Taekes, Keimpe

Geboortenaam Taekes, Keimpe
Geslacht mannelijk
Leeftijd bij overlijden meer dan 77 jaren, 11 maanden, 25 dagen

Gebeurtenissen

Gebeurtenis Datum Locatie Beschrijving Opmerkingen Bronnen
Geboorte voor 1683-01-07    
1
Doop 1683-01-07 Garijp, Friesland, Nederland  

Dopeling Keimpe,
zoon van Taeke Keimpes en
niet genoemde moeder

1
Omschrijvinge van familiën in Friesland 1744 Garijp, Friesland, Nederland  

Keimpe Takes
Aangebodene Capitalen: 12
Personen: 5
Garijp

2
Speciekohier 1748 Garijp, Friesland, Nederland  

Speciekohier Tietjerksteradeel 1748
Garijp nr. 46, post 1

Keimpe Taekes
1748: hoofdbewoner
1758: wordt inwonend
Opm.  1756: vrouw overleden

3
Quotisatie 1749 Garijp, Friesland, Nederland  

Keimpe Taekes, Tietjerksteradeel
               Plaats:  Garijp
         Omschrijving:  gemeen boer
           Gezin volw:  4
              Aanslag:  43-17-0
            Verhoging:
             Vermogen:
                 Bron:  Tietjerksteradeel, fol. 73

 
Speciekohier 1758 Garijp, Friesland, Nederland  

Speciekohier Tietjerksteradeel 1758
Garijp nr. 46, post 4

Keimpe Taekes
1758: inwonend, was hoofdbewoner
1761: overleden

3
Overlijden 1761    
3

Ouders

Vader Keympes, Teecke
Moeder Jans, Wytske
         Taekes, Keimpe
    Zus     Teeckes, Aaltje

Families

Getrouwd Vrouw Heinses, Reinck
   
Gebeurtenis Datum Locatie Beschrijving Opmerkingen Bronnen
Huwelijk tussen 1710-03-21 en 1714-02-25    

Reinsck liet in haar vorige huwelijk op
21 maart 1710 kinderen dopen te Garijp.

Op 25 februari 1714 werd hun zoon Taeke gedoopt.

1
  Bijz.

Kinderen, gedoopt te Garijp:

1. Teeke, 25 februari 1714
"Gedoopt 't kint van Keimpe Teekes genaemt Teeke"

2. Hijnse, 15 september 1715,
"Gedoopt 't kint van Keimpe Teekes genaemt Hijnse"

3. Jan, 17 januari 1717,
"Gedoopt 't kint van Kimpe Teekes genaemt Jan"

4. Teecke, 5 juni 1718,
"Gedoopt 't kint van Kimpe Teekes genaemt Teecke"

5. Jan, 24 november 1720
" 24 Nov. 1720 heeft Keimpe Teekes zijn kint laaten Dopen genaemt Jan"

6. Wijtske, doop onbekend

  Kind.
 1. Keimpes, Wijtske
 2. Keimpes, Heinse

Naaste verwanten

 1. Keympes, Teecke
  1. Jans, Wytske
   1. Taekes, Keimpe
    1. Heinses, Reinck
     1. Keimpes, Heinse
     2. Keimpes, Wijtske
   2. Teeckes, Aaltje

Voorouders

Bronverwijzing

 1. Doopboek Hervormde gemeente Garijp, Suameer en Eernewoude
 2. Omschrijvinge van familiën in Friesland, 13 maart 1744
 3. Collectie Pieter Nieuwland