van Selm, Adriana 1 2

Geboortenaam van Selm, Adriana
Geslacht vrouwelijk
Leeftijd bij overlijden onbekend

Gebeurtenissen

Gebeurtenis Datum Locatie Beschrijving Opmerkingen Bronnen
Geboorte voor 1731-07-15    
 
Doop 1731-07-15 Waspik, Noord-Brabant, Nederland  

"Den 15 Julij 1731 is hier een kindt gedoopt waar van
vader was Jasper van Selm
moeder Adriana Zeijlmans
getuijge de vader zelvs
het kind is genaamt Adriana"

3
1e Huwelijk 1760-01-27 Waspik, Noord-Brabant, Nederland Getrouwd met Jan Dirkse van Dusseldorp

"10 Januarij 1760
Jan Dirkse van Dusseldorp J.M f 3 - : -
met Adriana van Selm, J.D. beijde gebooren en woonende te Waspik f 3 - : - "

"Den 10 Januarij 1760 zijn in wettige ondertrouw opgenomen
Jan Dirkse van Disseldorp J.M
met Adriana van Selm, J.D. beide gebooren en woonende te Waspik
Getrouwt den 27 Januarij 1760
Beide Gereformeerd"

Jan Dirkse van Dusseldorp was op 17 augustus 1732 te Waspik gedoopt als Johannes zoon van Dirk Dusseldorp en Adriana Scheure. Jan van Dusseldorp werd op 19 maart 1770 te Waspik begraven.
"'t Lijck van Jan van Dusseldorp f 15 - ; - "

4 5
2e Huwelijk 1770-11-04 Waspik, Noord-Brabant, Nederland Getrouwd met Pieter du Bois

Trouwboek Geertruidenberg:
"Op ingekomen Acten van Do. Petrus Groen Predikant te Waspik de dato 19 (?) Oktober 1770
Pieter du Bois gebooren en woonende alhier
en Adriana van Selm weduwe wijlen Jan van Dusseldorp geboren en woonende te Waspik
Attestatie gegeeven zegge en te Waspik te zullen trouwen"

Toelichting:
Ds. Petrus Groen van Prinsterer was predikant te Waspik van 1728 - 1773. De bekende 19e eeuwse
politicus Guillaume Groen van Prinsterer (Réveille, Anti-Revolutionair) was een nakomeling van hem.

"17 october 1770
Pieter du Bois gebooren en woonende te Geertruijdenbergh alwaar aangeving is gedaan dus Memorie
met
Adriana van Selm weduwe van Jan van Dusseldorp gebooren en woonende alhier te Groot Waspik f 15 - : - "

"Den 18 October 1770 zijn te Waspik in wettige ondertrouw opgenomen
Pieter du Bois J.M. geboren en wonende te Geertruidenberg
met
Adriana van Selm weduwe wijle Jan van Dusseldorp gebooren en wonende te Waspik
getrouwt den 4 November 1770
Beide Gereformeerd"

Pieter du Bois was op 26 juli 1733 gedoopt te Geertruidenberg:
"Pieter 't kind van Jacobus du Boos en Godefrida van Sederen"

6 4 5 7
Overlijden voor 1802-01-22    
 
Begrafenis 1802-01-22 Waspik, Noord-Brabant, Nederland  

"1802 den 22 januari
't Lijk van Adriana van Selm huijsvrouw van Pieter du Bois aangegeven onder de Classe f 6 - : - "

"Den 20 April 1807
"t Lijk van Pieter du Bois, oud 76 jaren, den 18 April 1807 te Groot Waspik overleden, gehuwd geweest, nalatende geen kinderen"

8

Ouders

Vader van Selm, Jasper
Moeder Zeijlmans, Adriana
    Zus     van Selm, Hermina
    Zus     van Selm, Geertruij
    Broer     van Selm, Wouter
    Broer     van Selm, Gerard Zeijlmans
    Zus     van Selm, Elisabet Reijnarda
         van Selm, Adriana

Bijzonderheden

"De Hoop" is de naam van een voormalige korenmolen te Waspik.
In Waspik was er pas vrij laat sprake van een korenmolen. Eerst in 1700
werd toestemming verleend voor het oprichten van een standerdmolen
met dat doel. Deze bevond zich aan de Stadhoudersdijk. In 1851 werd
ze gesloopt en vervangen door een ronde stenen stellingmolen die zich
bevond aan de Benedenkerkstraat. In het molenhuis werd tevens een
herberg gedreven. De molen werd in 1856 zwaar beschadigd door storm.
(Bron: wikipedia.org)

Molenaar van deze molen was Dirk van Dusseldorp, de vader van Jan Dirkse
van Dusseldorp.

RA: Groot Waspik RA 73
Folio: 001r
Soort akte: belast
Datum: 5-6-1726
1e Comparant: Dirk van Dusseldorp
2e Comparant: Gerard Franken, advocaat
Goederen: koornmolen

RA: Groot Waspik RA 63
Folio: 143r
Soort akte: procuratie
Datum: 19-6-1745
1e Comparant: Petrus Zeijlmans, oud secr Schijndel
2e Comparant: Dirk van Dusseldorp, coornmolenaar
Goederen:
Prijs: ƒ 0
Plaats: Groot Waspik
Bijzonderheid: Dirk krijgt toestemming om namens Petrus de meubilaire
goederen te verkopen, schulden te vereffenen etc.

Dirk van Dusseldorp is op 19 augustus 1758 te Waspik begraven.
Vermoedelijk is zijn zoon Jan hem toen als molenaar opgevolgd.
Na 1770 zijn Adriana van Selm en Pieter du Bois er als molenaars
werkzaam.

In 1798 werd molen verkocht aan Johannes van Dusseldorp:

RA: Groot Waspik RA 68
Folio: 190r
Soort akte: transport
Datum: 4/6/1798
1e comparant: Pieter du Bois x Adriana van Selm
2e comparant: Johannes van Dusseldorp
Goederen: een windkorenmolen met gereedschappen met nog een
huijs aan benedenkerk naast de molen
Prijs: ƒ 15250
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend
Oost: ; Jan de Bont
West: ; Joh Vermeijs
Noord: ; Heerestraat
Zuid: de dijk alwaar de molen staat

Bijzonderheid: Er wordt een custing brief opgemaakt voor f 7750.

Toelichting:
Johannes van Dusseldorp is overleden op 14 december 1817 te
Waspik. De overlijdensakte vermeldt:

Aangever o.a.: "Johannes van Dusseldorp, molenaar oud 31 jaar,
zoon van de overledene, wonende te Waspik, wijk Benedekerk"

"Overleden 14 december 1871 Johannes van Dusseldorp Echtgenoot
van Jenneke 't Hooft, oud 65 jaare geboortig van Raamsdonk, wonende
te Waspik, zoon van Johannes van Dusseldorp en Gertruij Kievit"

Toelichting:
In 1798 was Johannes van Dusseldorp bij de aankoop van de molen
46 jaar oud.

Naaste verwanten

 1. van Selm, Jasper
  1. Zeijlmans, Adriana
   1. van Selm, Hermina
   2. van Selm, Geertruij
   3. van Selm, Wouter
   4. van Selm, Gerard Zeijlmans
   5. van Selm, Elisabet Reijnarda
   6. van Selm, Adriana

Voorouders

Bronverwijzing

 1. Rechterlijk Archief Waspik
 2. Overlijdensakte Waspik
 3. Doopboek Waspik
 4. Trouwen en Begraven (gaarder) - Waspik
 5. Trouwboek Waspik
 6. Trouwboek Geertruidenberg
 7. Doopboek Geertruidenberg
 8. Begraafboek Waspik