen
2e Huwelijk 1748-02-25 Hemelum, Friesland, Nederland Getrouwd met Reinsk Wolters

Hemelumer Oldeferd, huwelijken 1748
Vermelding: Bevestiging huwelijk op 25 februari 1748 in Hemelum
Man       : Gerrit Martens afkomstig van Mirns
Vrouw     : Reinsk Wolters afkomstig van Warns

Reinsk Wolters was in 1707 gedoopt:

Hemelumer Oldeferd, dopen, doopjaar 1707
Dopeling: Reinsk
Gedoopt op 12 november 1707 in Warns en Scharl
Dochter van Wouter Aarends en niet genoemde moeder

Haar ouders waren Wouter Aarens en Gryt Jans.

Kind:
Hemelumer Oldeferd, dopen, doopjaar 1749
Dopeling: Grietie
Gedoopt op 5 januari 1749
Dochter van Gerrit Martens en niet genoemde moeder

Op 2 augustus 1748 kwam Reinsk Wolters met attestatie
van Warns naar Hemelum, zo vermeldt het lidmatenboek.

2 1 3

Families

Getrouwd Vrouw Hendriks, Swaantje
   
Gebeurtenis Datum Locatie Beschrijving Opmerkingen Bronnen
Huwelijk 1723-04-25 Sloten, Friesland, Nederland  

Sloten, huwelijken 1723
Vermelding: Bevestiging huwelijk op 25 april 1723
Man : Gerrit Martens afkomstig van Sloten
Vrouw : Swaantje Hendriks afkomstig van Sloten

"Den 11 April 1723 sijn voor de eerste maal
voorgestelt Gerrit Martens en Swaantje Hendriks
beide binnen dese stad
Den 25 (april) hier in den Houwlicken staat
bevestigt"

4
Belijdenis 1724-05-07 Sloten, Friesland, Nederland  

"Den 7 Maaij 1724 is het Brood en de
Wijn , van des Heeren Tafel, aan
die Gemeinte uit gedeelt, en zijn
met deselve aangenadert op belide-
nisse des Geloofs dese navolgende:
(o.a.)
Gerrit Martens, Mr. Veever (Wever?) en zijn
Vrouw Swaantje Hendriks"

5
Attestatie 1730-05-12 Bakhuizen, Friesland, Nederland  

"12 maij 1730
Gerrit Martens en Swaantje Hendricks
Echteluiden van Sloten
met attestatie van Dominus Joh. de la Ferte
nu wonende tot Bakhuisen"

Toelichting:
Johannes de Laferté was vanaf 9 juni 1711
predikant te Sloten.

3 6
  Bijz.

Overzicht van de kinderen:

1. Marten
Gedoopt op 30 januari 1724 in Sloten
Kind van Gerrit Martens, linnenwever en Swaantje Hendriks

2. Jan
Gedoopt op 24 februari 1726 in Sloten
Kind van Gerrit Martens en Swaantje Hendriks

3. Jan
Gedoopt op 18 mei 1727 in Sloten
Kind van Gerrit Martens en niet genoemde moeder

4. Hendrik
Hemelumer Oldeferd, dopen, doopjaar 1732
Geboren in Bakhuizen
Gedoopt op 20 januari 1732
Zoon van Gerrit Martens en Zwaantje Hendriks

5. Gerrit
Geboren in Bakhuizen
Gedoopt op 17 oktober 1734
Zoon van Gerrit Martens en niet genoemde moeder

6. Grietje
Geboren in Bakhuizen
Gedoopt op 28 april 1737
Dochter van Gerrit Martens en niet genoemde moeder

7. Baucke
Geboren in Bakhuizen
Gedoopt op 24 april 1740
Zoon van Gerrit Martens en niet genoemde moeder

  Kind.
 1. Gerrits, Marten
 2. Gerrits, Jan

Kenmerken

Type Waarde Opmerkingen Bronnen
Beroep Linnenwever
7

Naaste verwanten

  1. Martens, Gerrit
   1. Hendriks, Swaantje
    1. Gerrits, Marten
    2. Gerrits, Jan

Bronverwijzing

 1. Doopboek Hervormde gemeente Hemelum, Mirns en Bakhuizen
 2. Trouwregister Hervormde gemeente Hemelum, Mirns en Bakhuizen
 3. Lidmatenboek Hemelum, Bakhuizen en Mirns
 4. Trouwregister Hervormde gemeente Sloten
 5. Lidmatenboek Sloten
 6. Hetto Reynalda: Naamregister der predikanten, dewelke zedert de Reformatie den dienst onder het resort van de classis van Sneek hebben waargenomen (1751)
 7. Doopboek Hervormde gemeente Sloten