Hartmans, Hartman

Geboortenaam Hartmans, Hartman
Geslacht mannelijk

Families

Getrouwd Vrouw Jouckes, Auck
  Kind.
  1. Hartmans, Abeltien

Naaste verwanten

    1. Hartmans, Hartman
      1. Jouckes, Auck
        1. Hartmans, Abeltien