Croese, Antinette Hendriks

Geboortenaam Croese, Antinette Hendriks
Geslacht vrouwelijk

Gebeurtenissen

Gebeurtenis Datum Locatie Beschrijving Opmerkingen Bronnen
Geboorte      

Vermoedelijk was Antinette een dochter van Hendrick Croese, herbergier uit Leeuwarden.

 
Belijdenis 1707-11-24 Heeg, Friesland, Nederland  

Den 4 Xber 't Avontmael des Heeren
gehouden en is door geloofsbelijdenisse
tot ons gecomen
Antinette Hindrickx
met attestatie naar Worcum vertrokken

1
Lidmaat 1718-12-04 Heeg, Friesland, Nederland  

Den 4 Xber H.Avontm. des H. gehouden
is tot den gemeente toegedaen
Antonette Hendrickx van Worcum

1
1e Huwelijk 1720-01-14 Heeg, Friesland, Nederland Getrouwd met IJsbrant Jans Atsma

Wymbritseradeel, huwelijken 1720
Vermelding: Bevestiging huwelijk op 14 januari 1720
Man : IJsbrant Jans Atsma
Vrouw : Antinette Hindrick Croese
Opmerking : hij is meester

"De Houwelijcke gebooden
van IJsbrant Jans Atsma
schoolmeester en Antinette
Hendrik Croese sijn op drie
agter een volgende sondagen
in onse kercke geproclameert
en op den 14 Jan. 1720 bevestigt"

2
Lidmaat 1733 Heeg, Friesland, Nederland  

Antonette Hendriks
Klaas Jurjens en Akke Gerkes
sijn vrouw

1
Omschrijvinge van familien in Friesland 1744 Heeg, Friesland, Nederland  

Omschrijvinge van familiën in Friesland ("Volkstelling"); Westergo 24
Bron: Volkstelling 1744
Soort registratie: Inschrijving Volkstelling 1744
Datum: 1744
Plaats: Heeg
Bijzonderheden:
Gemeente: Wymbritseradeel
Vermeld Antonetta Hendriks
Diversen: Aantal personen: 2 Gealimenteerd

3
Quotisatie 1749 Heeg, Friesland, Nederland  

Bron: Quotisatie kohieren
Soort registratie: Inschrijving Quotisatie kohieren
Datum: 1749
Plaats: Wymbritseradeel
Bijzonderheden:
Locatie: het dorp Heeg
Aantal volwassenen: 2
Bewoner Antonetta Hendrix
Diversen: onderhouden

4

Ouders

Vader Croese, Hendrick
         Croese, Antinette Hendriks

Families

Getrouwd Man de Roos, Jurjen Clases
   
Gebeurtenis Datum Locatie Beschrijving Opmerkingen Bronnen
Huwelijk 1721-08-10 Heeg, Friesland, Nederland  

Jurrien Clases de Roos afkomstig van Heeg en Antinette Hindrick Croese afkomstig van Heeg.

"nr. 108
De Houwelijckse gebooden van
Jurrien Clases de Roos
en
Antinette Hindrick Croese
zijn voor den 1ste mael geproclameet
op den 22 Juli en soo vervolgens
en op den 10 Aug. in den Houwelijcke
Staet bevestigt, beijde van Heegh"

2 5
Ledematen 1728-10-17 Heeg, Friesland, Nederland  

Jurjen Klaess - obiit den 17 Febr. 1730
Antonette Hendriks

1
  Bijz.

Kinderen, gedoopt te Heeg:

1. Hendrik, 25 december 1722

2. Wopke, 3 september 1724

  Kind.
 1. de Roos, Hendrik Jurjens
 2. de Roos, Wopke Jurjens

Naaste verwanten

 1. Croese, Hendrick
  1. Croese, Antinette Hendriks
   1. de Roos, Jurjen Clases
    1. de Roos, Hendrik Jurjens
    2. de Roos, Wopke Jurjens

Voorouders

Bronverwijzing

 1. Lidmatenboek Heeg
 2. Trouwregister Hervormde gemeente Heeg
 3. Omschrijvinge van familiën in Friesland, 13 maart 1744
 4. Quotisatie 1749
 5. Kerkdocumenten van Heeg