Stobbe, Sijtske Brugts

Geboortenaam Stobbe, Sijtske Brugts
Geslacht vrouwelijk
Leeftijd bij overlijden 40 jaren, 11 maanden, 4 dagen

Gebeurtenissen

Gebeurtenis Datum Locatie Beschrijving Opmerkingen Bronnen
Geboorte 1799-10-01 Lippenhuizen, Friesland, Nederland  
1
Doop 1799-10-20 Lippenhuizen, Friesland, Nederland  

Opsterland, dopen, geboortejaar 1799, doopjaar 1799
Dopeling: Sytske
Geboren op 1 oktober 1799 in Lippenhuizen
Gedoopt op 20 oktober 1799 in Lippenhuizen, Terwispel en Hemrik
Kind van Brugt Wygers en Tjitske Ruurds

1
Overlijden 1840-09-05 Beetsterzwaag, Friesland, Nederland  

Overlijdensakte Opsterland, 1840
Aangiftedatum 7 september 1840, blad nr. 32
Sytske Brugts Stobbe, overleden 5 september 1840, 40 jaar, vrouw
Gehuwd

"Sijtske Brugts Stobbe, oud veertig jaren,
arbeidster, geboren te Lippenhuizen, wonende
te Beetsterzwaag, gehuwd aan Auke Geerts Westra,
arbeider, dochter van Brugt Wiegers Stobbe en
van Tjitske Ruurds beide overleden".

2

Ouders

Vader Stobbe, Brugt Wiegers
Moeder Ruurds, Tjitske
         Stobbe, Sijtske Brugts
    Broer     Stobbe, Wijger Brugts

Families

Getrouwd Man Westra, Auke Geerts
   
Gebeurtenis Datum Locatie Beschrijving Opmerkingen Bronnen
Huwelijk 1821-06-21 Opsterland, Friesland, Nederland  

Huwelijksakte Opsterland, 1821
Man : Auke Geerts Westra, oud 23 jaar, geboren te Beets
Ouders: Geert Aukes en Sytske Minnes
Vrouw : Sytske Brugts Stobbe, oud 21 jaar, geboren te Lippenhuizen
Ouders: Brugt Wygers Stobbe en Tjitske Ruurds
Datum : 21 juni 1821, akte nr. 35

Overige informatie:

"Auke Geerts Westra, arbeider, wonende te Beetsterzwaag,
meerderjarige zoon van Geert Aukes, overleden te Beets den negentienden
februarij achttienhonderd elf,
en van Sijtske Minnes overleden te Beets voor lange Jaren en
wel voor dat er registers van overlijden gehouden wierden,

zijnde de grootmoeder Grietje Sijtzes overleden te Beetsterzwaag
den negenden Januarij achttienhonderd en zeventien
en de verdere grootouders voor lange jaren,

Sijtske Brugts Stobbe, dienstmeid geboren te Lippenhuizen,
wonende te Beets meerderjarige dochter van Brugt Wijgers Stobbe
en van Tjitske Ruurds arbeiders wonende te Lippenhuizen,
hierbij tegenwoordig en derzelver toestemming gevende,

De jonggehuwde vrouw en hare moeder (ondertekenden) ieder
met een merk vermits zij verklaarden niet te kunnen schrijven"

3
  Kind.
 1. Westra, Antje Aukes

Kenmerken

Type Waarde Opmerkingen Bronnen
Beroep dienstmeid (1821)
 

Naaste verwanten

 1. Stobbe, Brugt Wiegers
  1. Ruurds, Tjitske
   1. Stobbe, Sijtske Brugts
    1. Westra, Auke Geerts
     1. Westra, Antje Aukes
   2. Stobbe, Wijger Brugts

Voorouders

Bronverwijzing

 1. Doopboek Hervormde gemeente Lippenhuizen, Terwispel en Hemrik
 2. Overlijdensakte Opsterland
 3. Huwelijksakte Opsterland