Uitterwijk, Hendrik Hendriks 1

Geboortenaam Uitterwijk, Hendrik Hendriks
Geslacht mannelijk
Leeftijd bij overlijden meer dan 85 jaren, 3 maanden, 25 dagen

Gebeurtenissen

Gebeurtenis Datum Locatie Beschrijving Opmerkingen Bronnen
Geboorte voor 1750-09-07 De Wijk, Drenthe, Nederland  
2
Doop 1750-09-07 IJhorst, Overijssel, Nederland  

IJhorst/De Wijk, doopboek (1652-1775; DTB 163),
7 september 1750, pagina 154
Gedoopt: Hendrik, geboren te De Wijk,
zoon van Hendrik Hendriks en Femmechien Coers.

2
Ondertrouw 1773-10-15 IJhorst, Overijssel, Nederland  

IJhorst/De Wijk, trouwboek (1652-1812; DTB 165),
15 oktober 1773, pagina 55
Ondertrouwdatum: 15-10-1773.
Bruidegom: Hendrik Hendriks, jongeman;
herkomst: De Wijk.
Bruid: Trijntjen Hilbers, jongedochter;
herkomst: De Hoeve.

De Hoeve: buurtschap in de gemeente
De Wijk.

3
1e Huwelijk na 1773-10-15   Getrouwd met Trijntje Hilberts

Trijntje Hilberts is gedoopt op 3 maart
1748 te IJhorst, dochter van Hilbert
Alberts en Hilligje Bartelds uit Schiphorst.

Schiphorst: oude marke in de gemeente De Wijk
aan de Reest.

Kinderen van Hendrik en Trijntjen:

1. Hendrik, gedoopt op 28 november 1773
te IJhorst, geboren te De Wijk,
zoon van Hendrik Hendriks en Trijntjen
Hilberts

2. Hilligjen, gedoopt op 20 januari 1779
te Zwartsluis, dochter van Hendrik Uitterwijk
en Trijntien Hilberts,
getuige Hilligjen Jans, vrouw van Peter Hendriks
Uitterwijk, broer van Hendrik.

Trijntjen Hilberts is twee dagen later op 22 januari 1779
begraven te Zwartsluis:
"Trijntjen Hilberts Huisvrouw van Hendrik Uitterwijk".

3 2 4 1 5
Ondertrouw 1779-09-09 Zwartsluis, Overijssel, Nederland  
6
2e Huwelijk 1779-10-03 Zwartsluis, Overijssel, Nederland Getrouwd met Trijntjen van den Berg

Hendrik Uitterwijk, weduwnaar van
Trijntjen Hilberts Heurjers
en Trijntjen van den Berg, J.D.
beijde alhier.

Trijntje van den Berg is gedoopt
op 16 april 1748 te Zwartsluis,
dochter van Willem van den Berg
en Trijntien Klaas.

Trijntje is overleden voor 1 november
1782.

6
Ondertrouw 1782-11-01 Zwartsluis, Overijssel, Nederland  
6
3e Huwelijk 1782-11-27 Zwartsluis, Overijssel, Nederland Getrouwd met Femmechien Lubbers

Hendrik Uitterwijk, weduwnaar te Zwartsluis en
Femmechien Lubbers te Kleinen Ringe
onder Emmelkamp thans alhier (Zwartsluis).

Kleinringe is een klein plaatsje
in Duitsland vlakbij Emlichheim
(=Emmelkamp), welke plaats
net over de grens bij Coevorden ligt
aan de Vecht (Graafschap Bentheim
in Nedersaksen).

Femmechien Lubbers, ook wel genoemd Jentje  Singgraven,
is geboren rond 1766.

Hendrik Lubbers, geboren rond 1750, broer van Femmechien,
was van 1781 tot 1804 schoolmeester en organist
te Zwartsluis (Fortresse). Hij was getrouwd met
Janna Aalmink en afkomstig uit Ringe (graafschap
Bentheim). Van 1773-1781 was hij schoolmeester en organist
te Dwingeloo. Op 25 oktober 1778 was zijn zuster
Femmechien Lubbers aldaar getuige bij de doop
van zijn zoon Berend. Hendrik Lubbers is op 18 februari
1804 te Zwartsluis begraven (zie ook Bijzonderheden).

Femmechijn Lubbers werd op 19 mei 1779
te Staphorst attestatie verleend naar Zwartsluis.

Kinderen van Hendrik Uitterwijk en Femmechien
Lubbers (gedoopt te Zwartsluis):

1. Beerent, 2 november 1783,
getuige Janna Aalmink, vrouw van
Hendrik Lubbers.

2. Coert, 23 april 1786,
getuige Hillegje Jans Geel, vrouw van
Peter Hendriks Uitterwijk.
Coert Uiterwijk is op 27 augustus 1821 te Meppel
overleden, zoon van Hendrik Uiterwijk en
Jentien Mulders.

3. Femmegje, 16 november 1788,
door de vader ten doop gehouden.
Femmigje Uitterwijk is op 5 januari 1834
te Zwartsluis overleden, 45 jaar, ongehuwd, dochter
van Hendrik Uitterwijk, wonende alhier en van
Femmechjen Lubbers, overleden.

4. Johannis, 5 maart 1791,
getuige Janna Aalmink.

5. Jan, gedoopt 20 juli 1794,
geboren 17 juli 1794,
getuige Janna Aalmink.

6. Fenne, geboren rond 1800
te Emmelerkamp, Graafschap Bentheim,
dochter van Hendrik Uitterwijk en
Jentje Singraven. Femmigje Hendriks
Uiterwijk is op 30 januari 1831 te
Giethoorn overleden.

6. Jentje, gedoopt 3 april 1803,
geboren 27 maart 1803,
dochter van Hendrik Uitterwijk
en Jenne Lubbers,
getuige Beertje de Haas
(=Beerendje Alberts de Haas).
Jentje is op 15 januari 1850 te
Zwartsluis overleden.

Jentje Singgraven (Lubbers) is op
31 december 1811 te Zwartsluis overleden:

"Jentje Singgraven, oud vijf en veertig Jaren,
huisvrouw van Hendrik Uiterwijk, van beroep
koopman, wonende aan de Zwarte Sluis"

Op 3 januari 1812 is Jentje Lubbers
te Zwartsluis begraven:
"Jentje Lubbers, vrouw van Hendrik
Uitterwijk".

Opm: Femmechien Lubbers werd
ook Jenne of Jentje Lubbers, of Jentje Singraven
genoemd.

6 4 7 1 8 9 10 11 12 13
Overlijden 1836-01-01 Zwartsluis, Overijssel, Nederland  

Bron Burgerlijke stand - Overlijden
Archieflocatie Historisch Centrum Overijssel
Algemeen Gemeente: Zwartsluis
Aktenummer: 1
Aangiftedatum: 00-00-1836
Overledene Hendrik Uitterwijk

"Hendrik Uitterwijk, zonder bepaald beroep,
oud een en negentig jaren, laatst weduwnaar
van Jentjen Singraven".

Opm: Volgens de doopgegevens zou Hendrik Uitterwijk
85 jaar geweest zijn bij zijn overlijden.

12

Ouders

Vader van der Veen, Henderik Willems
Moeder van de Kinckhorst, Femmighje Koerts
    Broer     van Veen, Coert Hendriks
    Broer     van der Veen, Willem Hendriks
    Zus     van der Veen, Marrighje Hendriks
    Broer     van der Veen, Willem Hendriks
    Broer     van der Veen, Willem Hendriks
    Zus     van der Veen, Marrigje Hendriks
    Broer     Uitterwijk, Willem Hendriks
    Broer     van Veen, Albert Hendriks
    Broer     Uitterwijk, Peter Hendriks
    Zus     van der Veen, Marrigje Hendriks
    Zus     Uitterwijk, Marrigje Hendriks
         Uitterwijk, Hendrik Hendriks

Bijzonderheden

Hendrik Hendriks Uitterwijk was de zwager van de bekende schoolmeester Hendrik Lubbers.
In het begraafboek van Zwartsluis staat de volgende tekst bij zijn persoon:

"zijnde alhier Schoolmeester geweest den tijd van 23 Jaren, hier beroepen
van Dwingelo, alwaar hij ook bijna 8 Jaaren het ambt van organist, koster
en schoolmeester bediend heeft,
zijnde daar beroepen in het 23e jaar zijns oudersdoms, hij gewan aldaar
twee kinderen, Beerend en Annigjen,
zijnde eerstgenoemde thans organist en schoolmeester Meppel,
hij gewan alhier nog 5 kinderen als Wessel, Joannes, Evert, Evert en Aaltje,
waarvan de 2e en 3e reeds bij zijn leven overleden zijn, de eerstgenoemde
was bij zijn overlijden koster en schoolmeester te Ruinerwoud, doch heeft
den weken daar na zijn vadersplaats weder vervuld,
des overleedenen vrouw stierf in den Jaars 1795 den 20 october, bij wiens
overlijden Joannes ook nog in leven zijnde, als zijnde den 11 November 1802 te
Zweelo overleden,
Onzen Meester wierd tot een blijk van onze dankerkentenis van Zijnen getrouwen
Dienst met het grav in de oude Kerk N: 38 vereert, in welke ook zijn gebeente
den Jongsten morgen afwagt".

Wessel en Evert Lubbers volgden achterenvolgens hun vader op als schoolmeester.
Wessel overleed in 1817 en Evert op 1 april 1836 te Zwartsluis.

Kenmerken

Type Waarde Opmerkingen Bronnen
Beroep koopman (1812), arbeider (1825)
 

Naaste verwanten

 1. van der Veen, Henderik Willems
  1. van de Kinckhorst, Femmighje Koerts
   1. van Veen, Coert Hendriks
   2. van der Veen, Willem Hendriks
   3. van der Veen, Marrighje Hendriks
   4. van der Veen, Willem Hendriks
   5. van der Veen, Willem Hendriks
   6. van der Veen, Marrigje Hendriks
   7. Uitterwijk, Willem Hendriks
   8. van Veen, Albert Hendriks
   9. Uitterwijk, Peter Hendriks
   10. van der Veen, Marrigje Hendriks
   11. Uitterwijk, Marrigje Hendriks
   12. Uitterwijk, Hendrik Hendriks

Voorouders

Bronverwijzing

 1. Begraafregisters Zwartsluis 1741-1821, Gereformeerd
 2. Doopboek IJhorst/ De Wijk
 3. Trouwboek IJhorst/De Wijk
 4. Doopboek Zwartsluis
 5. K. ter Laan / bewerker 3e druk A.G.C. Baert: Van Goor's Aardrijkskundig Woordenboek van Nederland
 6. Trouwboek Zwartsluis
 7. Doopboek Dwingeloo
 8. dr. G. J. van Kolmeschate: Schoolmeesters van Zwartsluis
 9. Orgel Dwingeloo, Hervormde kerk
 10. Lidmaten Staphorst
 11. Overlijdensakte Giethoorn
 12. Overlijdensakten Zwartsluis
 13. Overlijdensakte Meppel