van der Meulen, Sander Annes 1 2 3

Geboortenaam van der Meulen, Sander Annes
Geslacht mannelijk
Leeftijd bij overlijden 62 jaren, 2 maanden, 19 dagen

Gebeurtenissen

Gebeurtenis Datum Locatie Beschrijving Opmerkingen Bronnen
Geboorte 1808-10-23 Opeinde, Friesland, Nederland  

geboren onder Opeinde

4
Doop 1808-11-27 Rottevalle, Friesland, Nederland  

Dopeling Sander
zoon van Anne Sanders en Gepke Wopkes

4
Overlijden 1871-01-11 Nijega, Friesland, Nederland  

Memorie van Successie, kantoor Beetsterzwaag,
Sander Annes van der Meulen, wonende te Nijega.
zoon van Anne Sanders van der Meulen
en Gepke Wopkes Sietzema
Tot de nalatenschap behoorde onroerend goed.

5 6

Ouders

Vader van der Meulen, Anne Sanders
Moeder Sytsma, Gepke Wopkes
         van der Meulen, Sander Annes
    Zus     Annes, Gerkjen
    Zus     van der Meulen, Gerkjen Annes

Families

Getrouwd Vrouw van der Velde, Hiltje Feitzes
   
Gebeurtenis Datum Locatie Beschrijving Opmerkingen Bronnen
Huwelijk 1831-05-21 Smallingerland, Friesland, Nederland  

man: Sander Annes van der Meulen, oud 22 jaar, geboren te Rottevalle
ouders: Anne Sanders van der Meulen en Gepke Wopkes Sietzema
vrouw: Hiltje Feitzes van der Velde, oud 22 jaar, geboren te Rottevalle
ouders: Feitze Roels van der Velde en Eelkjen Andries van der Velde

Gedeelte akte:

"Sander Annes van der Meulen, oud 22 jaren, zonder beroep, geboren
en wonende te Rottevalle, minderjarige zoon van
Anne Sanders van der Meulen en Gepke Wopkes Sietsema,
echtelieden, huislieden, wonende te Rottevalle"
Hiltje Feitzes van de Velde, oud 22 jaren, arbeidster,
geboren en wonende te Rottevalle,
meerderjarige dochter van wijlen Feitze Roels van der Velde
en van Eelkjen Andries van der Velde, arbeidster,
wonende in de Rottevalle".

7
  Bijz.

Memorie van Successie (kantoor Beetsterzwaag):
Overledene Feitze Sanders van de Meulen, overleden 24 juli 1846, wonende te Nijega, 1 jaar, 7 maanden,
zoon van Sander Annes van der Meulen, landbouwer en Hiltje Feitzes van der Velde, broer van de minderjarige Gepke, Anne en Eelkje van der Meulen.

Opm: In 1846 woonden Sander en Hiltje in Nijega.

In Nijega woonden ze aan de Eibertsgaasten.
Het tegenwoordige adres is Eibertsgaasten nr. 6.

  Kind.
 1. van der Meulen, Gepke Sanders
 2. van der Meulen, Anne Sanders
 3. van der Meulen, Eelkjen Sanders
 4. van der Meulen, Feitze Sanders

Bijzonderheden

Op 8 april 1850 verkocht Sander Annes van der Meulen
land aan zijn oom Sytse Wopkes Sytsma te Twijzel:
Buitenpost Notaris C. Houdijn - Beekhuis
koopakte:
Betreft de verkoop van 1/3 deel in enig bouw-, wei- en
hooiland te Kooten, koopsom fl. 800,
- Sander Annes van der Meulen, verkoper
- Sytse Wopkes Sytsma te Twijzel, koper.

In de negentiende eeuw heerste er een besmettelijke longziekte
onder de runderen in Friesland.
Leeuwarder Courant, 24 november 1857:
Publicatie van de Gedeputeerde Staten der provincie Friesland:
Zij brengen ter kennis der ingezetenen, dat
gezond zijn verklaard de runderen van de veehouders:
- Sander Annes van der Meulen te Nijega.
Leeuwarder Courant, 26 oktober 1858:
De besmettelijke longziekte heeft zich geopenbaard onder
de runderen van de veehouders:
-Sander Annes van der Meulen te Nijega.
Ook in 1859 wordt de ziekte bij zijn runderen geconstateerd!

In 1859 heeft Sander veel van zijn land verkocht, voor in
totaal fl. 5021. Een deel van het geld is waarschijnlijk belegd
in het schip, dat hij aan Foppe Huitema verhuurde.
Hij had natuurlijk ook veel kosten vanwege de besmettelijke longziekte.

Op 22 december 1859 verhuurde Sander Annes van der Meulen
een schip aan zijn schoonzoon Foppe Halbes Huitema:

Drachten Notaris E. J. Attema
Huurcontract;
Betreft de verhuur van een schip
- Sander Annes van der Meulen te Nijega, verhuurder
- Foppe Halbes Huitema te Hommerts, huurder
(zie ook bij Foppe Halbes Huitema)

Na het overlijden van Sander (1871) komt het tot een boedelbeschrijving,
de drie kinderen hebben dan elk recht op fl. 2079.
Zoon Anne behield het huis en twee percelen land,
moest daar fl. 1910 voor betalen, maar heeft twee jaar
later dit doorverkocht aan buurman Nieuwdam. In 1874 houdt weduwe
Hiltje boelgoed, haar huishoudelijke voorwerpen en gereedschappen, 1 koe
en wat kleinvee worden geveild en zij trekt bij dochter Eelkjen in.

Kenmerken

Type Waarde Opmerkingen Bronnen
Beroep Landbouwer (1846)
5

Naaste verwanten

 1. van der Meulen, Anne Sanders
  1. Sytsma, Gepke Wopkes
   1. van der Meulen, Sander Annes
    1. van der Velde, Hiltje Feitzes
     1. van der Meulen, Gepke Sanders
     2. van der Meulen, Anne Sanders
     3. van der Meulen, Eelkjen Sanders
     4. van der Meulen, Feitze Sanders
   2. Annes, Gerkjen
   3. van der Meulen, Gerkjen Annes

Voorouders

Bronverwijzing

 1. Notariƫle archieven Friesland
 2. Archief Leeuwarder Courant
 3. Gegevens Grietje de Vries - Veenstra
 4. Doopboek Hervormde gemeente Rottevalle
 5. Memories van Successie Friesland
 6. Overlijdensakte Smallingerland
 7. Huwelijksakte Smallingerland