Uilersma, Claaske Roelofs 1

Geboortenaam Uilersma, Claaske Roelofs
Geslacht vrouwelijk
Leeftijd bij overlijden onbekend

Gebeurtenissen

Gebeurtenis Datum Locatie Beschrijving Opmerkingen Bronnen
Geboorte voor 1729-02-14    
 
Doop 1729-02-14 Oldehove, Groningen, Nederland  

Claaske, 14 februari 1729, dogtertien van
Roelef Uilersma en Ettien Vonks

2
Ondertrouw 1749-06-28 Oldehove, Groningen, Nederland  

Hendrik Lammerts en
Claaske Uildersma
beijde van Oldehove

3
Huwelijk na 1749-06-28   Getrouwd met Hendrik Lammerts

Kinderen, gedoopt te Oldehove:

1. Iettje, 25 januari 1750
2. Roelof, 8 augustus 1751
3. Etjie, 16 november 1755
4. Heilina, 23 oktober 1757
5. Kornelia, 20 juli 1760
6. Lammert, 11 augustus 1765
7. Korneliis Uilersma, 12 juni 1768

2
Overlijden voor 1801-04-27    
4
Begrafenis 1801-04-27 Oldehove, Groningen, Nederland  
4

Ouders

Vader Uilersma, Roelf Derks
Moeder Vonck, Ettien Franssen
         Uilersma, Claaske Roelofs
    Zus     Uilersma, Trijntje Roelofs

Bijzonderheden

Groninger courant, 22 december 1801:

"Met Consent van de E. E. Gerigte van Oldehove en Saaxum gedenken
de Erven van Klaaske Uldersma publyk bij Strykgelds Conditien te
Verkoopen, haare Behuisinge en Schuure met Vaste en Altoosdurende
BEKLEMMINGE van 34 1/2 Grazen alderbest Groen-Land, doende Jaarlijks
aan onderscheiden Eigenaars tot een vaste Huure honderd een en
twintig Guldens, staande en gelegen te Oldehove. Deeze Verkoopinge zal
zyn op Dingsdag den 29 December 1801, 's avonds om 5 uur bij Thomas
de Vries in het Regthuis te Oldehove."

Toelichting:

Beklemrecht of recht van beklemming is een eeuwigdurend, ondeelbaar
zakelijk recht van het gebruik van andermans grond. Het is een variant
van erfpacht die vrijwel alleen in de Nederlandse provincie Groningen
voorkomt.

De gras (mv: grazen) in Groningen is een oud-Nederlandse oppervlaktemaat.

Eén gras is de hoeveelheid gras die nodig was voor een koe en bedroeg iets
minder dan een halve hectare. Dit komt dus neer op twee koeien per hectare,
terwijl tegenwoordig drie of meer koeien per hectare worden gehouden.

(bron: wikipedia.org)

Naaste verwanten

 1. Uilersma, Roelf Derks
  1. Vonck, Ettien Franssen
   1. Uilersma, Claaske Roelofs
   2. Uilersma, Trijntje Roelofs

Voorouders

Bronverwijzing

 1. Uitgever: Wed. S. Hoitsema, M. van Bolhuis: Groninger Courant
 2. Doopboek Oldehove
 3. Trouwboek Oldehove
 4. Uilersma te Oldehove - P.J.C. Elema