van Cuijlenburgh, Hendrick 1 2

Geboortenaam van Cuijlenburgh, Hendrick
Geslacht mannelijk
Leeftijd bij overlijden meer dan 85 jaren, 11 maanden, 27 dagen

Gebeurtenissen

Gebeurtenis Datum Locatie Beschrijving Opmerkingen Bronnen
Geboorte voor 1644-09-22    
 
Doop 1644-09-22 Utrecht, Utrecht, Nederland  

Hendrick soon van Jan Hendricksz en
Fijchien Flooris woonende in de Massegast
Buerkerck

1
Ondertrouw 1666-04-08 Utrecht, Utrecht, Nederland  
3
Huwelijk 1666-04-26 Utrecht, Utrecht, Nederland  

Jacobi kerck  26 april 1666

Henrick van Culenburch J. m.  van Utrecht
en
Maria de Bruyn j. d. van Amerongen

getuigen:
Willem van Asch - Schoonvader van de
Bruydegom
Fijchie Floris wegen de bruydt

Opm:
Schoonvader - Stiefvader

3
Testament 1667-07-18 Utrecht, Utrecht, Nederland  

Notariële akte: Testament - lyftocht langstlevende
Aktenummer: 54
Datum: 18-07-1667
Notaris: W. VAN DER HOUVE
Personen:
Testateur: Henrick van Culenborch
Echtgenoot: x Maychgen de Bruyn
Woonplaats: Utrecht, int midden van de
nz Sneppevlucht grachtwaert
Bijzonderheden:
met benoeming van langstlevende tot voogd

2
Verkoop obligatie van Maria van Cuijlenburgh 1722-09-24 Utrecht, Utrecht, Nederland  

Hendrick van Cuijlenburgh werd vermeld in de akte waarin de verkoop van een obligatie van zijn overleden zuster Maria van Cuijlenburgh beschreven. Zie de Galerij.

2
Overlijden 1730-09-18 Utrecht, Utrecht, Nederland  

Hendrik van Cuijlenburgh, laet na
mundige erffgen(amen) aen 't sandpad
voorbij d'Rodebrugh aen d' Vecht
8 dragers Jacobikerck

4

Ouders

Vader Hendricsz, Jan
Moeder Floris, Fijchie
         van Cuijlenburgh, Hendrick
    Broer     van Cuijlenburgh, Floris
    Zus     van Cuijlenburgh, Maria

Media

Bijzonderheden

Kinderen, gedoopt te Utrecht:

1. Johannes ?

2. Aletta, 18 juni 1669, dochter van Henric van Cuijlenborgh en
Maria de Bruijn, onder de Sneppevlucht, Buerkerck

3. Aletta, 28 augustus 1670, dochter van Henric van Cuijlenborch
en Maeijken, woonende onder de Sneppevlucht, Janskerck

4. Cornelis, 29 november 1671, zoon van Henricus van Cuijlenborch
en Maria, in den Dom

5. Gerardus, 24 juni 1673, zoon van Henderick van Cuijlenborgh ende
Maria van Cuijlenborgh, Catharinakerck

6. Gerardus, 24 juni 1674, zoon van Henric van Cuijlenborgh ende Maria onder
de Snippevlucht, Janskerck

7. Margrietje, 20 juli 1675, dochter van Henderick van Cuijlenborgh ende
Maria de Bruijn, Catharinakerck

8. Jacobus, 26 januari 1677, zoon van Henderick van Cuijlenborgh en
Maria, woonende onder de Sneppevlucht, Buerkerck

9. Gerrard, zoon van Cuijlenborgh genaemd Henric ende Maria de Bruijn
onder de Sneppevlucht, Janskerck

10. Sophia, 25 december 1680, dochter van Henric van Cuijlenborgh
en Maria de Bruijn, onder de Snippevlucht, Catharijnekerk
Opmerking: Zij is waarschijnlijk vernoemd naar haar grootmoeder Fijchie Floris.
"Fijchie" is een verbastering van "Sophia".

11. Jacobus, 25 juni 1684, zoon van Henric van Cuijlenborgh en Maria
ende Bruijn, in den Dom

In 1693 zijn er uit dit gezin nog vier kinderen over, te weten:
Johannes, Margariet, Gerrit en Jacobus. Zie onderstaande notariële akte.

Notariële akte
Overdracht - van roerende goederen in mindering op hun moeders erfdeel
Aktenummer: 74
Datum: 14-11-1693
Notaris: W. VAN LAMSWEERDE

Personen:
Overdrager: Henrick van Cuylenburgh
Echtgenoot: wedr. Maygen de Bruyn
Beroep: borstelmaecker
Woonplaats: Utrecht
Ontvanger: Johannes van Cuylenburgh, zoon
Beroep: waernemende predicant
Woonplaats: Tholer
Ontvanger: Margariet van Cuylenburgh, onmondige dochter
Ontvanger: Gerrit van Cuylenburgh, onmondige zoon
Ontvanger: Jacobus van Cuylenburgh, onmondige zoon
Voogd: Floris van Cuylenburgh, oom

Verwijzingen:
akte d.d. 18-7-1667 voor notaris W. van der Houve
Bijzonderheden: goederen zyn reeds eerder overgedragen

In 1722 komt Hendrik van Cuijlenburgh voor in een notariële akte
van zijn zuster Maria.

Notariële akte
Overdracht - een obligatie f 300,- ten laste van provincie Utrecht
Datering: 24-09-1722
Aktenummer: 39
Datum: 24-09-1722
Notaris: A. VAN MEERWYK
Personen:
Erven Maria van Cuylenburg
Overdrager: Hendrik van Cuylenburg, broeder
Woonplaats: Utrecht
Kinderen van Floris van Cuylenburgh, broeder:
Overdrager: Abraham van Cuylenburg, neef
Beroep: mr glaesmaker
Woonplaats: Utrecht
Overdrager: Jan van Cuylenburgh, neef,
kinderen van Floris van Cuylenburgh, broeder
+ Maria van Cuylenburgh
Woonplaats: Sardam
Ontvanger: N.N.

Abraham van Cuijlenburgh, zoon van Floris was mr. glaesmaker.

Kenmerken

Type Waarde Opmerkingen Bronnen
Beroep Borstelmaecker (1693)
 

Naaste verwanten

 1. Hendricsz, Jan
  1. Floris, Fijchie
   1. van Cuijlenburgh, Maria
   2. van Cuijlenburgh, Hendrick
   3. van Cuijlenburgh, Floris

Voorouders

Bronverwijzing

 1. Doopboek Utrecht (gereformeerd)
 2. Notariële akten Utrecht
 3. Trouwboek Utrecht (gereformeerd)
 4. Begraven/overlijden Utrecht voor 1811