Cornelis, Aale

Geboortenaam Cornelis, Aale
Geslacht vrouwelijk

Gebeurtenissen

Gebeurtenis Datum Locatie Beschrijving Opmerkingen Bronnen
Belijdenis 1695-05-26 Ureterp, Friesland, Nederland  

Lidmatenboek Opsterland, 1695
Man  : Sander Jans
Vrouw: Ale Cornelis
Woonplaats: Ureterp
 - Op 26 mei 1695 zij belijdenis

Bron:
Collectie Doop-, Trouw-, Begraaf- en Lidmaatboeken (DTBL)
Herv. Gemeente Wijnjeterp, Duurswoude en Bakkeveen
(tot 1722 ook Ureterp en
Siegerswoude), lidmaten 1685-1850
DTB 572 blad 10

"Den 26 Maij 1695 weder geviert des Heeren
H. Avontmael en doe wederom door Gods
goedheijt de kerke toegevoeght op
belijdenisse van haer geloof
(o.a.)
Ale Cornelis, huijsvrouw van Sander Jans
in Ureterp"

1

Ouders

Vader Jans, Cornelis
Moeder Remmelts, Hille
         Cornelis, Aale
    Broer     Antje, Cornelis
    Broer     Cornelis, Jan
    Broer     Cornelis, Remmelt

Families

Getrouwd Man Jans, Sander
   
Gebeurtenis Datum Locatie Beschrijving Opmerkingen Bronnen
Huwelijk 1691 Siegerswoude, Friesland, Nederland  

man: Sanders Jans afkomstig van Ureterp
vrouw: Aale Cornelis afkomstig van Ureterp
Het huwelijk werd in april 1691 voltrokken.

2
  Bijz.

Kinderen van Sander Jans en Aaltje Cornelis:

1. Dopeling: Jan
Geboren in Norg
Gedoopt op 31 juli 1692 in Wijnjeterp, Duurswoude en Bakkeveen
Zoon van Sander Jans en niet genoemde moeder

Opm.: De vader van Ureterp doch wonende in Norch

2. Dopeling: Jantzen
Geboren in Ureterp
Gedoopt op 8 oktober 1693 in Wijnjeterp, Duurswoude en Bakkeveen
Dochter van Sander Jans, timmerman en niet genoemde moeder

3. Dopeling: Jan
Geboren in Ureterp
Gedoopt op 10 maart 1695 in Wijnjeterp, Duurswoude en Bakkeveen
Zoon van Sander Jans, timmerman en niet genoemde moeder

4. Dopeling: Jantie
Geboren in Ureterp
Gedoopt op 9 oktober 1698 in Wijnjeterp, Duurswoude en Bakkeveen
Dochter van Sander Jans, timmerman en niet genoemde moeder

5. Dopeling: Remmelt
Geboren in Ureterp
Gedoopt op 26 december 1700 in Wijnjeterp, Duurswoude en Bakkeveen
Zoon van Sander Jans, timmerman en niet genoemde moeder

6. Dopeling: Remmelt
Geboren in Ureterp
Gedoopt op 26 december 1701 in Wijnjeterp, Duurswoude en Bakkeveen
Zoon van Sander Jans en niet genoemde moeder

7. Dopeling: Cornelis
Geboren in Ureterp
Gedoopt op 24 augustus 1704 in Wijnjeterp, Duurswoude en Bakkeveen
Zoon van Sander Jans, timmerman en niet genoemde moeder

8. Dopeling: Hiltie
Geboren in Ureterp
Gedoopt op 1 januari 1707 in Wijnjeterp, Duurswoude en Bakkeveen
Dochter van Sander Jans, timmerman en niet genoemde moeder

9. Dopeling: Teunis
Geboren in Ureterp
Gedoopt op 8 december 1709 in Wijnjeterp, Duurswoude en Bakkeveen
Zoon van Sander Jans, timmerman en niet genoemde moeder

  Kind.
 1. Sanders, Jan
 2. Sanders, Jantje
 3. Sanders, Remmelt
 4. Sanders, Cornelis

Naaste verwanten

 1. Jans, Cornelis
  1. Remmelts, Hille
   1. Cornelis, Aale
    1. Jans, Sander
     1. Sanders, Jan
     2. Sanders, Jantje
     3. Sanders, Remmelt
     4. Sanders, Cornelis
   2. Cornelis, Jan
   3. Antje, Cornelis
   4. Cornelis, Remmelt

Voorouders

Bronverwijzing

 1. Lidmatenboek Opsterland
 2. Trouwregister Hervormde gemeente Wijnjeterp, Duurswoude en Bakkeveen