Willems, Eeuw 1

Geboortenaam Willems, Eeuw
Geslacht vrouwelijk

Gebeurtenissen

Gebeurtenis Datum Locatie Beschrijving Opmerkingen Bronnen
1e Huwelijk voor 1669   Getrouwd met Albe Auckes

Kinderen, gedoopt te Warns:

1. IJndt
Hemelumer Oldeferd, dopen, doopjaar 1670
Gedoopt op 13 maart 1670 in Warns en Scharl
Vader: Albe Auckes

2. Walte
Gedoopt op 1 september 1672 in Warns en Scharl
Vader: Albe Auckes

Walte Albes trouwde in 1696 te Warns met Sijbrigh Rommerts, persoon op deze site.

2
Attestatie 1669-08-26 Warns, Friesland, Nederland  

Den 26 Augusti 1669
Albe Auckes Jongman
Eeuw Willems sijns huijsvrou
met attestatie ven Coudum

3
Lidmaat 1672 Warns, Friesland, Nederland  

Ledematen tot Laaxum, (buurtschap van Warns)
(o.a.)
17 - Albe Auckes obiit en sijn huijsvrouw
18 - Eeuw Willems

3
3e Huwelijk 1687-03-16 Warns, Friesland, Nederland Getrouwd met Klaas Sijbolts

Hemelumer Oldeferd, huwelijken 1687
Vermelding: Bevestiging huwelijk op
16 maart 1687 in Warns
Man       : Klaas Sijbolts afkomstig van Warns
Vrouw     : Eeuw Willems afkomstig van Laaksum

Kind:

1. Willem
Dopeling: Willem
Gedoopt op 26 februari 1688 in Warns en Scharl
Kind van Klaas Sijbolts en niet genoemde moeder

Klaas Sijbolts was vermoedelijk geboren te Lemmer:

Lemsterland, dopen, doopjaar 1653
Dopeling: Claes
Gedoopt op 11 september 1653 in Lemmer
Kind van Sibolt Sibolts en niet genoemde moeder

Opmerking: De dopeling is het jongste kind

Klaas Sijbolts is overleden na 1698.
Hij staat nog vermeld in de Stemkohieren van
Warns van 1698 (zie Bijzonderheden).

4 2 5

Families

Getrouwd Man Symons, Broer
   
Gebeurtenis Datum Locatie Beschrijving Opmerkingen Bronnen
Huwelijk 1674-03-08 Warns, Friesland, Nederland  

Hemelumer Oldeferd, huwelijken 1674
Vermelding: Bevestiging huwelijk op 8 maart 1674
in Warns
Man : Broer Simons afkomstig van Warns
Vrouw : Eeuw Willems afkomstig van Laaksum

4
  Kind.
 1. Broers, Symon
 2. Broers, Bauck

Bijzonderheden

Stemkohier 1698 Warns (Hemelumer Oldeferd en Noordwolde)
Stem nr. 3, aantal stemmen: 1
Stem nr. 4, een huissteed, aantal stemmen: 1

Zakelijk gerechtigden:
Griet Sytjes, eigenaar voor 1/3
Yppe Sybes, als vader van zijn drie
onmondige kinderen bij wijlen Aaltje / Aelck
Leenderts, eigenaar voor 2/3
Claes Sybolts, gebruiker

Stemkohier 1698 Warns (Hemelumer Oldeferd en Noordwolde)
Stem nr. 126, een huis, aantal stemmen: 1

Zakelijk gerechtigden:
Claes Sybolts, eigenaar
Yck Freerx, gebruiker

Naaste verwanten

  1. Willems, Eeuw
   1. Symons, Broer
    1. Broers, Symon
    2. Broers, Bauck

Bronverwijzing

 1. Stemkohieren Friesland
 2. Doopboek Hervormde gemeente Warns en Scharl
 3. Lidmatenboek Warns en Scharl - Nederlands Hervormd
 4. Trouwregister Hervormde gemeente Warns en Scharl
 5. Doopboek Hervormde gemeente Lemmer Follega Eesterga