Mulder, Hendrik Sanders

Geboortenaam Mulder, Hendrik Sanders
Geslacht mannelijk
Leeftijd bij overlijden 69 jaren, 1 maand, 10 dagen

Gebeurtenissen

Gebeurtenis Datum Locatie Beschrijving Opmerkingen Bronnen
Geboorte 1771-05-01 Rottevalle, Friesland, Nederland  
1
Doop 1771-05-19 Rottevalle, Friesland, Nederland  

Smallingerland, dopen, geboortejaar 1771, doopjaar 1771
Dopeling: Hindrik
Geboren op 1 mei 1771
Gedoopt op 19 mei 1771 in Rottevalle
Kind van Sander Remmels en Tryntje Tabes

1
Familienamen 1811 1811-12-30 Oenkerk, Friesland, Nederland  

Oenkerk, deel 1 folio 55 verso
Mulder, Hendrik Sanders, Giekerk
Kinderen:
geen

Hendrik Sanders wonende te Giekerk heeft
deselver verklaart, dat hij aanneemt de naam
van "Mulder" voor Familie-naam en dat hij
heeft geen kind nog kind kind.
30 December 1811

2
Huwelijk 1815-04-16 Oenkerk, Friesland, Nederland Getrouwd met Berber Feyes Humalda

Huwelijksakte Tietjerksteradeel (mairie Oenkerk),  1815
Man   : Hendrik Sanders Mulder, oud 42 jaar, geboren te Rottevalle
Ouders: Sander Remmelts en Trijntje Tabes
Vrouw : Berber Feyes Humalda, oud 28 jaar, geboren te Giekerk
Ouders: Feye Jans Humalda en Pietje Klases
Datum : 16 april 1815, akte nr. 2

"Hendrik Sanders Mulder geboren in de Rottevalle
den tweede Maij 1772, meerderjarige zoon van Sander
Remmelts en Trijntje Tabes overleden, koopman te Giekerk,
en
Berber Feyes Humalda, geboren te Giekerk den eersten
December 1786, meerderjarige dogter van Feye Jans Humalda
Boer te Giekerk en Pietje Klases, reeds lang overleden".

Opm:
Geboortedata van Hendrik Sanders in doopakte en trouwakte
zijn verschillend (1771 en 1772).

Berber werd gedoopt in 1786:
Tietjerksteradeel, dopen, geboortejaar 1786, doopjaar 1787
Dopeling: Berber
Geboren op 1 december 1786 in Giekerk
Gedoopt op 7 januari 1787 in Giekerk
Dochter van Feije Jans en Pietje Clases

Feije Jans, wonend te Giekerk, nam op 30 december 1811
te Oenkerk de familienaam naam "Humalda" aan.

Kind van Hendrik en Berber:

Geboorteakte Achtkarspelen, 1819
Aangiftedatum 16 december 1819, akte nr. 192
Sander Hendriks Mulder, geboren 15 december 1819
te Kooten
Zoon van Hendrik Sanders Mulder, van beroep Molenaar,
wonende onder de Kooten en Berber Feyes Humalda.

Berber Feyes Humald is op 16 februari 1859 te
Buitenpost overleden:

Overlijdensakte Achtkarspelen, 1859
Aangiftedatum 17 februari 1859, blad nr. 7
Berber Feyes Humalda, overleden te Buitenpost,
16 februari 1859, 69 jaar,
vrouw, Weduwe

3
Overlijden 1840-06-11 Buitenpost, Friesland, Nederland  

Overlijdensakte Achtkarspelen, 1840
Aangiftedatum 12 juni 1840, blad nr. 20
Hendrik Sanders Mulder, overleden 11 juni 1840,
69 jaar, man
Gehuwd

"Hendrik Sanders Mulder, oud 69 jaren,
van beroep Landbouwer, geboren te Rottevalle
in Smallingerland, wonende te Buitenpost,
gehuwd met Barber Feijes Humalda, Boerin,
wonende aldaar, zoon van Sander de verdere
naam onbekend, alsmede de naam zijner
moeder, beide overleden"

4

Ouders

Vader Remmelts, Sander
Moeder Tabes, Trijntje
    Broer     Hoekstra, Tabe Sanders
    Broer     van der Meulen, Remmelt Sanders
         Mulder, Hendrik Sanders
    Broer     van der Meulen, Anne Sanders
    Zus     van der Meulen, Grietje Sanders
    Zus     van der Meulen, Jitske Sanders
    Broer     van der Meulen, Roel Sanders

Kenmerken

Type Waarde Opmerkingen Bronnen
Beroep koopman te Giekerk (1815), molenaar te Kooten (1819), landbouwer te Buitenpost (1840)
 

Naaste verwanten

 1. Remmelts, Sander
  1. Tabes, Trijntje
   1. Hoekstra, Tabe Sanders
   2. van der Meulen, Remmelt Sanders
   3. Mulder, Hendrik Sanders
   4. van der Meulen, Anne Sanders
   5. van der Meulen, Grietje Sanders
   6. van der Meulen, Jitske Sanders
   7. van der Meulen, Roel Sanders

Voorouders

Bronverwijzing

 1. Doopboek Hervormde gemeente Rottevalle
 2. Familienamen 1811
 3. Huwelijksakte Tietjerksteradeel
 4. Overlijdensakte Achtkarspelen