Sytses, Gerlske

Geboortenaam Sytses, Gerlske
Geslacht vrouwelijk

Families

Getrouwd Man Ottes, Pybe
   
Gebeurtenis Datum Locatie Beschrijving Opmerkingen Bronnen
Huwelijk voor 1648-07-02    

Op 2 juli 1648 werd hun zoon Otte gedoopt.

1
  Kind.
 1. Pybes, Jeltje

Naaste verwanten

  1. Sytses, Gerlske
   1. Ottes, Pybe
    1. Pybes, Jeltje

Bronverwijzing

 1. Doopboek Hervormde gemeente Garijp, Suameer en Eernewoude