Adius, Jacobus 1

Geboortenaam Adius, Jacobus
Geslacht mannelijk
Leeftijd bij overlijden meer dan 70 jaren, 1 maand, 11 dagen

Gebeurtenissen

Gebeurtenis Datum Locatie Beschrijving Opmerkingen Bronnen
Geboorte voor 1622-08-21 Leeuwarden, Friesland, Nederland  
 
Doop 1622-08-21 Leeuwarden, Friesland, Nederland  

Leeuwarden, dopen, doopjaar 1622
Dopeling: Jacob
Gedoopt op 21 augustus 1622 in Leeuwarden
Kind van Ayes, doctor
en niet genoemde moeder

2
Advocaat bij het Hof van Friesland 1644-06-28    

1644 06 28 Dr. Adius, Jacobus; oudste advocaat; secretaris Leeuwarden; overl. 2 okt. 1692

3
Belijdenis 1653-10-19 Leeuwarden, Friesland, Nederland  

Jacobus Adius, doctor, stadssecretaris

4
Huwelijk na 1654-02-18 Leeuwarden, Friesland, Nederland Getrouwd met Tjetscke Allesdr. van Burum

Leeuwarden, huwelijken 1654
Vermelding: Ondertrouw op 18 februari 1654
Man       : Jacobus Adius afkomstig van Leeuwarden
Vrouw     : Tietske van Burum
Opmerking : hij is secretaris van Leeuwarden

Leeuwarden, huwelijken 1654
Vermelding: Attestatie afgegeven op 25 februari 1654
Man       : Jacobus Adius afkomstig van Leeuwarden
Vrouw     : Tietske van Burum

Tietske was geboren in 1623:

Leeuwarden, dopen, doopjaar 1623
Dopeling: Tzieske
Gedoopt op 15 augustus 1623 in Leeuwarden
Dochter van Alle van Bourum en niet genoemde
moeder

Tjetscke was weduwe van Gothofredus
Jorritsma en is overleden op 31 augustus 1661.

Jacobus en Tietske kregen twee dochters:

1. Elisabeth Adius, gedoopt te Leeuwarden
op 12 November 1654,

Leeuwarden, dopen, doopjaar 1654
Dopeling: Elysabet
Gedoopt op 12 november 1654 in Leeuwarden
Dochter van Jacobus Aedius, doctor
en niet genoemde moeder

Elisabeth trouwde oktober 1674 met
Quirijn Hiƫronymusses de Blau, geboren
1646, overleden 6 mei 1692:

Leeuwarden, huwelijken 1674
Vermelding: Ondertrouw op 3 oktober 1674
Man       : Quirijn de Blauw afkomstig van Leeuwarden
Vrouw     : Elisabeth van Adius
Opmerking : hij is advocaat en pensionaris

Hun kinderen waren:
Gesina (1675), Hieronimus (1676), Titia (1677),
Johanna (1679), Maria (1680), Hieronimus (1681),
Johanna (1683)

Elisabeth is overleden op 24 december 1699
en begraven op 3 januari 1700 te
Leeuwarden, Westerkerk:

"mevr. Elysabet, wedue van die raatsheer
Blau in de S. Jacobstraet 3 jan. 1700"

2. Titia Maria Adius, jong overleden

Leeuwarden, dopen, doopjaar 1656
Dopeling: Marya
Gedoopt op 6 augustus 1656 in Leeuwarden
Dochter van Jacobus Adeyes, doctor
en niet genoemde moeder

5 2 6 7
Overlijden 1692-10-02 Leeuwarden, Friesland, Nederland  

Grote kerkstraat,
Vroedsman sedert 24 juni 1679,
Oud burgemr.

8
Begrafenis 1692-10-12 Leeuwarden, Friesland, Nederland  

Leeuwarden overlijden/begraven 1692
Begraven: Jacobus Adius, oud burgemeester
Datum   : 12 oktober 1692
Begraven op het Westerkerkhof,

"de olde burgemr. Jacobus Adius
in de Gr. Kerckstraet"

9 7

Ouders

Vader Adius, Adigerus
Moeder van Loo, Maycke
    Broer     Adius, Adigerus
         Adius, Jacobus
    Broer     Adius, Lambertus
    Zus     Adius, Johanna
    Zus     Adius, Maycke

Media

Bijzonderheden

Jacobus liet zich op 29 april 1640 inschrijven
bij de universiteit van Franeker voor de studie
HIST (Historiae).
In datzelfde jaar liet hij zich te Leiden
inschrijven voor de studie IUR (rechtsgeleerdheid)
op 27 november.

Kenmerken

Type Waarde Opmerkingen Bronnen
Beroep secretaris van Leeuwarden, burgemeester van Leeuwarden
5 9

Naaste verwanten

 1. Adius, Adigerus
  1. van Loo, Maycke
   1. Adius, Adigerus
   2. Adius, Jacobus
   3. Adius, Lambertus
   4. Adius, Johanna
   5. Adius, Maycke

Voorouders

Bronverwijzing

 1. Samme Zijlstra: Het geleerde Friesland - een mythe? Universiteit en maatschappij in Friesland en Stad en Lande, studenten ca. 1380-1650
 2. Doopboek Hervormde gemeente Leeuwarden
 3. Naamlijst advocaten Friesland 1577-1849
 4. Lidmaten Leeuwarden
 5. Trouwregister Gerecht Leeuwarden
 6. Jr.Mr. M. de Haan Hettema en Mr. A. Van Halmael jr.: Stamboek van den Frieschen adel (1846)
 7. Naamregister op de Leeuwarder begrafenissen 'met de wezen'
 8. Aanvulling op de Stadsbegraafboeken 1550-1805 Leeuwarden
 9. Gemeente Leeuwarden, register van begrafenen of overledenen