Ottes, Antie

Geboortenaam Ottes, Antie
Geslacht vrouwelijk

Gebeurtenissen

Gebeurtenis Datum Locatie Beschrijving Opmerkingen Bronnen
Stemkohieren 1728 Surhuizum  

Stemkohier 1728 Surhuizum (Achtkarspelen)
Stem nr. 57, aantal stemmen: 1

Zakelijk gerechtigden:
Vrouw Romelia van Scheltinga weduwe Acronius, eigenaar
Eesge Pyters (PIETERS) weduwe, gebruiker

Bron: Stemkohieren 1728, gedrukt op last van de Staten van
Friesland (Leeuwarden 1730). Orig.: Toegang 5, inv. nr. 3175

1
Overlijden na 1728    
 

Families

Gehuwd Man Pieters, Edsge
   
Gebeurtenis Datum Locatie Beschrijving Opmerkingen Bronnen
Huwelijk 1691-03-08 Grootegast  

Huwelijk 08-03-1691 Grootegast en Doezum
gehuwd te Grootegast

Bruidegom Edsge Pieters

Bruid Antie Ottes, van Grootegast

Bron Doop- en trouwboek Grootegast en Doezum 1628-1789
Collectie DTB (toegang 124)
Inventarisnummer 206, folio 118

"Edsge Pieters, en Antie Ottes van G.gaste
Proclamatie
1 mael G.gaste 15 Febrij. 1691
2 mael Doesum 1 Meert
3 mael Doesum 8 dito
Copulatie G.gaste denselven data à prandio".

2
Ledematen 1699-06-25 Grootegast  

Ledematen Grootegast en Doezum:
Met attestatie 25 juni 1699 Eesche Peters
en Antie Ottes zijn huisvrouw van 't Dorp.

Opm:
Dorp: Buurtschap ten oosten van Stroobos
in de gem. Grootegast. In 1699 hoorde Dorp
bij Lutjegast.

3 4
Attestatie 1706-12-24    

Op 24 december 1706 komen Eesge Pieters
en Antje Ottes met attestatie van Doezum
naar Gerkesklooster.

5
  Kind.
 1. Eesges, Heere

Naaste verwanten

  1. Ottes, Antie
   1. Pieters, Edsge
    1. Eesges, Heere

Bronverwijzing

 1. Stemkohieren Friesland
 2. Trouwboek Grootegast en Doezum
 3. Ledematen Grootegast en Doezum
 4. Van Goor's Aardrijkskundig Woordenboek van Nederland
 5. Groningen-genealogy - Friso