Jans, Sander 1

Geboortenaam Jans, Sander
Geslacht mannelijk

Gebeurtenissen

Gebeurtenis Datum Locatie Beschrijving Opmerkingen Bronnen
Belijdenis 1695-03-03 Ureterp, Friesland, Nederland  

Lidmatenboek Opsterland, 1695
Sander Jans, mr. timmerman
Woonplaats: Ureterp
 - Op 3 maart 1695 belijdenis

Bron:
Collectie Doop-, Trouw-, Begraaf- en Lidmaatboeken (DTBL)
Herv. Gemeente Wijnjeterp, Duurswoude en Bakkeveen
(tot 1722 ook Ureterp en
Siegerswoude), lidmaten 1685-1850
DTB 572 blad 9

"Den 3 Maert 1695 des Heeren H. Avontmael geviert
en doe de gemeinte weer toegevoeght op belijdenisse
van haer geloof
(o.a.)
Sander Jans Mr. Timmerman in Ureterp"

2
Lidmaat 1722 Ureterp, Friesland, Nederland  

Lidmatenboek Opsterland, 1722
Sander Jans
Woonplaats: Ureterp
 - In 1722 lidmaat

Bron:
Collectie Doop-, Trouw-, Begraaf- en
Lidmaatboeken (DTBL)
Herv. Gemeente Ureterp en Siegerswoude,
lidmaten 1722-1850
DTB 569 blad 1

"Aanteekeninge van de Leedemaaten
die ik met de aanvang van mijn
Predikdienst gevonden hebbe in de
Gemeijnte van Ureterp en Sijgerswolde
Onder Ureterp dese navolgende
(o.a.)
Sander Jans
Aaltie Kneelis"

2
Lidmaat 1731-09-16 Ureterp, Friesland, Nederland  

Lidmatenboek Opsterland, 1731
Man  : Sander Jans
Vrouw: Aaltjen Kornelis
Woonplaats: Ureterp
 - Op 16 september 1731 lidmaat

2

Families

Getrouwd Vrouw Cornelis, Aale
   
Gebeurtenis Datum Locatie Beschrijving Opmerkingen Bronnen
Huwelijk 1691 Siegerswoude, Friesland, Nederland  

man: Sanders Jans afkomstig van Ureterp
vrouw: Aale Cornelis afkomstig van Ureterp
Het huwelijk werd in april 1691 voltrokken.

3
  Bijz.

Kinderen van Sander Jans en Aaltje Cornelis:

1. Dopeling: Jan
Geboren in Norg
Gedoopt op 31 juli 1692 in Wijnjeterp, Duurswoude en Bakkeveen
Zoon van Sander Jans en niet genoemde moeder

Opm.: De vader van Ureterp doch wonende in Norch

2. Dopeling: Jantzen
Geboren in Ureterp
Gedoopt op 8 oktober 1693 in Wijnjeterp, Duurswoude en Bakkeveen
Dochter van Sander Jans, timmerman en niet genoemde moeder

3. Dopeling: Jan
Geboren in Ureterp
Gedoopt op 10 maart 1695 in Wijnjeterp, Duurswoude en Bakkeveen
Zoon van Sander Jans, timmerman en niet genoemde moeder

4. Dopeling: Jantie
Geboren in Ureterp
Gedoopt op 9 oktober 1698 in Wijnjeterp, Duurswoude en Bakkeveen
Dochter van Sander Jans, timmerman en niet genoemde moeder

5. Dopeling: Remmelt
Geboren in Ureterp
Gedoopt op 26 december 1700 in Wijnjeterp, Duurswoude en Bakkeveen
Zoon van Sander Jans, timmerman en niet genoemde moeder

6. Dopeling: Remmelt
Geboren in Ureterp
Gedoopt op 26 december 1701 in Wijnjeterp, Duurswoude en Bakkeveen
Zoon van Sander Jans en niet genoemde moeder

7. Dopeling: Cornelis
Geboren in Ureterp
Gedoopt op 24 augustus 1704 in Wijnjeterp, Duurswoude en Bakkeveen
Zoon van Sander Jans, timmerman en niet genoemde moeder

8. Dopeling: Hiltie
Geboren in Ureterp
Gedoopt op 1 januari 1707 in Wijnjeterp, Duurswoude en Bakkeveen
Dochter van Sander Jans, timmerman en niet genoemde moeder

9. Dopeling: Teunis
Geboren in Ureterp
Gedoopt op 8 december 1709 in Wijnjeterp, Duurswoude en Bakkeveen
Zoon van Sander Jans, timmerman en niet genoemde moeder

  Kind.
 1. Sanders, Jan
 2. Sanders, Jantje
 3. Sanders, Remmelt
 4. Sanders, Cornelis

Media

Bijzonderheden

Bij de doop van zijn zoon Jan wordt vermeld,
dat de vader van Ureterp is, maar wonende
in Norch (Norg?).

Kenmerken

Type Waarde Opmerkingen Bronnen
Beroep timmerman
1

Naaste verwanten

  1. Jans, Sander
   1. Cornelis, Aale
    1. Sanders, Jan
    2. Sanders, Jantje
    3. Sanders, Remmelt
    4. Sanders, Cornelis

Bronverwijzing

 1. Doopboek Hervormde gemeente Wijnjeterp, Duurswoude en Bakkeveen
 2. Lidmatenboek Opsterland
 3. Trouwregister Hervormde gemeente Wijnjeterp, Duurswoude en Bakkeveen