Postma, Elze Elzes 1 2

Geboortenaam Postma, Elze Elzes
Geslacht mannelijk
Leeftijd bij overlijden 61 jaren, 4 maanden, 3 dagen

Gebeurtenissen

Gebeurtenis Datum Locatie Beschrijving Opmerkingen Bronnen
Geboorte 1791-12-14 Burum, Friesland, Nederland  
3
Doop 1792-01-22 Burum, Friesland, Nederland  

Kollumerland c.a., dopen, geboortejaar 1791, doopjaar 1792
Dopeling: Elze
Geboren op 14 december 1791 in Burum
Gedoopt op 22 januari 1792 in Burum
Zoon van Elze Elzes en Antje Taekes

3
Familienamen 1811 1811-12-02 Augustinusga, Friesland, Nederland  

Augustinusga, deel 1 folio 70
Posthumus, Elze Elzes, Drogeham
Kinderen:
geen

"gecompareerd zijnde Elze Elzes wonende te
Drogeham, heeft dezelve verklaart, dat hij
aanneemt den naam van "Posthumus"
voor Familienaam en dat hij heeft geen kinderen
en heeft deze met onze President en Secretaris
vertekend den 2 December 1811"

4
Huwelijk 1816-01-25 Augustinusga, Friesland, Nederland Getrouwd met Johanna Franses van der Veen

Huwelijksakte Achtkarspelen (mairie Augustinusga),  1816
Man   : Elze Elzes Postma, oud 24 jaar, geboren te Burum, gemeente Kollumerland
        c.a.
Ouders: Elze Elzes en Antje Taekes
Vrouw : Johanna Franses van der Veen, oud 24 jaar, geboren te Augustinusga
Ouders: Frans AEdes van der Veen en Imke Jacobs
Datum : 25 januari 1816, akte nr. 1

"Elze Elzes Postma, boereknegt, woonagtig te Harkema Opeinde,
zoon van Elze Elzes overleden en van Antje Taekes, thans huisvrouw
van Anne Jacobs Kloosterman, landbouwer, woonagtig in deze
Gemeente (Augustinusga)"

5
Overlijden 1853-04-17 Surhuisterveen, Friesland, Nederland  

Overlijdensakte Achtkarspelen, 1853
Aangiftedatum 18 april 1853, blad nr. 12d
Elze Elzes Postma, overleden 17 april 1853, 62 jaar, man
Gehuwd

"Elze Elzes Postma, oud twee en zestig jaren, Arbeider,
geboren te Burum, wonende te Surhuisterveen,
gehuwd aan Johanna Franzes van der Veen,
zonder beroep, wonende te Surhuisterveen,
zoon van Elze Elzes Postma en Antje Taekes,
beide overleden"

Memories van Successie:

Kantoor Hardegarijp, overl. jaar 1853

Overledene  : Elze Elzes Postma
Overleden op: 17 april 1853
Wonende te  : Surhuisterveen

Tekst:
vader van Frans, schipper, Antje (vrouw van Bouwe Wiebrens Boersma,
veenman Harkema- Opeinde), Eerde, winkelier Augustinusga
en Elze Elzes Postma.

Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.

6 7

Ouders

Vader Postma, Eelze Eelzes
Moeder Wiersma, Antje Taekes
    Zus     Postma, Sijtske Eelzes
         Postma, Elze Elzes

Bijzonderheden

In 1811 nam Elze Elzes de naam "Posthumus" aan, maar hij gebruikte
later de naam "Postma". Zijn vader gebruikte deze naam,
want hij was na de dood van zijn vader geboren:

Uit: Winkler-1885.

"Een halve wees is ook het kind dat na zijn vaders dood geboren wordt.
Zulk een kind noemden de Romeinen een postumus of postuma, al naar dat dit kind
een knaapje was of een meiske. De maagschapnaam Postumus is zekerlik
oorspronkelijk gegeven aan zulk eenen nageborenen knaap."
Gaat er vanuit dat de naam Postuma echter niet van zo'n meisje later op haar kinderen overging.
Vermoedt dat het een quasi-latijnse vorm van Postma is.
"Waarschijnlijk is er verwarring onder al deze namen, door onverstand ontstaan en door
verwisseling een verbastering van Oud-Friesch en Latyn, by toevallige overeenkomst
in form en klank. Hoe het zy, ik kan geenen uitweg vinden uit den doolhof van deze geslachtsnamen."

Eén van de theorieën over het ontstaan van de achternaam Posthumus
is de volgende: Voor 1811 hielden slechts de kerken zich bezig met de registratie
van geboorten, huwelijken en overlijden in doop-, trouw- en begraafregisters,
de zogenaamde DTB-boeken. In de registers werd het woord 'posthumus'
genoteerd achter de naam van een kind dat geboren werd na de dood van de vader
(wat de eigenlijke betekenis van het woord posthumus is). Zo kan het gebeuren
dat totaal verschillende en niet-verwante personen het woord 'posthumus'
achter hun naam kregen genoteerd. Bij de naamsaanneming in 1811 is hier dankbaar
gebruik van gemaakt, waardoor er her en der "families Posthumus ontstonden
die in bloedverwantschap niets met elkaar te maken hadden".

1817 Buitenpost, notaris J. Romein
Koopakte
Betreft de verkoop van een huis te Surhuisterveen, koopsom fl. 700
- Eltje Folkerts Dijkstra te Surhuisterveen, verkoper
- Elze Elzes Postma te Surhuisterveen

Bron:
Toegangsnr. : 26
Inventarisnr.: 24008
Repertoirenr.: 21 d.d. 27 januari 1817

Kenmerken

Type Waarde Opmerkingen Bronnen
Beroep boereknegt (1816), arbeider (1853)
 

Naaste verwanten

 1. Postma, Eelze Eelzes
  1. Wiersma, Antje Taekes
   1. Postma, Sijtske Eelzes
   2. Postma, Elze Elzes

Voorouders

Bronverwijzing

 1. Jan Posthumus - Surhuisterveen
 2. Notariële archieven Friesland
 3. Doopboek Hervormde gemeente Burum en Munnekezijl
 4. Familienamen 1811
 5. Huwelijksakte Achtkarspelen
 6. Overlijdensakte Achtkarspelen
 7. Memories van Successie Friesland