Tjallema, Tjal 1a 2

Geboortenaam Tjallema, Tjal
Geslacht vrouwelijk

Families

Getrouwd Man Hoytema, Goslick Hoytes
  Kind.
 1. Hoytema, Hoyte Goslicks

Bijzonderheden

Heerschapske in Folsgara en Tjalhuizen. Zij heeft haren echtgenoot,
behalve Hoyte, nog verscheidene andere kinderen gebaard.
Men kent echter hunne namen niet.

Opm:
Folsgare is een dorpje in de gemeente Wymbritseradeel
tussen Bolsward en Sneek.
Tjalhuizum is een buurtschap in de gemeente Wymbritseradeel,
oudtijds een dorp; tussen Bolsward en Sneek.

Naaste verwanten

  1. Tjallema, Tjal
   1. Hoytema, Goslick Hoytes
    1. Hoytema, Hoyte Goslicks

Bronverwijzing

 1. Jr.Mr. M. de Haan Hettema en Mr. A. Van Halmael jr.: Stamboek van den Frieschen adel (1846)
   • Datum: 1846
   • Pagina: Aantekeningen - Hoytema, blz. 144
 2. K. ter Laan / bewerker 3e druk A.G.C. Baert: Van Goor's Aardrijkskundig Woordenboek van Nederland