Adius, Adigerus 1

Geboortenaam Adius, Adigerus
Geslacht mannelijk
Leeftijd bij overlijden (meer dan 72 jaren, 9 maanden, 1 dagen)

Gebeurtenissen

Gebeurtenis Datum Locatie Beschrijving Opmerkingen Bronnen
Geboorte voor 1621-03-21    
2
Doop 1621-03-21 Leeuwarden, Friesland, Nederland  

Leeuwarden, dopen, doopjaar 1621
Dopeling: Aydies
Gedoopt op 21 maart 1621 in Leeuwarden
Kind van Aidieus, doctor
en niet genoemde moeder

2
Inschrijving als advocaat in Friesland 1641-12-11    

1641 11 12 Dr. Adius, Adigerus L.; secretaris Admiraliteit Harlingen

3
Huwelijksafkondiging 1647-10-16 Leeuwarden, Friesland, Nederland  

Leeuwarden, huwelijken 1647
Vermelding: Ondertrouw op 16 oktober 1647
Man       : Adigerus Adius
Vrouw     : Frouck van Dijxtra

4
Huwelijk 1647-10-23 Leeuwarden, Friesland, Nederland Getrouwd met Frouck Seerpsdr. van Dijxtra

Leeuwarden, huwelijken 1647
Vermelding: Bevestiging huwelijk op 23 oktober 1647
Man : Adigerus Adius
Vrouw : Frouck van Dijxtra
Opmerking : hij is advocaat voor het Hof van Friesland

Frouck Seerps van Dijxtra was de dochter van Serapius
Sickes van Dijxtra en Eibertie van Ammama.

Frouck van Dijxtra is in 1677 overleden:
Grafschrift kerk Huizum:

"iuffrou Frouck va Dixtra huisvrou van de
heer Adigerus ab Adius secretr. van de admt
in Friesland old ... iaer overleden den 1 may
1677"

zie Media/Galerij

Frouck en Adigerus kregen twee zonen:
Adrianus (1655) en Sicco (1666), geboren
te Harlingen.
Hun dochter Maria Adius werd in Leeuwarden
gedoopt in 1652:

Leeuwarden, dopen, doopjaar 1652
Dopeling: Marya
Gedoopt op 14 maart 1652 in Leeuwarden
Dochter van Aedyes, doctor
en niet genoemde moeder

Belijdenis Harlingen 23 april 1670:
Maria Adius J.D. bij 't Swart Vallaet.

Zij trouwde Paulus Jacobusses van Gemmenich,
overleden 1704.

Harlingen, huwelijken 1672
Vermelding: Bevestiging huwelijk op 18 december 1672
Man : Paulus van Gemmenich afkomstig van Franeker
Vrouw : Maeria Adius afkomstig van Harlingen
Opmerking : lid Staten Generaal, burgemeester

Attestatie 22 november 1679 Harlingen:
"De Heere Paulus Jaques van Ghemmenick ende
Juffrou Maria van Adius sijn huisvrouw"

Hun kinderen waren Jacob (1675), Seerp (1677),
Adigerus Lambarts (1678), Inte (1679),
allen te Harlingen geboren.

Maria Adius overleed op 28 juni 1680
te Sloten:

Sloten overlijden/begraven 1680
Overleden: Maria Adius
In leven gehuwd met Paulus Gemmenigh
Datum : 28 juni 1680
Plaats : Sloten

Grafschrift kerk Huizum:

"iuffrou Maria van Adius huisvrou
van de heer Paulus van Ghemmenich
secret van admt in Frieslant olt 28 iaer
overleden den 28 iuny 1680"

zie Media/Galerij (grafsteen en rouwbord)

Opmerking: admt - admiraliteit

Adigerus Lambarts(1678) is vernoemd
naar zijn betovergrootvader, de stamvader
van de Adiusfamilie, Atje Lammerts.

5 6 7 8 9a 9b 2 10
Secretaris van de admiraliteit in Friesland 1653-07-04    

Staten-Generaal: Commissieboeken,
Naam: Mr Adgerius Adius
Functie Secretaris v.d. Admiraliteit in Friesland
Datum 4 Juli 1653
Bronverwijzing Nummer toegang: 1.01.02, inventarisnummer: 12273, folionummer: 113

11
Belijdenis 1648-12-22 Leeuwarden, Friesland, Nederland  

Adigerus Adius, doctor

12
Burgerboeken 1678-03-04 Sloten, Friesland, Nederland  

Burgerboek Sloten 1678
Ingeschreven als burger: dr. Adigerus Adius
Datum: 4 maart 1678

13
Raad van State 1680-05-23    

Staten-Generaal: Commissieboeken,
Naam: Adigerus Adius
Functie Raad van State
Datum 23 Mei 1680

11
Raad ter admiraliteit te Harlingen 1684-04-06 Harlingen, Friesland, Nederland  

Staten-Generaal: Commissieboeken,
Naam: Adigerus Adius
Functie Raad ter Admiraliteit te Harlingen
Datum 6 April 1684
Bronverwijzing Nummer toegang: 1.01.02, inventarisnummer: 12277, folionummer: 139

11
Attestatie 1685-07-12 Sloten, Friesland, Nederland  

Den 12 Julij 1685 is des Heeren heijlig
Avondmaal ter gedaghtenisse van Christi
Jesu dood an 't kruijs van de gemeente
gehouden en zijn met deselve angekomen
op het vertonen harer attestatien:

van Harlingen
De Heer Adigerus Adius, burgermeester deser
Stad en Gedeputeerde Staat deser provintie
- den 21 december 1693 gestorven

14a
Burgerboeken van 1685 tot 1690 Sloten, Friesland, Nederland  

Burgerboek Sloten 1685
Vermeld: Adigerus Adius, presiderend burgemeester
Datum: 29 december 1685

Burgerboek Sloten 1685
Vermeld: Adigerus Adius, presiderend burgemeester
Datum: 31 december 1685

Burgerboek Sloten 1688
Vermeld: Adigerus Adius, presiderend burgemeester
Datum: 10 januari 1688

Burgerboek Sloten 1690
Vermeld: Adigerus Adius, presiderend burgemeester
Datum: 17 november 1690

13
Testament 1688-04-08 Leeuwarden, Friesland, Nederland  

Testament van Adigerus Adius lid der Gedeputeerde Staten van Friesland enz. gepasseerd Leeuwarden den 8 April 1688.

Bron niet bekend.

 
Overlijden 1693-12-21 Sloten, Friesland, Nederland  

Sloten overlijden/begraven 1693
Overleden: Adigerus Adius, burgemeester
Datum : 21 december 1693
Plaats : Sloten

Grafschrift kerk Huizum:

"Den 21 december 1693 sterft de heer
Adigerus Adius oud gedeputeerde staet
van Frieslant en burgemeester der stad
Sloten oud in het 73e iaer"

zie Media/Galerij

10 8

Ouders

Vader Adius, Adigerus
Moeder van Loo, Maycke
         Adius, Adigerus
    Broer     Adius, Jacobus
    Broer     Adius, Lambertus
    Zus     Adius, Johanna
    Zus     Adius, Maycke

Media

Bijzonderheden

Adigerus liet zich op 21 januari 1637 inschrijven
bij de universiteit van Leiden voor de studie
IUR (rechtsgeleerdheid). Hij was toen 17 jaar
oud. In 1641 was hij advocaat raad en advocaat fiscaal
bij de admiraliteit van Harlingen.

Kenmerken

Type Waarde Opmerkingen Bronnen
Beroep advocaat voor het Hof van Friesland, burgemeester van Sloten
5 10

Naaste verwanten

 1. Adius, Adigerus
  1. van Loo, Maycke
   1. Adius, Adigerus
   2. Adius, Jacobus
   3. Adius, Lambertus
   4. Adius, Johanna
   5. Adius, Maycke

Voorouders

Bronverwijzing

 1. Samme Zijlstra: Het geleerde Friesland - een mythe? Universiteit en maatschappij in Friesland en Stad en Lande, studenten ca. 1380-1650
 2. Doopboek Hervormde gemeente Leeuwarden
 3. Naamlijst advocaten Friesland 1577-1849
 4. Trouwregister Gerecht Leeuwarden
 5. Trouwregister Hervormde gemeente Leeuwarden
 6. Doopboek Hervormde gemeente Harlingen
 7. Trouwregister Hervormde gemeente Harlingen
 8. Graf- en andere opschriften Leeuwarderadeel
 9. Lidmatenboek Harlingen
   • Datum: 1670-04-23
   • Pagina: image 9
   • Datum: 1679-11-22
   • Pagina: image 30
 10. Gemeente Sloten, register van overledenen 1635-1811
 11. Ga het na in het Nationaal Archief
 12. Lidmaten Leeuwarden
 13. Burgerboeken
 14. Lidmatenboek Sloten
   • Datum: 1685-07-12
   • Pagina: image 383