Veenstra, Wietze Jarigs

Geboortenaam Veenstra, Wietze Jarigs
Geslacht mannelijk
Leeftijd bij overlijden 65 jaren, 10 maanden, 24 dagen

Gebeurtenissen

Gebeurtenis Datum Locatie Beschrijving Opmerkingen Bronnen
Geboorte 1793-07-21 Garijp, Friesland, Nederland  

Tweelingbroer van Pieter

1 2
Doop 1793-08-18 Garijp, Friesland, Nederland  

Dopeling Wietse
kind van Jarich Eeltjes en Antje Pieters

2
Overlijden 1859-06-14 Drachten, Friesland, Nederland  

Wietze Jarings Veenstra, oud vijf en zestig jaren,
arbeider, geboren te Garijp, wonende te Dragten,
gehuwd met Trijntje Jakobs Veenstra, arbeidster,
wonende aldaar, zoon van Jaring Eeltjes en
Antje Pieters beide overleden.

3

Ouders

Vader Eeltjes, Jarich
Moeder Pieters, Antje
         Veenstra, Wietze Jarigs

Families

Getrouwd Vrouw Veenstra, Trijntje Jacobs
   
Gebeurtenis Datum Locatie Beschrijving Opmerkingen Bronnen
Huwelijk 1817-06-01 Smallingerland, Friesland, Nederland  

Huwelijksakte Smallingerland, 1817
Bruidegom: Wietze Jarigs Veenstra, oud 23 jaar, geboren te Garijp, gemeente
Tietjerksteradeel
Vader: Jarig Eeltjes
Moeder: Antje Pieters
Bruid: Trijntje Jakobs Veenstra, oud 23 jaar, geboren te Ureterp, gemeente
Opsterland
Vader: Jakob Wiegers Veenstra
Moeder: Antje Libbes
Datum: 1 juni 1817, akte nr. 26

Gedeelten uit de huwelijksakte:

"Wietze Jarigs Veenstra, Boereknecht, wonende te Dragten, meerderjarige
zoon van wijlen Jarich Eelties en Antie Pijtters in leven echtelieden
arbeiders te Garijp en overleden voor den tijd, gelijk mede de verdere
adscendenten van de comparant, dat hiervan acten wierden opgemaakt
't welk hij de nagenoemde getuigen onder prestatie van Ede hebben verklaard".

"Trijntje Jacobs Veenstra, dienstmaagd, te Ureterp, geboren en woonachtig te
Dragten, meerderjarige dochter van Jakob Wiegers Veenstra hierbij tegenwoordig
zijne toestemming gevende en van Antje Libbes echtelieden arbeiders te Dragten".

1
  Bijz.

Bij het overlijden van de vader van Trijntje in 1839
woonden ze in Drachten.

  Kind.
 1. Veenstra, Jacob Wytzes

Kenmerken

Type Waarde Opmerkingen Bronnen
Beroep boereknecht (1817), arbeider (1859)
 

Naaste verwanten

 1. Eeltjes, Jarich
  1. Pieters, Antje
   1. Veenstra, Wietze Jarigs
    1. Veenstra, Trijntje Jacobs
     1. Veenstra, Jacob Wytzes

Voorouders

Bronverwijzing

 1. Huwelijksakte Smallingerland
 2. Doopboek Hervormde gemeente Garijp, Suameer en Eernewoude
 3. Overlijdensakte Smallingerland