Bottes, Antje

Geboortenaam Bottes, Antje
Geslacht vrouwelijk

Gebeurtenissen

Gebeurtenis Datum Locatie Beschrijving Opmerkingen Bronnen
Belijdenis 1687-01-27 Langweer, Friesland, Nederland  

"Daer na hebben de Broederen Predikant en Ouderling rapport gedaen datter eenige perzoonen belijdenisse van haer geloove zouden doen ende alsoo opgenoomen worden tot de schoot van de H. kercke gelijk ook volgende persoonen voor 't Kercken-Raedt zijn verscheenen doende belijdenisse des geloofs t.w.
(o.a.):
Antie Bottes"

1a
Lidmaat 1714-08-25 Boornzwaag, Friesland, Nederland  

Namen der Ledematen.
Die bij mij M. Alma in den aanvangh van mijn dienst die begonnen is den 25 Aug. 1714 in resp. Dorpen Boorn-swaag, Langweer, Dijken en Ter oele bij eerst visitaite zij gevonden en opgetekent:
(o.a.)
Ledematen tot Boornswaag:
Antje Bootes wed.
Obi(it) den 31 Januari 1716

1b
Overlijden 1716-01-31 Boornzwaag, Friesland, Nederland  
 

Ouders

Vader Martens, Botte
Moeder Louwes, Ansck
         Bottes, Antje
    Zus     Bottes, Grietje

Families

Getrouwd Man Pytters, Douwe
   
Gebeurtenis Datum Locatie Beschrijving Opmerkingen Bronnen
Huwelijk voor 1690-10-05    
 
  Bijz.

Kinderen, gedoopt te Langweer:

1. Pijter, 5 oktober 1690

2. Pijter, 26 juli 1696

3. Botte, 18 december 1698

4. Lieuwe, 7 april 1700

5. Sijoerdtije, 28 januari 1703

6. Marten, 25 juli 1706

7. Uijlck, 25 december 1707

  Kind.
 1. Douwes, Pieter

Naaste verwanten

 1. Martens, Botte
  1. Louwes, Ansck
   1. Bottes, Antje
    1. Pytters, Douwe
     1. Douwes, Pieter
   2. Bottes, Grietje

Voorouders

Bronverwijzing

 1. Lidmatenboek Langweer
   • Datum: 1687
   • Pagina: image 21
   • Datum: 1714
   • Pagina: image 15