Ottes, Eijdt

Geboortenaam Ottes, Eijdt
Geslacht mannelijk

Gebeurtenissen

Gebeurtenis Datum Locatie Beschrijving Opmerkingen Bronnen
Stemkohieren 1698 Oosterwolde, Friesland, Nederland  

Stemkohier 1698 Oosterwolde (Ooststellingwerf)

Stem nr. 57, Campen, aantal stemmen: 1

 

Zakelijk gerechtigden:
Eyse Ottes, eigenaar voor 1/2
De heer Augustinus Lycklama รข Nieholt
grietman over Opsterland, eigenaar voor 1/2
Claes Jans, gebruiker

1

Families

  Kind.
  1. Eytses, Jantien

Naaste verwanten

    1. Ottes, Eijdt
        1. Eytses, Jantien

Bronverwijzing

  1. Stemkohieren Friesland