Ages, Wypk

Geboortenaam Ages, Wypk
Geslacht vrouwelijk
Leeftijd bij overlijden minder dan 37 jaren, 6 maanden, 3 dagen

Gebeurtenissen

Gebeurtenis Datum Locatie Beschrijving Opmerkingen Bronnen
Geboorte 1685-10-14    
1
Doop 1685-11-01 Oudemirdum, Friesland, Nederland  

Gaasterland, dopen, geboortejaar 1685
doopjaar 1685
Dopeling: Wijpk
Geboren op 14 oktober 1685
Gedoopt op 1 november 1685 in Oudemirdum
Dochter van Age Jottis en niet genoemde moeder

1
2e Huwelijk 1712-11-27 Sloten, Friesland, Nederland Getrouwd met Popke Freerks

Gaasterland, huwelijken 1712
Vermelding: Proclamatie op 27 november 1712
in Wyckel
Man       : Popke Freerks afkomstig van Sloten
Vrouw     : Wijpk Ages afkomstig van Wyckel

Sloten, huwelijken 1712
Vermelding: Bevestiging huwelijk op 27 november 1712
Man       : Popke Freerks afkomstig van Sloten
Vrouw     : Wypke Ages afkomstig van Wykel

Popke Freerks was gortmaker, vroedsman en
raadsman.

"Sloten
Den 13 November 1712 is voor die eerste maal
voorgestelt Popke Freeerks van Slooten en
Wijpke Ages van Wijkel
Den 27 November alhier in den houwelijken
Staet bevestigt"

2 3
Overlijden voor 1723-04-18    

Op 18 april 1723 trouwde Popke Freerks
met Symentjen Heeres te Sloten.

 

Ouders

Vader Jotjes, Age
Moeder Feddes, Berns
         Ages, Wypk

Families

Getrouwd Man Ottes, Menno
   
Gebeurtenis Datum Locatie Beschrijving Opmerkingen Bronnen
Huwelijk 1703-11-18 Wyckel, Friesland, Nederland  

Gaasterland, huwelijken 1703
Vermelding: Bevestiging huwelijk
op 18 november 1703 in Wyckel
Man : Menno Ottes afkomstig van Wyckel
Vrouw : Wijpk Ages afkomstig van Nijemirdum

"Menno Ottes j.m. van Wijckel
en Wijpk Ages van Nijemirdum
hebben in 't jaar 1703 hare houwlijkse
gebooden gehad
De I Den 28 October
De II Den 4 November
De III Den 11 November
En zijn op den 18 November (na vertooninge
van attestatie van Nijemirdum) 's agtermiddags
't samen in de houwlijkse staet in onse cerke
alhier bevestigt"

2
  Bijz.

Kinderen, gedoopt te Wijckel:

1. Grietjen, 15 februari 1705

2. Age, 5 december 1706

3. Bents, 7 oktober 1708

4. Mintie, 9 augustus 1711

  Kind.
 1. Minnes, Grietje

Naaste verwanten

 1. Jotjes, Age
  1. Feddes, Berns
   1. Ages, Wypk
    1. Ottes, Menno
     1. Minnes, Grietje

Voorouders

Bronverwijzing

 1. Doopboek Hervormde gemeente Oudemirdum, Nijemirdum en Sondel
 2. Trouwregister Hervormde gemeente Wyckel
 3. Trouwregister Hervormde gemeente Sloten