Musscher, Albert Alberts 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Geboortenaam Musscher, Albert Alberts
Geslacht mannelijk

Gebeurtenissen

Gebeurtenis Datum Locatie Beschrijving Opmerkingen Bronnen
Zoutgeld 1702 De Belt, Overijssel, Nederland  

Zoutgeld Wanneperveen - Zandbelt
Albert Albers Musche f 1 - 5 -

10

Families

  Bijz.

Uit deze relatie zijn drie kinderen bekend: Arjaantje, Haasjen en Aaltjen.

  Kind.
 1. Musscher, Arjaantjen Alberts
 2. Musscher, Haasje Alberts
 3. Musscher, Aaltje Alberts

Bijzonderheden

Er kwamen in Zwartsluis meer personen voor met als achternaam Alberts Musscher.
Zij waren nakomelingen van Albert Thijs Musscher en zijn familie staat hieronder
vermeld. Albert Thijs Musscher, vermoedelijk een familielid van Albert Alberts Musscher,
trouwde met Geertjen Klaas. Zij deden te Wanneperveen op Pasen, 27 maart 1712 belijdenis.
Zij werden toen niet als echtelieden vermeld en zijn dus pas na die datum getrouwd.

In 1719 vroeg Albert (Thijs) Musscher het burgerrecht van Zwartsluis:
"30 januarij 1719 Albert Musser op rekening betaalt met 4 gulden"
"op 24 december 1723 heeft Albert Musser het restant van het
burgeregt betaalt met 4 gulden"

Volkstelling Kwartier van Vollenhove 1748
Zwartsluis:
"Albert Musscher en Geertjen Klaas"

Begrafenis Zwartsluis:
10 maart 1772: "Albert Musscher vrou Geertjen, f 1-8-"
16 november 1774 "Albert Musscher f 1-8-"

Kinderen, uit dit huwelijk waren:

1, Jakobjen

2. Femmigjen

3. Tijssien

Gedoopt te Zwartsluis:

4. Thijs, 7 februari 1720, zoon van Albert Musscher en Geertjen Klaas
getuige: Derkjen Ders

5. Klaas, 14 november 1723, zoon van Albert Musscher en Geertjen Klaas
getuige: Jakobjen Klaas Musscher

6 Thijs, 10 oktober 1727, zoon van Albert Musscher en Geertjen Hermens
getuige: Femmigjen Alberts

Huwelijken van bovengenoemde kinderen:

I. Jacobjen trouwde in 1731 te Zwartsluis met Jakob Hendriks:

"Jakob Hendriks weduwnaar van de Nieuwesluis
Jakobje Musgers J.D. alhier
Den 30en ingeschreven en alhier
getrouwd den 23 December"

Toelichting:
Jakob Hendriks voerde als achternaam ook de naam "Musscher" en
was waarschijnlijk een familielid van Jakobje Musscher.

Op 11 februari 1734 verkreeg Jacob Hendriks Mussche het burgerrecht
van Zwartsluis:
"Jacob Hendriks Mussche getrout an de dogter van Albert Mussche heeft
zijn burgerregt betaalt met 8 gulden sijnde sijn soon mede borger en is
genaamt Hendrik Jacobs"

Kinderen, gedoopt te Zwartsluis:

1. Hendrik, 10 november 1732, zoon van Jakob Hendriks en Jakobje Albers
2. Geertje, 16 september 1736, dochter van Jakob Hendriks en Jakobje Albers
getuige: Geertje Teunis
Toelichting:
Geertje Teunis was op 3 maart 1727 te Zwartsluis getrouwd met Jan Thijs Musscher,
weduwnaar van Wanneperveen, en broer van Albert Thijs Musscher.
3. Albert, 10 november 1739, zoon van Jakob Hendriks en Jakobje Albers
getuige: Tijsjen Alberts
4. Roelof, 9 oktober 1746, zoon van Jakob Hendriks en Jacobje Musscher
getuige: Keke Hendriks

Volkstelling Kwartier van Vollenhove, 1748
Wanneperveen, Binnendijx
Huisgezin: Jacob Musscher en Jacobjen Alberts. Kinderen boven 10 jaar:
Hendrik, Geertjen. Kinderen beneden 10 jaar: Albert, Roelof.

Jacobjen Albers werd op 14 februari 1758 te Zwartsluis begraven:
"Jacob Musschers vrouw, f 1-8- ".

Jacob Hendriks Musscher trouwde te Zwartsluis, als weduwnaar, op 10 oktober 1762
met Vrouwtje Helprig. Hij werd op 17 augustus 1782 te Zwartsluis begraven:
"Jacob Musscher uit het armhuijs Pro Deo"

II. Femmigje trouwde in 1734 te Zwartsluis met Harmen Jansen Bruijn van Blokziel:
"Harmen Jansen Bruijn J.M. tot Blokziel
met Femmigjen Albers Musscher J.D. tot Zwartsluijs
ingeschreven den 11 September 1734
en den 28 alhier getrout"

Kinderen, gedoopt te Amsterdam:

1. Gertje, 22 augustus 1736, Noorderkerk, dochter van Harme Janse Bruijn en Femtje Albers
gedoopt door Ds. van Schelluijne

Toelichting:
Theodorus van Schelluinen was van 1728 tot 1776 predikant te Amsterdam.

2. Maritie, 3 augustus 1738, Eilandskerk, dochter van Hermen Jansez en Femmetie Albersz
getuige: Hielletie Jansz
gedoopt door Ds. de Lamorisiere

Toelichting:
Johannes de la Moraisiere was predikant te Amsterdam van 1715 tot 1758.

3. Japikje, 23 oktober 1740, Eilandskerk, dochter van Harreme Janse Bruijn en Femmtje Albers Musger
getuigen: Albert Musger en Gerritje Klas
Gedoopt door Ds. Haring

Toelichting:
Albertus Haring was predikant te Amsterdam van 1725 tot 1741.

4. Albert, 3 mei 1744, Eilandskerk, zoon van Harme Janse en Femmtje Albers
getuigen Albert Musscher en Geertie Klaas
Gedoopt door Ds. Du Merchie

Toelichting:
Jacobus du Marchie was predikant te Amsterdam van 1742 tot 1748.

5. Harmanus, 24 augustus 1746, zoon van Harmen Janse Bruijn en Femmetje Muskers
getuigen: Jan Touw en Immetje van Halderen
Gedoopt door Ds. Plantinus

Toelichting:
Johannes Plantinus was predikant te Amsterdam van 1726 tot 1771.

6. Jan, 16 oktober 1748, Zuiderkerk, zoon van Harme Janse de Bruijn en Femtie Muskes
getuigen: Albert Muskes en Grietie Klaas
Gedoopt door Ds. van Alphen

Toelichting:
Hieronymus van Alphen was predikant te Amsterdam van 1733 tot 1757.

7. Jacoba, 8 februari 1750, Zuiderkerk, dochter van Hermen de Bruijn en Femmigien Musscher
getuigen: Claas Musscher en Maria van den Berg
Gedoopt door Ds. Peijffers

Toelichting:
Wilhelmus Peiffers was van 1742 tot 1779 predikant te Amsterdam.

Femmetje Albers Musscher werd op 16 mei 1775 begraven op het St. Anthoniskerkhof
te Amsterdam, wonend "gasthuijs".

III. Tijsjen trouwde in 1739 te Zwartsluis met Andries Andriessen:
"Andries Andriessen J.M. met
Tijsjen Musscher J.D. bijde alhier
ingeschreven den 16 majus den
7 junij alhier getrout"

Andries Andriessen was gedoopt op 14 augustus 1718 te Zwartsluis als:
"Andries van Dorsten", zoon van Andris Arents en Geesjen Egberts,
getuige: Eva Egberts.

Kinderen, gedoopt te Zwartsluis:

1. Andris, 26 juni 1740, zoon van Andries Andries en Tijsjen Albers
getuige: Geesjen Andries
2. Geertjen, 17 september 1741, dochter van Andries Andriesz en Tijssjen Alberts
getuige: Jantjen Alberts
3. Albert, 3 november 1743, zoon van Andries Andriesen en Thijssjen Alberts
getuige: Jacobjen Alberts
4. Geesje, 12 oktober 1746, dochter van Andries Andries en Teijsje Alberts
getuige: Geesje Egberts
5. Geesje, 17 november 1748, dochter van Andries Andries en Tiesje Alberts
getuige: Geesje Egberts
6. Aaltjen, 11 juni 1752, dochter van Andries Andriesz en Thijsjen Alberts
getuige Lijsabeth Roelofs
Toelichting:
Lijsabeth Roelofs was getrouwd met Egbert Andries, broer van Andries Andries.
7. Albert Musscher, 19 april 1755, zoon van Andries Andries en Tijssien Alberts Musscher
getuige: Jacobjen Alberts Musscher
8. Femmegien, 4 december 1757, dochter van Andries Andriessen en Tijsjen Alberts Musscher
getuige: Geertjen Andries
9. Klaas, 7 augustus 1763, zoon van Andries Andries van Dorsten en Tijssien Alberts Musscher
getuige: Vrouwtien Helpriks
Toelichting:
Vrouwtien Helprigs was gehuwd met Jakob Hendriks Musscher, weduwnaar van Jakobje Alberts
Musscher
10. Arent, 23 november 1768, zoon van Andries Andries van Dorsten en Thijsjen Alberts Musscher
getuige: Geesjen Andries van Dorsten

Volkstelling Kwartier van Vollenhove, 1748
Wanneperveen, Binnendijx
Huisgezin: Andries Andries en Thijsjen Alberts. Kinderen boven 10 jaar: ---.
Kinderen beneden 10 jaar: Geertjen

De kinderen Geertje, Albert en Femmegien trouwden in Amsterdam.

Thijsje Alberts Musscher werd op 22 januari 1798 te Zwartsluis begraven:
"De huisvrouw van Andries van Dorsten, Thijsje Alberts Musscher f 1 - 8".
Andries van Dorsten werd op 30 mei 1806 te Zwartsluis begraven:
"Andries van Dorsten uit het Armhuis pro deo"

IV. Klaas trouwde in 1749 te Amsterdam met Maria Reijnders van den Berg:
Ondertrouw 1 augustus 1749:
"Claas Alberts Musscher van Zwartsluijs oud 25 Jaar op t' Hekelvelt
ouders doot geassisteerd zijen suster Femmetie Abelts en
Maria Reijnders van den Berg van Neijkerk oud 24 Jaar op de
Nuwemark ouders doot geassisteert met Bouke Jooste
(handtekeningen:)
Klaas Albers Musscher
----"

Toelichting:
Ouders van Klaas Alberts Musscher waren in 1749 nog niet overleden!
Abelts - Alberts

Claas Musschers werd op 28 november 1776 te Amsterdam begraven
op het St. Anthonis Kerkhof, wonende in de Lange Koningstraat.

 

 

 

Naaste verwanten

  1. Musscher, Albert Alberts
    1. Musscher, Arjaantjen Alberts
    2. Musscher, Haasje Alberts
    3. Musscher, Aaltje Alberts

Bronverwijzing

 1. Lidmatenlijst Wanneperveen
 2. Burgerschap Zwartsluis
 3. Volkstelling Kwartier van Vollenhove 1748
 4. Begraafregisters Zwartsluis 1741-1821, Gereformeerd
 5. Doopboek Zwartsluis
 6. Trouwboek Zwartsluis
 7. Doopregisters Amsterdam (1564-1811)
 8. Begraafregisters tot 1811 Amsterdam
 9. Ondertrouwregisters Amsterdam
 10. Zoutgeld 1694 en 1702