Simens, Attje

Geboortenaam Simens, Attje
Geslacht vrouwelijk
Leeftijd bij overlijden onbekend

Gebeurtenissen

Gebeurtenis Datum Locatie Beschrijving Opmerkingen Bronnen
Geboorte voor 1709-04-28    
1
Doop 1709-04-28 Hemelum, Friesland, Nederland  

Hemelumer Oldeferd, dopen,
doopjaar 1709
Dopeling: Atke
Gedoopt op 28 april 1709
Dochter van Sijmon Broers
en niet genoemde moeder

Herv. gem. Hemelum, Mirns en Bakhuizen,
doop 1680-1811

1
Overlijden   Hemelum, Friesland, Nederland  
 

Ouders

Vader Broers, Symon
Moeder Jotties, Eeuw
         Simens, Attje
    Broer     Sijmons, Broer

Families

Getrouwd Man Hiddes, Lieuwe
   
Gebeurtenis Datum Locatie Beschrijving Opmerkingen Bronnen
Huwelijk 1729-12-26 Warns, Friesland, Nederland  

Hemelumer Oldeferd, huwelijken 1729
Vermelding: Bevestiging huwelijk op 26 december 1729 in Warns
Man : Lieuwe Hiddes
Vrouw : Attje Simens

2
Attestatie 1745-02-19 Hemelum, Friesland, Nederland  

"Lieuwe Hiddes en Attie Sijmens egtelieden
sijn hier na Hemelum overgekomen met
loffelijke Attestatie van Warns van Dominus
J. Baumgarten"

Toelichting:
Johannes Baumgarten, geboren te Emden
was predikant te Warns vanaf 14 januari 1720.
Hij ging op 10 september 1752 met emeritaat.
Eeuw Jotties, moeder van Attie Sijmens kwam
mee naar Hemelum.

3 4
  Bijz.

Kinderen, gedoopt te Warns en Scharl:

1. Hidde, 17 september 1730

2. Tietj, 16 november 1732

3. Sijmen, 7 november 1734

4. Baauk, 10 november 1737

5. Eeuw, 10 september 1741

Gedoopt te Hemelum, Mirns en Bakhuizen:

6. Reintien, geboren in Hemelum, gedoopt 20 oktober 1746

7. Its, geboren te Hemlum, gedoopt 2 oktober 1746

8. Ids, geboren 3 januari 1749, gedoopt 5 januari 1749

9. Jottie, gedoopt 20 december 1750

  Kind.
 1. Lieuwes, Hidde
 2. Lieuwes, Tietj
 3. Lieuwes, Symen
 4. Lieuwes, Bauk
 5. Lieuwes, Eeuw
 6. Lieuwes, Reintien
 7. Lieuwes, Ids

Naaste verwanten

 1. Broers, Symon
  1. Jotties, Eeuw
   1. Simens, Attje
    1. Hiddes, Lieuwe
     1. Lieuwes, Hidde
     2. Lieuwes, Tietj
     3. Lieuwes, Symen
     4. Lieuwes, Bauk
     5. Lieuwes, Eeuw
     6. Lieuwes, Reintien
     7. Lieuwes, Ids
   2. Sijmons, Broer

Voorouders

Bronverwijzing

 1. Doopboek Hervormde gemeente Hemelum, Mirns en Bakhuizen
 2. Trouwregister Hervormde gemeente Warns en Scharl
 3. Lidmatenboek Hemelum, Bakhuizen en Mirns
 4. Naamlijst der Predikanten Friesland - Tresoar