Sipkes, Goits

Geboortenaam Sipkes, Goits
Geslacht vrouwelijk
Leeftijd bij overlijden minder dan 30 jaren, 4 maanden, 12 dagen

Gebeurtenissen

Gebeurtenis Datum Locatie Beschrijving Opmerkingen Bronnen
Geboorte 1747-07-25 Warns, Friesland, Nederland  
 
Doop 1747-08-06    

Hemelumer Oldeferd, dopen, geboortejaar 1747, doopjaar 1747
Dopeling: Gooitje
Geboren op 25 juli 1747 in Warns
Gedoopt op 6 augustus 1747 in Warns en Scharl
Kind van Sipke Tittes en Sibbel Watjes

1
Huwelijk 1777-02-02 Warns, Friesland, Nederland  

Hemelumer Oldeferd, huwelijken 1777
Vermelding: Bevestiging huwelijk op 2 februari 1777 in Warns
Man       : Harmen Herkes
Vrouw     : Goitsk Sipkes

Harmen Herkes was geboren in 1744:

Dopeling: Harmen
Geboren  in Hemelum
Gedoopt op 27 december 1744
Zoon van Herke Jans en niet genoemde moeder

Zijn ouders waren Herke Jans en Antie Tjommes:

 Vermelding: Bevestiging huwelijk op 22 maart 1744 in Hemelum
Man       : Herke Jans afkomstig van Hemelum
Vrouw     : Antie Tjommes afkomstig van Hemelum

Kind van Harmen Herkes en Goitsk Sipkes:
Dopeling: Goitjen
Geboren op 26 november 1777 in Warns
Gedoopt op 7 december 1777 in Warns en Scharl
Zoon van Harmen Hierkes en Goits Sipkes
Opm.: De moeder is overleden

Opm:
Goitsk is dus overleden voor 7 december 1777.
Haar zoon is naar haar vernoemd.

Harmen Herkes trouwde in 1786 met Aag Ygles:

Hemelumer Oldeferd, huwelijken 1786
Vermelding: Bevestiging huwelijk op 26  1786 in Warns
Man       : Harmen Herkes
Vrouw     : Aag Ygles afkomstig van Warns

Zij was gedoopt in 1743:
Dopeling: Aag
Geboren op 16 september 1743 in Warns
Gedoopt op 22 september 1743 in Warns en Scharl
Dochter van IJgle Harmens en His Edsgers

2 3 1
Overlijden voor 1777-12-07    
 

Ouders

Vader Tietes, Sipke
Moeder Watses, Sibbeltje
    Broer     Woudstra, Lieuwe Sipkes
         Sipkes, Goits

Naaste verwanten

 1. Tietes, Sipke
  1. Watses, Sibbeltje
   1. Woudstra, Lieuwe Sipkes
   2. Sipkes, Goits

Voorouders

Bronverwijzing

 1. Doopboek Hervormde gemeente Warns en Scharl
 2. Trouwregister Hervormde gemeente Warns en Scharl
 3. Doopboek Hervormde gemeente Hemelum, Mirns en Bakhuizen