Hoytema, Foppe Hommes 1 2

Geboortenaam Hoytema, Foppe Hommes
Geslacht mannelijk
Leeftijd bij overlijden minder dan 43 jaren

Gebeurtenissen

Gebeurtenis Datum Locatie Beschrijving Opmerkingen Bronnen
Geboorte na 1658 Hindeloopen, Friesland, Nederland  
1
Overlijden voor 1701    
1

Ouders

Vader Hoytema, Homme Foppes
Moeder Pytters, Foockel
         Hoytema, Foppe Hommes

Families

Getrouwd Vrouw Rommerts, Antie
   
Gebeurtenis Datum Locatie Beschrijving Opmerkingen Bronnen
Huwelijk rond 1685    
1
  Kind.
 1. Hoitema, Homme Foppes

Media

Bijzonderheden

Op 22 februari 1684 na het overlijden van zijn moeder
is Foppe Hommes Hoytema nog minderjarig en worden
er twee curatoren over hem aangesteld:
Pieter Salinghs en Reintjen Allerts.
Reintje Allerts was op 26 mei 1675 getrouwd te
Hindeloopen met Tjied Ottes.
(Op 22 februari 1684 was Foppe dus jonger dan 26 jaar)

Kenmerken

Type Waarde Opmerkingen Bronnen
Beroep schoolmeester te Oppenhuizen
3

Naaste verwanten

 1. Hoytema, Homme Foppes
  1. Pytters, Foockel
   1. Hoytema, Foppe Hommes
    1. Rommerts, Antie
     1. Hoitema, Homme Foppes

Voorouders

Bronverwijzing

 1. Het Hoytema-Hoitema-Huitema geslacht door R.S. Roorda te Leeuwarden
 2. Trouwregister Gerecht Hindeloopen
 3. De Schoolmeesters van Wymbritseradeel in de loop der tijden, 1600-1950