Steenstra, Wiepke Heerings 1 2

Geboortenaam Steenstra, Wiepke Heerings
Geslacht mannelijk
Leeftijd bij overlijden rond 71 jaren, 2 maanden, 19 dagen

Gebeurtenissen

Gebeurtenis Datum Locatie Beschrijving Opmerkingen Bronnen
Geboorte rond 1789 Molkwerum, Friesland, Nederland  
3
Huwelijk 1821-06-16 Wymbritseradeel, Friesland, Nederland  

Huwelijksakte Wymbritseradeel, 1821
Man: Wypke Heeres Steenstra, oud 31 jaar,
geboren te Molkwerum, gemeente Hemelumer Oldeferd
Ouders: Heere Wypkes en Baukjen Wybes
Vrouw: Lammigjen Symens van der Molen, oud 24 jaar, geboren te Gaastmeer
Ouders: Symen Durks en Antje Jelles
Datum: 16 juni 1821, akte nr. 33

"Wypke Heeres Steenstra, boereknegt,
wonende te Smallebrugge, geboren te Molkwerum,
meerderjarige zoon van Heere Wypkes en
Baukjen Wijbes, beiden overleden te
Molkwerum, eerstgemelde in het jaar 1797 en
laatst gemelde in het jaar 1793
en
Lammigjen Sijmens van der Molen, dienstmeid,
wonende te Indijk, geboren Gaastmeer,
oud vierentwintig jaren, meerderjarige dochter
van Sijmen Durks (van der Meulen) en van
Antje Jellles (Visscher)"

Opmerking:
Smallebrugge - dorpje in de gemeente Wymbritseradeel
ten noordoosten van Woudsend.

Kinderen van Wiepke en Lammigjen,
geboren te Woudsend:

1. Heering, geboren rond 1822,

2. Baukjen, 26 december 1824

3. Antje, 10 mei 1830

4. Heering, 17 juli 1832

5. Symentje, 14 oktober 1834

6. Heringje, 13 maart 1837

7. Baukjen, 21 september 1838

Antje Siemens van der Meulen is op
10 maart 1866 overleden te Oosterzee
in de gemeente Lemsterland, 69 jaar oud.

2 4 5 3
Overlijden 1860-03-20 Follega, Friesland, Nederland  

"Wiepke Stienstra, boer, wonende te Follega,
geboren te Molkwerum, zoon van wijlen
Hering Wiebes en Baukje ...., echtgenoot
van Lamkje Siemens van der Meulen
boerin wonende te Follega in den ouderdom
van eenenzeventig Jaren"

3

Ouders

Vader Wijpkes, Heering
Moeder Wijbes, Bauk
    Zus     Dijkstra, IJbeltje Heerings
    Zus     van Dijk, Lijsbert Heerings
    Zus     Steenstra, Jaay Heerings
    Zus     Heerings, Pytrig
    Zus     Heerings, Jaapje
         Steenstra, Wiepke Heerings
    Zus     Steenstra, Jeltje Heerings
    Broer     van Dijk, Douwe Heerings

Bijzonderheden

Op 24 december 1811 te Langweer neemt Wiepke Heerings,
wonende te Teroele de naam "Steenstra" aan.
Hij heeft geen kinders. Zijn zusters Jaai en Jeltje gebruiken
die naam ook, maar van hen is geen officiƫle naamsaanneming
bekend.

Kenmerken

Type Waarde Opmerkingen Bronnen
Beroep boereknegt (1821), arbeider (1824), brandersknegt (1830), zetboer Woudsend (1832 t/m 1838,1854), boer Follega (1860)
6

Naaste verwanten

 1. Wijpkes, Heering
  1. Wijbes, Bauk
   1. Dijkstra, IJbeltje Heerings
   2. van Dijk, Lijsbert Heerings
   3. Steenstra, Jaay Heerings
   4. Heerings, Pytrig
   5. Heerings, Jaapje
   6. Steenstra, Wiepke Heerings
   7. Steenstra, Jeltje Heerings
   8. van Dijk, Douwe Heerings

Voorouders

Bronverwijzing

 1. Familienamen 1811
 2. Huwelijksakte Wymbritseradeel
 3. Overlijdensakte Lemsterland
 4. K. ter Laan / bewerker 3e druk A.G.C. Baert: Van Goor's Aardrijkskundig Woordenboek van Nederland
 5. Geboorteakte Wymbritseradeel
 6. Memories van Successie Friesland