Binnes, Froukjen

Geboortenaam Binnes, Froukjen
Geslacht vrouwelijk

Gebeurtenissen

Gebeurtenis Datum Locatie Beschrijving Opmerkingen Bronnen
Belijdenis 1689-09-08 Duurswoude, Friesland, Nederland  

Lidmatenboek Opsterland, 1689
Man  : Eyse Sigers
Vrouw: Frouk Binnes
Woonplaats: Duurswoude
 - Op 8 september 1689 zij belijdenis
 - In 1697 vertrokken naar Olterterp

Bron:
Collectie Doop-, Trouw-, Begraaf- en Lidmaatboeken (DTBL)
Herv. Gemeente Wijnjeterp, Duurswoude en Bakkeveen
(tot 1722 ook Ureterp en
Siegerswoude), lidmaten 1685-1850
DTB 572 blad 6

1

Ouders

Vader Frericks, Binne
Moeder Harmens, Hiltie
         Binnes, Froukjen

Families

Getrouwd Man Sigers, Eyse
   
Gebeurtenis Datum Locatie Beschrijving Opmerkingen Bronnen
Huwelijk 1688-08-05 Duurswoude, Friesland, Nederland  

man: Eyse Sigers afkomstig van Duurswoude
vrouw: Froukjen Binnes afkomstig van Duurswoude

2
Lidmaten 1697    

Lidmatenboek Opsterland, 1697
Man  : Eytze Siegers
Vrouw: Frouck Binnes
Woonplaats: Olterterp
 - Op 7 november 1697 ingekomen van Duurswoude

Bron:
Collectie Doop-, Trouw-, Begraaf- en Lidmaatboeken (DTBL)
Herv. Gemeente Beetsterzwaag, Beets en Olterterp,
 lidmaten 1677-1850
DTB 557 blad 54

1
  Bijz.

Kinderen:

1. Dopeling: Binne
Geboren in Duurswoude
Gedoopt op 10 augustus 1690 in Wijnjeterp, Duurswoude en Bakkeveen
Zoon van Eijse Sigers, huisman en niet genoemde moeder

2. Dopeling: Antie
Geboren in Duurswoude
Gedoopt op 17 maart 1695 in Wijnjeterp, Duurswoude en Bakkeveen
Dochter van Eijse Sigers, huisman en niet genoemde moeder

3. Dopeling: Jan
Geboren in Olterterp
Gedoopt op 14 februari 1697 in Beets, Beetsterzwaag en Olterterp
Kind van Eise Sijgers en niet genoemde moeder

4. Dopeling: Trijntie
Geboren in Olterterp
Gedoopt op 3 maart 1700 in Beets, Beetsterzwaag en Olterterp
Dochter van Eise Sijgers en Sjoukjen Binnes

Opm.: Ook wel Vroukjen Binnes genoemd; Te Olterterp

5. Dopeling: Roel
Geboren in Olterterp
Gedoopt op 30 oktober 1701 in Beets, Beetsterzwaag en Olterterp
Zoon van Eise Sijgers en Sjoukjen Binnes

6. Dopeling: Hiltie
Geboren in Olterterp
Gedoopt op 13 juni 1706 in Beets, Beetsterzwaag en Olterterp
Dochter van Eise Sijgers en niet genoemde moeder

  Kind.
 1. Eises, Binne

Naaste verwanten

 1. Frericks, Binne
  1. Harmens, Hiltie
   1. Binnes, Froukjen
    1. Sigers, Eyse
     1. Eises, Binne

Voorouders

Bronverwijzing

 1. Lidmatenboek Opsterland
 2. Trouwregister Hervormde gemeente Wijnjeterp, Duurswoude en Bakkeveen