Andris, Adrian

Geboortenaam Andris, Adrian
Geslacht mannelijk

Gebeurtenissen

Gebeurtenis Datum Locatie Beschrijving Opmerkingen Bronnen
2e Huwelijk 1626-04-20 Bolsward, Friesland, Nederland Getrouwd met Jacobina Hendricx

Bolsward, huwelijken 1626
Vermelding: Derde proclamatie op 20 april 1626
Man       : Adrian Andris afkomstig van Bolsward
Vrouw     : Jacobina Hendricx afkomstig van Bolsward
Opmerking : getrouwd, chirurgijn

1

Families

  Kind.
  1. Rupsina, Andries Arjens

Kenmerken

Type Waarde Opmerkingen Bronnen
Beroep chirurgijn (1626)
 

Naaste verwanten

    1. Andris, Adrian
        1. Rupsina, Andries Arjens

Bronverwijzing

  1. Trouwregister Hervormde gemeente Harlingen