Hartmans, Hartman

Geboortenaam Hartmans, Hartman
Geslacht mannelijk

Gezinnen

    Gezin van Hartmans, Hartman en Jouckes, Auck
Getrouwd Vrouw Jouckes, Auck
  Kind.
  1. Hartmans, Abeltien

Naaste verwanten

    1. Hartmans, Hartman
      1. Jouckes, Auck
        1. Hartmans, Abeltien