Maertens, Grietie 1

Geboortenaam Maertens, Grietie
Geslacht vrouwelijk

Gebeurtenissen

Gebeurtenis Datum Locatie Beschrijving Opmerkingen Bronnen
Geboorte voor 1645-04-13    
2
Doop 1645-04-13 Zuidhorn, Groningen, Nederland  

Doop 13-04-1645   Zuidhorn
 
Dopeling Griete
Geslacht v
 
Vader Meerten Mennes
 
Bron Doopboek Zuidhorn 1645-1763
Collectie DTB (toegang 124)
Inventarisnummer 590, folio 3

"Anno 1645 Den 13 Aprilis Is Griete Meerten Mennes
dochter gedoopt".

2

Ouders

Vader Mennes, Meerten
         Maertens, Grietie

Families

Getrouwd Man Onnekes, Hemke
   
Gebeurtenis Datum Locatie Beschrijving Opmerkingen Bronnen
Huwelijk na 1664-03-17 Lagemeeden, Groningen, Nederland  

Registratie 07-02-1664 Zuidhorn
attestatie naar Lagemeeden

Bruidegom Hemke Onnekes, op de Monnikedijk, zoon van wijlen Onneke Sijmens

Bruid Grietie Meertens, van Zuidhorn, dochter van wijlen Meerten Mennes

Bron Trouwboek Zuidhorn 1626-1763
Collectie DTB (toegang 124)
Inventarisnummer 591, folio 61

"geproclameert 7, 14 en 21 februari
Hemke Onnekes de soon van w: Onneke Sijmens
op Monnikedijck ende
Grietie Maertens de dochter van w: Maerten Mennes
tot Suidhorn
hijr van attestatie is gepasseert den 17 Martij om op de
Lagemeeden gecopuleert te worden.

Opm:
Lagemeeden, dorpje in de gemeente Aduard
ten zuiden van het dorp, bij het Hoendiep.
Monnikedijck, gelegen te Hoogemeeden, Aduard.

3 4
Belijdenis 1665-09-10 Zuidhorn, Groningen, Nederland  

Hemke Onnekes arbeider en Greetie Meertens sijn huisvrouw.

1
  Kind.
 1. Hemkes, Vrouke

Bijzonderheden

Ledematen Zuidhorn, 11 september 1681:

"Ook bevonden, dat Greete Meertens, vrouw van Hemke Onnes,
tegen haar dienstmaagden onbetamelijk is geweest. Ze bekende,
zal het nooit meer doen en is vermaand".

Naaste verwanten

 1. Mennes, Meerten
  1. Maertens, Grietie
   1. Onnekes, Hemke
    1. Hemkes, Vrouke

Voorouders

Bronverwijzing

 1. Ledematen Zuidhorn
 2. Doopboek Zuidhorn
 3. Trouwboek Zuidhorn
 4. K. ter Laan / bewerker 3e druk A.G.C. Baert: Van Goor's Aardrijkskundig Woordenboek van Nederland