Tjemmes, Jolmer

Geboortenaam Tjemmes, Jolmer
Geslacht mannelijk
Leeftijd bij overlijden onbekend

Gebeurtenissen

Gebeurtenis Datum Locatie Beschrijving Opmerkingen Bronnen
Geboorte voor 1655-06-17    
 
Doop 1655-06-17 Koudum, Friesland, Nederland  

Gedoopt op 17 juni 1655 in Koudum
Dopeling: Jolmer, zoon
   Vader: Tijamme Jolmers
  Moeder: Fock Pijtters

1
Belijdenis 1678-02-03 Koudum, Friesland, Nederland  

Den 3 Februarij 1678
Nachtmael gehouden voor de 85 Mael
doen Aengekomen nae voorgaende
Belijdenisse des Geloofs
(o.a.)
Jolmer Tiemmes V.G.

2
Huwelijk 1692-04-20 Koudum, Friesland, Nederland Getrouwd met Jedts Botes

Hemelumer Oldeferd, huwelijken 1692
Vermelding: Bevestiging huwelijk op
20 april 1692 in Koudum
 Bruidegom: Jolmer Tjemmes
     Bruid: Jedts Botes

Jedts Botes was de dochter van Boote Birdes
en Rinck Hessels:

Gedoopt op 29 januari 1665 in Koudum
Dopeling: Jets, dochter
   Vader: Boote Birdes
  Moeder: Rinck

Kinderen:

1. Gedoopt op 22 januari 1693 in Koudum
Dopeling: Fock, zoon
   Vader: Jolmer Tjemmes
  Moeder: IJets Bootes

Fock Jolmers deed op 18 februari 1714 belijdenis te Koudum

2. Gedoopt op 21 oktober 1694 in Koudum
Dopeling: Bauckje, dochter
   Vader: Jolmer Tjemmes
  Moeder: Iedts Boddes

3. Gedoopt op 15 november 1696 in Koudum
Dopeling: Hincke, dochter
   Vader: Jolmer Tjemmes
  Moeder: Iedts Bootes

Hinke Jolmers belijdenis te Koudum op 21 februari 1723.

4. Gedoopt op 17 september 1701 in Koudum
Dopeling: Tjemme, zoon
   Vader: Jolmer Tjemmes
  Moeder: Jedts Bootes

5. Gedoopt op 13 juli 1704 in Koudum
Dopeling: Jouk, dochter
   Vader: Jolmer Tjemmes
  Moeder: Jetje Botes

6. Gedoopt op 14 juni 1711 in Koudum
Dopeling: Bote, zoon
   Vader: Jolmer Tjemmes
  Moeder: Jetj Botes

Bote Jolmers deed op 5 februari 1736 belijdenis te Koudum.

3 1 2
Ledematen 1695-05-19 Koudum, Friesland, Nederland  

Langs de Wal na het Ooste:
(o.a.)
Jolmer Tjemmes en Jets Bootes
vertrokken 1697

2
Stemkohieren 1698 Koudum, Friesland, Nederland  

Stemkohier 1698 Koudum (Hemelumer Oldeferd en Noordwolde)

Stem nr. 84, aantal stemmen: 1
Zakelijk gerechtigden:
Rink Hessels, eigenaar
Sipke Thomas, gebruiker

Stem nr. 87, een huis, aantal stemmen: 1
Zakelijk gerechtigden:
Jolmer Tiemmens, uit naam van zijn
vrouw, eigenaar
Sipke Thomas, gebruiker

Stem nr. 95, een huissteed, aantal stemmen: 1
Zakelijk gerechtigden:
Rink Hessels, eigenaar

4
Lidmaten tussen 1700 en 1701 Koudum, Friesland, Nederland  

Jolmer Tjemmes en
Jedt Botes egtelieden

2
Overlijden voor 1718-09-04    

In het lidmatenboek van Koudum wordt Jed Bootes als weduwe vermeld op 4 september 1718.

 

Ouders

Vader Jelmers, Tjemme
Moeder Pijters, Fock
         Tjemmes, Jolmer
    Zus     Tjemmes, An
    Zus     Tjemmes, Jouck
    Broer     Tjemmes, Pieter

Naaste verwanten

 1. Jelmers, Tjemme
  1. Pijters, Fock
   1. Tjemmes, An
   2. Tjemmes, Jouck
   3. Tjemmes, Jolmer
   4. Tjemmes, Pieter

Voorouders

Bronverwijzing

 1. Doopboek Hervormde gemeente Koudum
 2. Lidmatenboek Koudum
 3. Trouwregister Hervormde gemeente Koudum
 4. Stemkohieren Friesland