Meinen, Klaas

Geboortenaam Meinen, Klaas
Geslacht mannelijk

Gebeurtenissen

Gebeurtenis Datum Locatie Beschrijving Opmerkingen Bronnen
Aankoop graf 1729-04-08 Meppel, Drenthe, Nederland  

Grafnr. 147:
1729 den 8 April heeft Claas Meijnen, schipper
dese groeve gekoft gelijk in de ontvangst
kan gesien worden

1745 den 25 januarij Claas Mijnen

Verderop in het begraafboek staat over dit graf
nr. 147:

1745 den 22 Januarij Claas Meijnen

1775 den 16 April 't hooggeld voldaen met f - 14 -
(14 stuivers)

1795 den 16 october nu Tunis de Vries volgens sijn
seggen dat deese grafsteede haar toebehoorde
en kaveerende voor alle namaningen indien der
aandere mogten sijn die pretensie op de zelve
vermenen te hebben, Zulks betuige met mijn
aantekening op dato als boven Mt. B. Lensink
als boekhouder op dato het hooggeld voldaan met f - 7 - 8

1806 den 14 october verhooggeld voldaan met
f. 1 - 15 -

Toelichting:
De boekhouder was Matthijs van Buren Lensink.

1
Overlijden voor 1748-03-17    
 
Begrafenis 1748-03-17 Meppel, Drenthe, Nederland  

Den 17 meert 1748 is verluijt
Klaas Meijnen is vrij ziet het
jaar 1740 den 13 october

Toelichting:
Op 13 oktober 1740 kocht zijn zoon
Meijne Klaas het recht van de klok
voor zijn vrouw Geertje en werd een
kind van hen begraven.

2

Ouders

Vader Claes, Meijne
Moeder Reijnts, Jentjen
    Zus     Meines, Aaltje
         Meinen, Klaas

Families

Getrouwd Vrouw Janssen, Trijntjen
   
Gebeurtenis Datum Locatie Beschrijving Opmerkingen Bronnen
Huwelijk 1713-06-05 Beilen, Drenthe, Nederland  

Meppel, ondertrouw- en trouwboek (1682-1717; DTB 91)
5 juni 1713, pagina 138
Huwelijksdatum: 05-06-1713.
Bruidegom: Klaas Meinen, jongeman.
Bruid: Trijntjen Janssen, jongedochter; herkomst: Holte.
NB: getrouwd te Beilen.

Opm: Holte (Holthe) is een buurtschap in de gemeente
Beilen ten zuidoosten van het dorp.

 
  Bijz.

Kinderen, gedoopt te Meppel:

1. Meijne, 30 september 1714,
zoon van Klaas Mijnen

2. Jannetje, 29 november 1716,
dochter van Klaas Meinen

Begraafboek Meppel:
"1718 Den 21 meert is verluijt het
kint van Klaas Meijnen. Hij selfs is
vrij ziet 1717 den 12 januari en
1686 den 10 julij en de vrou
Trijntien Jans oordeelde half
vrij te zien om dat haar moeder
uijt de Oosterboer was en haar
oom Harmen Meewes vrij is
gelaeten 1697 den 3 Junij hiervoor
ontfangen de helft van haar vader
1 - 1 - 0 "

3. Jentje, 9 oktober 1718,
dochter van Klaas Mijnen

4. Jan, 16 november 1721,
zoon van Klaas Meine

5. Klaasje, 9 april 1724,
dochter van Klaas Meinen

Begraafboek Meppel:
20 april 1724
"Verluijt het kraamkint van Klaas
Meinen vrij van de Klocke ziet het
jaar 1718 den 21 Meert"

  Kind.
 1. Klaas, Meijne
 2. Meinen, Jentjen Klaas
 3. Meinen, Jan Klaas

Naaste verwanten

 1. Claes, Meijne
  1. Reijnts, Jentjen
   1. Meinen, Klaas
    1. Janssen, Trijntjen
     1. Klaas, Meijne
     2. Meinen, Jentjen Klaas
     3. Meinen, Jan Klaas
   2. Meines, Aaltje

Voorouders

Bronverwijzing

 1. Begraafboek Meppel - Graven
 2. Begraafboek Meppel - Klokkengeld