Hijlkes, Feijte 1 2 3 4 5 6 7

Geboortenaam Hijlkes, Feijte
Geslacht mannelijk
Leeftijd bij overlijden onbekend

Gebeurtenissen

Gebeurtenis Datum Locatie Beschrijving Opmerkingen Bronnen
Geboorte voor 1682-09-03    
 
Doop 1682-09-03 Lemmer, Friesland, Nederland  

3 september 1682
"Hijlke Feijtes sijn kindt genaemt Feijte, een soon"

8
1e Huwelijk 1705-01-18 Lemmer, Friesland, Nederland Getrouwd met Gerrijtje Jans

Trouwregister Hervormde gemeente Lemmer Follega Eesterga
Datum: 18-01-1705
Plaats: Lemmer
Soort akte: bevestiging huwelijk
Bruidegom Feite Hijlkes wonende te Lemmer
Bruid Gerrijtje Jans wonende te Sneek

Kind, gedoopt te Lemmer:

1. Trijntie, 29 november 1705
Doopheffer: Jan Geerts zwager van de vader

Toelichting:
Jan Geerts was waarschijnlijk de schoonvader.

9
Belijdenis 1706-02-07 Lemmer, Friesland, Nederland  

Den 6 februarius 1706 hebben wij hier in de Lemmer het H. Avondmael des Heeren gehouden, en zijn, op de Belijdenisse hares geloofs, dese gemeinte toegedaen:
(o.a.)
Feite Hijlkes weduwenaer
Tiet Hijlkes Huisvrouw van Johannes Gerkes

10
2e Huwelijk 1709-03-10 Lemmer, Friesland, Nederland Getrouwd met Lijsbet Douwes

Trouwregister Hervormde gemeente Lemmer Follega Eesterga
Datum: 10-03-1709
Plaats: Lemmer
Soort akte: bevestiging huwelijk
Bruidegom Feite Hijlkes wonende te Lemmer
Bruid Lijsbet Douwes wonende te Lemmer

Lijsbet Douwes was gedoopt op 13 januari 1689 te Lemmer, dochter van Douwe IJttiens en Geesjen Jans.

Kinderen, gedoopt te Lemmer:

1. Geesje, 28 september 1710
Doopheffer: Trijn Jenties, grootmoeder van vaderszijde

2. Hijlke, 10 december 1713, geboren 8 december 1713

3. Geeltie, 14 februari 1717

4. Geeltie, 31 december 1719

5. Geeske, 26 september 1722

6. Feddou, 26 augustus 1725

7. Rigt, 28 november 1728, kind van Feite Hijlkes en Lijsbeth Anskes

8. Trijntie, 15 april 1731, kind van Feite Hijlkes en Lijsbeth Anskes

Toelichting:

Lijsbeth Anskes - ???

Lijsbeth Douwes is vermoedelijk overleden voor 15 februari 1737:

Diaconie, rekeningenboek ontvangsten Lemmer, Follega en Eesterga
Bron: DTB Begraven
Soort registratie: DTB inschrijving begraven
Datum: 15-02-1737
Bijzonderheden:
Ontvangen wegens huur laken ƒ -:4:-
Citaat: "van Feijtte Hijlkes ontfangen voor het gebruik vant aerm laaken"

9 8 11
3e Huwelijk voor 1739-12-11   Getrouwd met Trijntje Lijkles

Lidmatenregister Herv. Gemeente Joure, Westermeer en Snikzwaag
Bron: DTB Lidmaten
Soort registratie: DTB inschrijving lidmaten
Datum: 12-11-1739
Plaats: Haskerland
Bijzonderheden:
Op 12 november 1739 ingekomen van Lemmer; vertrokken
Man: Feyte Hylckis
Vrouw: Trijntie Lyklis

"Den 12 november 1739 sijn met Attestatie tot dese gemeijnte gekomen:
Feijte Hijlckis en Trijntie Lijklis Eghtelieden van de Lemmer
vertrokken"

Trijntie Lijkles was op 24 september 1693 te Joure gedoopt als dochter van Lijckle Johannes en Aeltie Goslijcx. Zij is overleden voor 27 oktober 1760. Zie de bijzonderheden.

12
Overlijden voor 1760-10-27    
 

Ouders

Vader Feijtes, Hijlcke
Moeder Jenties, Trijntie
    Broer     Broeksma, Cornelis Hijlkes
    Broer     Hijlkes, Sijtse
         Hijlkes, Feijte
    Broer     Hijlkes, Jentie
    Zus     Hijlkes, Tiet
    Broer     Broeksma, Jenne Hijlkes
    Zus     Hijlkes, Peerk
    Broer     Hijlkes, Botte

Bijzonderheden

Autorisatieboeken
Bron: Nedergerechten Haskerland
archiefnummer 13-17,
Nedergerecht Haskerland - Tresoar,
inventarisnummer 31, aktenummer 338
Gemeente: Haskerland
Periode: 1671-1793
Soort registratie: Inschrijving nedergerechten
Datum: 27-10-1760

Bijzonderheden:
wijlen Trijntje Lyckles, woonachtig te Joure genoemd , in leven weduwe van
Feyte Hijlties
Trijntje Gerkes, woonachtig te Dordrecht erfgenaam , gehuwd met
Evert Martens, woonachtig te Dordrecht
Aaltje Martens erfgenaam , uitlandig, weduwe van
Jan Willems
Reinske Piers Brouwer bijzitter curator bonorum over de geabandonneerde boedel
van wijlen de moeder

Toelichting:

Waarschijnlijk gaat het in deze akte over Sijtske Lijkles, de zuster van Trijntje Lijkles.
Zij was getrouwd met Marten Everts op 10 oktober 1706:

Trouwregister Hervormde gemeente Joure Westermeer Snikzwaag
Aktedatum: 10-10-1706
Plaats: Joure
Soort akte: bevestiging huwelijk
Bruidegom Marten Everts wonende te Joure
Bruid Sytske Lykles wonende te Joure

Hun zoon Evert Martens was gedoopt op 23 november 1710 te Joure en
dochter Aeltje gedoopt op 20 april 1721.

Evert Martens trouwde in 1737 te Joure met Trijntje Gerkes:

Trouwregister Hervormde gemeente Joure Westermeer Snikzwaag
Datum: 02-06-1737
Plaats: Joure
Soort akte: derde proclamatie
Bijzonderheden:
getrouwd te Joure
Bruidegom Evert Martens wonende te Joure
Bruid Tryntje Gerkes wonende te Joure

Kinderen, gedoopt te Joure:

1. Marten, 20 juli 1738

2. Antien, 5 mei 1741

3. Antje, 10 december 1741

Te Dordrecht gedoopt ( Gereformeerd):

4. Baaijken, 4 januari 1747
dochter van Evert Martens en Trijntje Gerkens
NB: van de Joijer in Friesland

Te Joure gedoopt:

5. Grijtje, 17 november 1748

Te Etten-Leur gedoopt (Gereformeerd):

6. Diebertie, 4 november 1753

"Den 4 November is gedoopt een kindt
van Evert Martens en Trijntie Everts
wonende in de Joure in Frieslandt
en leggende alhier te scheep
en is genaamt Diebertie"

Quotisatie 1749:
Plaats: Haskerland
Bijzonderheden:
Locatie: het dorp Joure
Aantal volwassenen: 2
Aantal kinderen: 5
Aanslag: ƒ 37:-:-
Bewoner Evert Martens
Diversen: schipper, redelijk bestaen

Hun dochter Aeltje Martens was in 1741 te Joure getrouwd met Jan Willems:

Trouwregister Hervormde gemeente Joure Westermeer Snikzwaag
Aktedatum: 07-05-1741
Plaats: Joure
Soort akte: derde proclamatie
Bijzonderheden: getrouwd te Joure
Bruidegom Jan Willems wonende te Surhuisterveen
Bruid Aeltien Martens wonende te Joure

Kinderen:

Gedoopt te Joure:

1. kind, 10 december 1741

Gedoopt te Warfhuizen (Groningen):

2. Willem, 10 maart 1743
- wonende op de Jouwer in West-Vrieslant

Gedoopt te Joure:

3. Grijtje, 20 december 1744

Quotisatie 1749
Plaats: Haskerland
Bijzonderheden:
Locatie: het dorp Joure
Aantal volwassenen: 2
Aanslag: ƒ 15:16:-
Bewoner Jan Willems
Diversen: schuitevoerder, gering

Naaste verwanten

 1. Feijtes, Hijlcke
  1. Jenties, Trijntie
   1. Broeksma, Cornelis Hijlkes
   2. Hijlkes, Sijtse
   3. Hijlkes, Feijte
   4. Hijlkes, Jentie
   5. Hijlkes, Tiet
   6. Broeksma, Jenne Hijlkes
   7. Hijlkes, Peerk
   8. Hijlkes, Botte

Voorouders

Bronverwijzing

 1. Nedergerechten Haskerland
 2. Trouwregister Hervormde gemeente Joure, Westermeer en Snikzwaag
 3. Doopboek Hervormde gemeente Joure, Westermeer, Snikzwaag
 4. Doopboek Dordrecht (Nederlands Hervormd)
 5. Doopboek Etten-Leur
 6. Quotisatie 1749
 7. Doopboek Warfhuizen
 8. Doopboek Hervormde gemeente Lemmer Follega Eesterga
 9. Trouwregister Hervormde gemeente Lemmer Follega Eesterga
 10. Lidmatenboek Lemsterland
 11. Diaconie, rekeningboek ontvangsten Lemmer, Follega en Eesterga
 12. Lidmatenboek Joure