Canter, Frans Jacobs

Geboortenaam Canter, Frans Jacobs
Geslacht mannelijk

Gebeurtenissen

Gebeurtenis Datum Locatie Beschrijving Opmerkingen Bronnen
Quaclappen 1559-04-15 Leeuwarden, Friesland, Nederland  

Quaclappen 220
Bron: Quaclappen
Soort registratie: Inschrijving Quaclappen
Datum: 15-04-1559
Vermeld Frans Canter
Diversen: broer van Lieuck Jacobs

1
Huwelijk voor 1559-04-27   Getrouwd met Geel van Humalda
1
Quaclappen 1559-04-27 Leeuwarden, Friesland, Nederland  

Quaclappen 223
Bron: Quaclappen
Soort registratie: Inschrijving Quaclappen
Datum: 27-04-1559
Vermeld Frans Canter cum uxore

1
Quaclappen 1561-03-24 Leeuwarden, Friesland, Nederland  

Quaclappen 171
Bron: Quaclappen
Soort registratie: Inschrijving Quaclappen
Datum: 24-03-1561
Vermeld Frans Canter
Diversen: broer van Lieuck Jacobs

1
Quaclappen 1562-03-13 Leeuwarden, Friesland, Nederland  

Quaclappen 278
Bron: Quaclappen
Soort registratie: Inschrijving Quaclappen
Datum: 13-03-1562
Vermeld
Geel Humalda
Diversen: erfgenaam van Frans Humalda en Anna Feytsma; gehuwd met Frans Canter

1
Quaclappen 1567 Leeuwarden, Friesland, Nederland  

Quaclappen 311
Bron: Quaclappen
Soort registratie: Inschrijving Quaclappen
Datum: 1567
Vermeld Frans Canter wonende te Ee
Diversen: namens zijn echtgenote Geel Humalda; gehuwd met Geel Humalda

1
Quaclappen 1581 Leeuwarden, Friesland, Nederland  

Quaclappen 65
Bron: Quaclappen
Soort registratie: Inschrijving Quaclappen
Datum: 1581
Vermeld Frans Canter
Diversen: volmacht van Meyne Martens en curator over diens kinderen bij Lyeuck Canter; namens Jacob van Oosten

Toelichting:
Jacob van Oosten een zoon van Lyeuk Canter uit haar eerste huwelijk met Jan van Oosten.

1
Overlijden 1581-09-11 Leeuwarden, Friesland, Nederland  

vindplaats: Galileeerkerk
type: Grafstenen
bron: Grafschriften en andere genealogische en heraldieke merkwaardigheden in en om de kerken tussen Flie en Lauwers. Deel III Leeuwarden; 1e afd.
plaats: Leeuwarden
boeknummer: 3598

"Anno dni 1581 den 11 september sterf de eedelen en eerntphesten Frans Canter burgemeister der stadt Leeuwerde"

2
Quaclappen 1586 Leeuwarden, Friesland, Nederland  

Quaclappen 280
Bron: Quaclappen
Soort registratie: Inschrijving Quaclappen
Datum: 1586
Vermeld Geel Humalda
Diversen: weduwe van Frans Canter

1
Quaclappen 1586 Leeuwarden, Friesland, Nederland  

Quaclappen 11
Bron: Quaclappen
Soort registratie: Inschrijving Quaclappen
Datum: 1586
Vermeld Geel Humalda
Diversen: namens de erfgenamen van Frans Canter

1
Quaclappen 1588 Leeuwarden, Friesland, Nederland  

Quaclappen 17
Bron: Quaclappen
Soort registratie: Inschrijving Quaclappen
Datum: 1588
Vermeld Geel Humalda
Diversen: weduwe van Seerp Osinga

1
Quaclappen 1601-11-11 Leeuwarden, Friesland, Nederland  

11 november 1601
Martijn de Salle als curator bonorum over het sterfhuis van Jffr Geel van Humalda; ratificerende en adproberende hetgeen van tevoren bij de vs Geel is gedaan; CONTRA Anna Canters en Frans Canters erfgenamen. Dr. Otto Swalue en Betthien Minnerts; voorzover de andere erfgenamen deze zaak aangaat. Te compareren voor de commissaris van den hove...informeren op de feiten.

Toelichting:
Anna Tijmens Canters was de dochter van Tijmen Jacobs Canter, een broer van Frans Jacobs Canter. Zij was getrouwd met Otto Swalue. Betthien Minnerts was de dochter van Lieuk Jacobs Canters..

3

Ouders

Vader Canter, Jacob Adams
Moeder Claeses, Anna
    Broer     Canter, Tijmen Jacobs
    Zus     Canter, Lieuck Jacobs
         Canter, Frans Jacobs

Bijzonderheden

Frans Jacobs Canter en Geel van Humalda bewoonde de Humaldastate te Ee:

Door het huwelijk van Hessels dochter Beyts met Syurd Aebingha van Blija vererfde de Humalda-state te Ee
aan de Aebingha's, die zich sindsdien Aebinga van Humalda noemden. De state vererfde op
Frans Aebinga van Humalda, geboren 1507, overleden 8 december 1557, begraven te Ee.
Hij liet de state na aan zijn kinderen, van wie dochter Geel van Humalda en haar echtgenoot Frans Jacobs
Canter de state bewoonden. Frans was in 1555 en 1560 lid van de gezworen gemeente van Leeuwarden,
in 1576 en 1580 burgemeester aldaar. Zij zullen ongetwijfeld een riant optrekje in die stad hebben gehad
en vermoedelijk alleen tijdens de zomermaanden op de state hebben gewoond. In 1565 maakten zij een
gezamenlijk testament op. Zij bewoonden de state niet alleen, want uit het genoemde testament kan
worden opgemaakt dat haar broer Sjuck van Humalda daar ook woonde. Dat zal tot 1572 zeker met zijn
echtgenote Maria Bockesdr van Herema zijn geweest en daarna met zijn tweede vrouw Franscke van
Groestra. Sjuck was van 1582 t/m 1584 grietman over Oostdongeradeel en is overleden in of voor 1585,
want in dat jaar werden er voogden voor zijn kinderen benoemd.

Bron:
De Humalda state bij Ee
http://www.stinseninfriesland.nl/HumaldaStateEe.htm

Naaste verwanten

 1. Canter, Jacob Adams
  1. Claeses, Anna
   1. Canter, Tijmen Jacobs
   2. Canter, Lieuck Jacobs
   3. Canter, Frans Jacobs

Voorouders

Bronverwijzing

 1. Quaclappen
 2. Friezen uit vroeger eeuwen: grafschriften, rouwborden enz.
 3. Quaclappen 1600 - 1612 Geheel Jan Post