Ottes, Antie

Geboortenaam Ottes, Antie
Geslacht vrouwelijk

Gebeurtenissen

Gebeurtenis Datum Locatie Beschrijving Opmerkingen Bronnen
Stemkohieren 1728 Surhuizum, Friesland, Nederland  

Stemkohier 1728 Surhuizum (Achtkarspelen)
Stem nr. 57, aantal stemmen: 1

Zakelijk gerechtigden:
Vrouw Romelia van Scheltinga weduwe Acronius, eigenaar
Eesge Pyters (PIETERS) weduwe, gebruiker

Bron: Stemkohieren 1728, gedrukt op last van de Staten van
Friesland (Leeuwarden 1730). Orig.: Toegang 5, inv. nr. 3175

1
Overlijden na 1728    
 

Families

Getrouwd Man Pieters, Edsge
   
Gebeurtenis Datum Locatie Beschrijving Opmerkingen Bronnen
Huwelijk 1691-03-08 Grootegast, Friesland, Nederland  

Huwelijk 08-03-1691 Grootegast en Doezum
gehuwd te Grootegast

Bruidegom Edsge Pieters

Bruid Antie Ottes, van Grootegast

Bron Doop- en trouwboek Grootegast en Doezum 1628-1789
Collectie DTB (toegang 124)
Inventarisnummer 206, folio 118

"Edsge Pieters, en Antie Ottes van G.gaste
Proclamatie
1 mael G.gaste 15 Febrij. 1691
2 mael Doesum 1 Meert
3 mael Doesum 8 dito
Copulatie G.gaste denselven data à prandio".

2
Ledematen 1699-06-25 Grootegast, Friesland, Nederland  

Ledematen Grootegast en Doezum:
Met attestatie 25 juni 1699 Eesche Peters
en Antie Ottes zijn huisvrouw van 't Dorp.

Opm:
Dorp: Buurtschap ten oosten van Stroobos
in de gem. Grootegast. In 1699 hoorde Dorp
bij Lutjegast.

3 4
Attestatie 1706-12-24    

Op 24 december 1706 komen Eesge Pieters
en Antje Ottes met attestatie van Doezum
naar Gerkesklooster.

5
  Kind.
 1. Eesges, Heere

Naaste verwanten

  1. Ottes, Antie
   1. Pieters, Edsge
    1. Eesges, Heere

Bronverwijzing

 1. Stemkohieren Friesland
 2. Trouwboek Grootegast en Doezum
 3. Ledematen Grootegast en Doezum
 4. K. ter Laan / bewerker 3e druk A.G.C. Baert: Van Goor's Aardrijkskundig Woordenboek van Nederland
 5. Groningen-genealogy - Friso