Gravius, Jan Martens

Geboortenaam Gravius, Jan Martens
Geslacht mannelijk
Leeftijd bij overlijden onbekend

Gebeurtenissen

Gebeurtenis Datum Locatie Beschrijving Opmerkingen Bronnen
Geboorte   Grouw, Friesland, Nederland  
1
Burgerboeken van Leeuwarden 1596    

1596/00/00 Jan Martens Gravius
Geboorteplaats: Grouw

1
Overlijden voor 1638-05-19    
2

Families

Getrouwd Vrouw Hoytema, Berber Tietes
  Kind.
 1. Gravius, Martinus Johannis
 2. Gravius, Tiete Joannes
 3. Gravius, Rein
 4. Gravius, Riemcke
 5. Gravius, Anke

Media

Bijzonderheden

In 1613 was Jan Martens Gravius betrokken bij een rechtzaak:

Heedensdaegse rechts-geleertheyt, soo elders, als in Frieslandt gebruikelijk
Door Ulrik Huber, blz 848:

"in de sake van Johan Marten Gravius tegen Sijds Botnia,
den 27 October 1613".

In 1626 werd zijn huis geplunderd te Sneek:

De wakende leeu der Nederlanden: historie, vertoonende 't begin ..., Volume 1
Door Johan van den Sande, blz. 137:

"Tot Zneek is 't huys van Jan Martens Gravius, ontfanger van
Wimbritseradeel en te Bolswert 't huys van Herrema
uytgeplondert van 't gespuys" (1626)

Nieuwe friesche volksalmanak, volume 10, blz. 25:

Oproer van 1626:

"Tot Sneeq heeft het gemeene volck de Huysinge van
Jan Martens Gravius, Ontfanger van de Grietenije
van Wijnbritsera-deel, uyt geplondert".

http://books.google.nl/books

Kenmerken

Type Waarde Opmerkingen Bronnen
Beroep ontvanger van Wymbritseradeel (1626)
 

Naaste verwanten

  1. Gravius, Jan Martens
   1. Hoytema, Berber Tietes
    1. Gravius, Martinus Johannis
    2. Gravius, Tiete Joannes
    3. Gravius, Rein
    4. Gravius, Riemcke
    5. Gravius, Anke

Bronverwijzing

 1. Burgerboeken van Leeuwarden
 2. Genealogie van het adellijk geslacht van Hoytema