Veenstra, Trijntje Jacobs

Geboortenaam Veenstra, Trijntje Jacobs
Geslacht vrouwelijk
Leeftijd bij overlijden 78 jaren, 3 maanden, 2 dagen

Gebeurtenissen

Gebeurtenis Datum Locatie Beschrijving Opmerkingen Bronnen
Geboorte 1793-09-27 Ureterp, Friesland, Nederland  
1 2
Doop 1793-10-20 Ureterp, Friesland, Nederland  

Dopeling Trijntje
dochter van Jacob Wijgers en Antje Libbes

2
Overlijden 1871-12-29 Drachten, Friesland, Nederland  

Overlijdensakte Smallingerland, 1871
Aangiftedatum 29 december 1871, akte nr. 234
Overleden: Trijntje Jakobs Veenstra, op 29 december 1871,
77 jaar, vrouw
    Vader: Jakob Wiegers Veenstra
   Moeder: Antje Libbes
Weduwe

"Trijntje Jakobs Veenstra, oud 77 jaren, zonder
beroep, geboren te Ureterp, wonende te Dragten,
weduwe van Wietze Jarigs Veenstra, dochter van
Jakob Wiegers veenstra en Antje Libbes, in leven
echtelieden, beide overleden"

3

Ouders

Vader Veenstra, Jacob Wiegers
Moeder Veenstra, Antje Libbes
         Veenstra, Trijntje Jacobs

Families

Getrouwd Man Veenstra, Wietze Jarigs
   
Gebeurtenis Datum Locatie Beschrijving Opmerkingen Bronnen
Huwelijk 1817-06-01 Smallingerland, Friesland, Nederland  

Huwelijksakte Smallingerland, 1817
Bruidegom: Wietze Jarigs Veenstra, oud 23 jaar, geboren te Garijp, gemeente
Tietjerksteradeel
Vader: Jarig Eeltjes
Moeder: Antje Pieters
Bruid: Trijntje Jakobs Veenstra, oud 23 jaar, geboren te Ureterp, gemeente
Opsterland
Vader: Jakob Wiegers Veenstra
Moeder: Antje Libbes
Datum: 1 juni 1817, akte nr. 26

Gedeelten uit de huwelijksakte:

"Wietze Jarigs Veenstra, Boereknecht, wonende te Dragten, meerderjarige
zoon van wijlen Jarich Eelties en Antie Pijtters in leven echtelieden
arbeiders te Garijp en overleden voor den tijd, gelijk mede de verdere
adscendenten van de comparant, dat hiervan acten wierden opgemaakt
't welk hij de nagenoemde getuigen onder prestatie van Ede hebben verklaard".

"Trijntje Jacobs Veenstra, dienstmaagd, te Ureterp, geboren en woonachtig te
Dragten, meerderjarige dochter van Jakob Wiegers Veenstra hierbij tegenwoordig
zijne toestemming gevende en van Antje Libbes echtelieden arbeiders te Dragten".

1
  Bijz.

Bij het overlijden van de vader van Trijntje in 1839
woonden ze in Drachten.

  Kind.
 1. Veenstra, Jacob Wytzes

Kenmerken

Type Waarde Opmerkingen Bronnen
Beroep Arbeidster (1854)
4

Naaste verwanten

 1. Veenstra, Jacob Wiegers
  1. Veenstra, Antje Libbes
   1. Veenstra, Trijntje Jacobs
    1. Veenstra, Wietze Jarigs
     1. Veenstra, Jacob Wytzes

Voorouders

Bronverwijzing

 1. Huwelijksakte Smallingerland
 2. Doopboek Hervormde gemeente Ureterp en Siegerswoude
 3. Overlijdensakte Smallingerland
 4. Memories van Successie Friesland