Reinties, Jottie

Geboortenaam Reinties, Jottie
Geslacht mannelijk

Gebeurtenissen

Gebeurtenis Datum Locatie Beschrijving Opmerkingen Bronnen
Stemkohieren 1698 Hemelum  

Stemkohier 1698 Hemelum
(Hemelumer Oldeferd en Noordwolde)
Stem nr. 3, een huis, aantal stemmen: 1

Zakelijk gerechtigden:
Prof. Joannes van der Wayen, eigenaar
Jottie Reintjes, gebruiker

1
Overlijden na 1698    
1

Families

Gehuwd Vrouw Idses, Attie
   
Gebeurtenis Datum Locatie Beschrijving Opmerkingen Bronnen
Huwelijk na 1682-02-05 Wyckel  

Gaasterland, huwelijken 1682
Vermelding: Derde proclamatie
op 5 februari 1682 in Wyckel
Man : Jottie Reinties afkomstig van Bakhuizen
Vrouw : Attie Idses afkomstig van Wyckel

2
  Kind.
 1. Jotties, Eeuw

Naaste verwanten

  1. Reinties, Jottie
   1. Idses, Attie
    1. Jotties, Eeuw

Bronverwijzing

 1. Stemkohieren Friesland
 2. Trouwregister Hervormde gemeente Wyckel