Roeloffs, Sieds 1

Geboortenaam Roeloffs, Sieds
Geslacht vrouwelijk

Gebeurtenissen

Gebeurtenis Datum Locatie Beschrijving Opmerkingen Bronnen
Doop 1702-12-10    

Hemelumer Oldeferd, dopen, doopjaar 1702
Dopeling: Sytz Roeloffs
Gedoopt op 10 december 1702 in Hemelum, Mirns en Bakhuizen
Kind van niet genoemde vader en niet genoemde moeder

2
Geboorte voor 1702-12-10    
 
Belijdenis 1724-02-11 Hemelum, Friesland, Nederland  

Aangenomen 11 Februari 1724

Durck Jacobs Ab.
Siets Roeloffs Ab.

3
Curator Wiebe Ottes 1725-06-16    

Wiebe Ottes 16.6.1725 volle oom, curator over Syds Roelofs.

4
Huwelijk 1727-01-19 Hemelum, Friesland, Nederland Getrouwd met Durk Jacobs

Hemelumer Oldeferd, huwelijken 1727
Vermelding: Bevestiging huwelijk op 19 januari 1727 in Hemelum
Man       : Durk Jacobs
Vrouw     : Sijts Roeloffs

Op 19 januari 1727 trouwden Sijts Roeloffs en haar broer
Cornelis op dezelfde dag:

"Den 19en Ianuarius 1727
Cornelis Roeloffs met Grietje Minnes
Durk Iacobs met Sijts Roeloffs"

Durk Jacobs was gedoopt in 1702:

Hemelumer Oldeferd, dopen, doopjaar 1702
Dopeling: Durck Jacobs
Gedoopt op 31 december 1702 in Hemelum, Mirns en Bakhuizen
Zoon van niet genoemde vader en niet genoemde moeder

Kinderen van Durk Jacobs en Sijts Roeloffs:

1. Jacob
Geboren op 19 november 1727 in Hemelum
Gedoopt op 23 november 1727
Zoon van Durck Jacobs en Sieds Cornelis

2. Roeloff
Geboren  in Hemelum
Gedoopt op 19 april 1733
Zoon van Durck Jacobs en Sieds Roelofs

3. Wopk
Geboren  in Hemelum
Gedoopt op 15 mei 1735
Dochter van Durck Jacobs en Sieds Roelofs

4. Otte
Geboren  in Hemelum
Gedoopt op 24 augustus 1738
Zoon van Durck Jacobs en Sieds Roelofs

5. Uijlke
Geboren  in Hemelum
Gedoopt op 9 oktober 1740
Zoon van Durck Jacobs en niet genoemde moeder

6. Antie
Geboren  in Hemelum
Gedoopt op 25 oktober 1744
Dochter van Durk Jacobs en Sieds Roelofs

7. Bauke
Geboren  in Hemelum
Gedoopt op 7 januari 1748
Zoon van Durk Jacobs en Sieds Roelofs

1 2
Attestatie 1731-09-11 Hemelum, Friesland, Nederland  

"Den 1sten September 1731
Durck Jacobs en sijn Huisvrouw
Sijts Roeloffs nu wonende
op Nijebuiren met een loffelicke
Attestatie van Dominus Joh. Bann(ing)
Ecclesia in Oudemirdum cum Annexis"

Toelichting:
Johannes Banning was predikant te Oudemirdum
van november 1708 tot februari 1735.
Nijeburen: een buurtschap bij Hemelum.
Ecclesia - kerk

3 5
Omschrijvinge van familiën in Friesland 1744 Hemelum, Friesland, Nederland  

Dirk Jacobs
Aangeboden Capitalen: 5
Personen: 8
Hemelum

6
Quotisatie 1749 Hemelum, Friesland, Nederland  

Quotisatiekohieren 1749

Dirk Jacobs, Hemelumer Oldeferd
               Plaats:  Hemelum
         Omschrijving:  gemeen boer
           Gezin volw:  5 en kind: 4
              Aanslag:  55-10-0
            Verhoging:
             Vermogen:
                 Bron:  Hemelumer Oldeferd, fol. 3

7

Ouders

Vader Oostervelt, Roeloff Cornelius
Moeder Ottes, Aafke
    Zus     Roeloffs, Antje
    Broer     Roeloffs, Cornelis
         Roeloffs, Sieds
    Zus     Roeloffs, Rinsk

Bijzonderheden

Dochter Wopk trouwde in 1758 met Klaas Klaases:

Hemelumer Oldeferd, huwelijken 1755
Vermelding: Bevestiging huwelijk op 23 november 1755 in Hemelum
Man : Klaas Klaases afkomstig van Hemelum
Vrouw : Wopk Durks afkomstig van Hemelum

Klaas Klaases was de zoon van Claas Claassen en Antie Roeloffs,
een zuster van Sydz Roeloffs.
Klaas Klaases en Wopk Durks waren dus neef en nicht.

De namen van hun kinderen waren:
Claas, Antje, Otte, Durk, Willem en Zijts.

Naaste verwanten

 1. Oostervelt, Roeloff Cornelius
  1. Ottes, Aafke
   1. Roeloffs, Antje
   2. Roeloffs, Cornelis
   3. Roeloffs, Sieds
   4. Roeloffs, Rinsk

Voorouders

Bronverwijzing

 1. Trouwregister Hervormde gemeente Hemelum, Mirns en Bakhuizen
 2. Doopboek Hervormde gemeente Hemelum, Mirns en Bakhuizen
 3. Lidmatenboek Hemelum, Bakhuizen en Mirns
 4. Gegevens Wiebe Haagsma
 5. Dominees.nl
 6. Omschrijvinge van familiën in Friesland, 13 maart 1744
 7. Quotisatie 1749