Woudstra, Titte Lieuwes 1 2

Geboortenaam Woudstra, Titte Lieuwes
Geslacht mannelijk
Leeftijd bij overlijden 69 jaren, 6 maanden, 27 dagen

Gebeurtenissen

Gebeurtenis Datum Locatie Beschrijving Opmerkingen Bronnen
Geboorte 1793-12-01 Scharl, Friesland, Nederland  
3
Doop 1793-12-25 Warns, Friesland, Nederland  

Hemelumer Oldeferd, dopen, geboortejaar 1793
doopjaar 1793
Dopeling: Titte
Geboren op 1 december 1793 in Scharl
Gedoopt op 25 december 1793 in Warns en Scharl
Zoon van Lieuwe Sipkes en Aag Andrijs

3
Overlijden 1863-06-28 Molkwerum, Friesland, Nederland  

69 jaar, gehuwd.

Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.

4 5 6

Ouders

Vader Woudstra, Lieuwe Sipkes
Moeder Andriesdr, Aag
    Broer     Woudstra, Sipke Lieuwes
    Zus     Woudstra, Sijke Lieuwes
    Broer     Woudstra, Sipke Lieuwes
    Zus     Woudstra, Sijke Lieuwes
    Zus     Woudstra, Sibbel Lieuwes
    Broer     Woudstra, Andrijs Lieuwes
         Woudstra, Titte Lieuwes
    Broer     Woudstra, Gerben Lieuwes

Families

Getrouwd Vrouw Steenstra, Jaay Heerings
   
Gebeurtenis Datum Locatie Beschrijving Opmerkingen Bronnen
Huwelijk 1821-06-28 Hemelumer Oldeferd (Koudum), Friesland, Nederland  

Titte Lieuwes Woudstra, 27 jaar, geboren Scharl,
vader: Lieuwe Sipkes Woudstra
moeder: Aag Andries
Jaay Heerings Steenstra, 35 jaar, geboren Molkwerum
vader: Heering Wypkes
moeder: Bauk Wiebes
datum: 28 juni 1821 akte nr. 8

7 8
  Bijz.

Huwelijksbijlagen:
Titte Lieuwes Woudstra verklaarde, dat zijn moeder Aag Andries
te Scharl was overleden op 3 september 1803, zoo ook zijn
grootouders en die sijn mede in dit Canton en wel te Warns voor
lange jaren sijn overleden.

Akte van bekendheid:

"welke getuigen dan ook eenparig op onze aanvrage verklaarden
Jaay Herings Steenstra boeremeid te Scharl wel te kennen als mede
haar ouders met namen Heering Wijpkes in leven van beroep boer
en Bauk Wiebes in der tijd echtelieden te Molkwerum wel gekend
te hebben en zoo wel te weten dat voornoemde Jaay Herings Steenstra,
boeremeid te Scharl, geboren te Molkwerum in het jaar 1786 zonder
juiste tijd te kunnen bepalen en geen andere bewijzen van haar geboorte
kan bekomen daarin bestaan, dat zij als kind niet is laten doopen
en in des tijds ook geene geboorteregisters werden gehouden"

Wanneer Jap Herings van Dijk, zuster van Jaay,overlijdt, wonen
Jaay Heerings en Titte Lieuwes al in Molkwerum (1854).
Kees Tjemmes vermeldt in zijn artikel, dat Jaay en Titte hun oude
dag in Molkwerum hebben doorgebracht.

  Kind.
 1. Woudstra, Aag Tittes
 2. Woudstra, Sibbel Tittes
 3. Woudstra, Baauk Tittes
 4. Woudstra, Jaapjen Tittes

Bijzonderheden

Op 29 december 1811 neemt Lieuwe Sipkes de naam "Woudstra" aan,
ook voor zijn kinderen. Titte is dan 18 jaar oud. Allen, behalve Sipke,
wonen dan te Scharl.

In 1813 wordt Titte Lieuwes Woudstra ingeloot voor het leger
van Napoleon. Als gegevens van hem worden vermeld:
Titte Lieuwes Woudstra, geboren 1793, wonende te Scharl,
zoon van Lieuwe Sipkes Woudstra en Aagje Andries,
loteling lichting 1813, mairie Stavoren;
plaatsvervanger Sipke Herres Westra, hoefsmid te Warga,
(Titte) bij aanneming familienaam 18 jaar.
Sipke Herres Westra, hoefsmid, geboren Warga 03-08-1787,
wonende aldaar, zoon van Herre Roelofs Westra en Geertje
Sipkes, lichting 1813 mairie Stavoren, plaatsvervanger voor
Titte Lieuwes Woudstra (1793) te Scharl,
krijgsmachtonderdeel onbekend;
bij aanneming familienaam 24 jaar.

Kenmerken

Type Waarde Opmerkingen Bronnen
Beroep landbouwer, huisman te Scharl
9 10

Naaste verwanten

 1. Woudstra, Lieuwe Sipkes
  1. Andriesdr, Aag
   1. Woudstra, Sipke Lieuwes
   2. Woudstra, Sijke Lieuwes
   3. Woudstra, Sipke Lieuwes
   4. Woudstra, Sijke Lieuwes
   5. Woudstra, Sibbel Lieuwes
   6. Woudstra, Andrijs Lieuwes
   7. Woudstra, Titte Lieuwes
    1. Steenstra, Jaay Heerings
     1. Woudstra, Aag Tittes
     2. Woudstra, Sibbel Tittes
     3. Woudstra, Baauk Tittes
     4. Woudstra, Jaapjen Tittes
   8. Woudstra, Gerben Lieuwes

Voorouders

Bronverwijzing

 1. Familienamen 1811
 2. Soldaten leger Napoleon
 3. Doopboek Hervormde gemeente Warns en Scharl
 4. Overlijdensakte Hemelumer Oldeferd
 5. Gegevens Kees Tjemmes van der Meer
 6. Memories van Successie Friesland
 7. Huwelijksakte Hemelumer Oldeferd
 8. Huwelijksbijlagen Hemelumer Oldeferd
 9. Geboorteakte Hemelumer Oldeferd
 10. Notariƫle archieven Friesland