Jans, Simen

Geboortenaam Jans, Simen
Geslacht mannelijk

Gebeurtenissen

Gebeurtenis Datum Locatie Beschrijving Opmerkingen Bronnen
Geboorte na 1680-07-11    

Vermoedelijk was Simen Jans de zoon van
Jan Sjoerds en Ibel Wybes.

 
Volwassendoop 1702-06-04 Bergum, Friesland, Nederland  

Tietjerksteradeel, dopen, doopjaar 1702
Dopeling: Simen Jans
Gedoopt op belijdenis op 4 juni 1702 in Bergum
Kind van niet genoemde vader en niet genoemde moeder

1

Ouders

Vader Sjoerds, Jan
Moeder Wybes, Ibel
         Jans, Simen

Families

Getrouwd Vrouw Jans, Trijntie
   
Gebeurtenis Datum Locatie Beschrijving Opmerkingen Bronnen
Huwelijk 1699-10-15 Drachten, Friesland, Nederland  

Tietjerksteradeel, huwelijken 1699
Vermelding: Attestatie afgegeven op 14 oktober 1699 in Bergum
Man : Simen Jans afkomstig van Bergum
Vrouw : Trijntie Jans afkomstig van Drachten

Smallingerland, huwelijken 1699
Vermelding: Bevestiging huwelijk op 15 oktober 1699 in Drachten
Man : Symen Jans afkomstig van Drachten
Vrouw : Trijntje Jans afkomstig van Drachten

2
  Bijz.

Lidmatenboek Tietjerksteradeel, 1722
Man : Simon Jans
Vrouw: Trijn
Woonplaats: Bovenhuizen en de Heide
- Op 10 mei 1722 lidmaat

Hervormde gemeente Bergum

  Kind.
 1. Symens, IJbeltje

Naaste verwanten

 1. Sjoerds, Jan
  1. Wybes, Ibel
   1. Jans, Simen
    1. Jans, Trijntie
     1. Symens, IJbeltje

Voorouders

Bronverwijzing

 1. Doopboek Hervormde gemeente Bergum
 2. Trouwregister Hervormde gemeente Bergum