Tietes, Sipke 1

Geboortenaam Tietes, Sipke
Geslacht mannelijk
Leeftijd bij overlijden meer dan 50 jaren, 5 maanden

Gebeurtenissen

Gebeurtenis Datum Locatie Beschrijving Opmerkingen Bronnen
Geboorte voor 1715-09-14    
2
Doop 1715-09-14 Warns, Friesland, Nederland  

Hemelumer Oldeferd, dopen, doopjaar 1715
Dopeling: Sipke
Gedoopt op 14 september 1715 in Warns en Scharl
Kind van Tiete Jans en Aelk Sipkes

Opm.: De dopeling is het tweede kind

2
Omschrijvinge van familiën in Friesland 1744 Warns, Friesland, Nederland  

Sipke Tietes
Aangeboden Capitalen: 2
Personen: 4
Warns

3
Quotisatie 1749 Warns, Friesland, Nederland  

Sipke Tietes, Hemelumer Oldeferd
               Plaats:  Warns
         Omschrijving:  koemelcker
           Gezin volw:  2 en kind: 2
              Aanslag:  25-3-0
            Verhoging:
             Vermogen:
                 Bron:  Hemelumer Oldeferd, fol. 19

1
2e Huwelijk 1759-10-21 Warns, Friesland, Nederland Getrouwd met Peerk Poppes

Hemelumer Oldeferd, huwelijken 1759
Vermelding: Bevestiging huwelijk
op 21 oktober 1759 in Warns
Man       : Sipke Tittes afkomstig van Warns
Vrouw     : Peerk Poppes afkomstig van Warns

Peerk was gedoopt in 1719:

Dopeling: Peerk
Gedoopt op 15 oktober 1719 in Warns en Scharl
Dochter van Poppe Joukis en niet genoemde moeder

Ouders Poppe Joukis en Teetske Baukis:

Vermelding: Bevestiging huwelijk op 6 oktober 1709 in Warns
Man       : Poppe Joukis afkomstig van Koudum
Vrouw     : Teetske Baukis afkomstig van Warns

4 2
Ledematen 1766-02-16 Warns, Friesland, Nederland  

Ledematen tot Warns:
91- Sipke Tietes
92- Peerk Poppes
Egtelieden

5
Overlijden na 1766-02-16    
 

Ouders

Vader Jans, Tiete
Moeder Sipkes, Aelk
    Zus     Tietes, Auk
         Tietes, Sipke
    Broer     Tietes, Jan

Families

Getrouwd Vrouw Watses, Sibbeltje
   
Gebeurtenis Datum Locatie Beschrijving Opmerkingen Bronnen
Huwelijk 1742-02-25 Warns, Friesland, Nederland  

Hemelumer Oldeferd, huwelijken 1742
Vermelding: Bevestiging huwelijk op 25 februari 1742 in Warns
Bruidegom: Sipke Tittes
Bruid: Sibbel Wattjes

4
  Bijz.

Kinderen, gedoopt te Warns en Scharl:

1. Titte, gedoopt 2 juni 1743

2. Lieuwe, geboren 23 december 1744 te Warns
gedoopt 26 december 1744

3. Gooitje, geboren 25 juli 1747 te Warns,
gedoopt 6 augustus 1747

4. Titte, gedoopt 19 oktober 1749

5. IJntie, geboren 2 februari 1752 in Warns,
gedoopt 27 februari 1752

  Kind.
 1. Woudstra, Lieuwe Sipkes
 2. Sipkes, Goits

Kenmerken

Type Waarde Opmerkingen Bronnen
Beroep koemelcker
1

Naaste verwanten

 1. Jans, Tiete
  1. Sipkes, Aelk
   1. Tietes, Auk
   2. Tietes, Sipke
    1. Watses, Sibbeltje
     1. Woudstra, Lieuwe Sipkes
     2. Sipkes, Goits
   3. Tietes, Jan

Voorouders

Bronverwijzing

 1. Quotisatie 1749
 2. Doopboek Hervormde gemeente Warns en Scharl
 3. Omschrijvinge van familiën in Friesland, 13 maart 1744
 4. Trouwregister Hervormde gemeente Warns en Scharl
 5. Lidmatenboek Warns en Scharl - Nederlands Hervormd