Bartels, Fook

Geboortenaam Bartels, Fook
Geslacht vrouwelijk

Ouders

Vader Allerts, Bareld
Moeder Heynses, Reynsk
    Broer     Barelds, Allert
    Broer     Barels, Heinse
         Bartels, Fook

Families

Getrouwd Man Foockes, Theunis
   
Gebeurtenis Datum Locatie Beschrijving Opmerkingen Bronnen
Huwelijk 1689-03-03 Nijega, Friesland, Nederland  

Smallingerland, huwelijken 1689
Vermelding: Bevestiging huwelijk op 3 maart 1689 in Nijega
Man       : Theunis Fookes afkomstig van Nijega
Vrouw     : Fook Bartels afkomstig van Nijega

1
  Kind.
 1. Theunis, Baarelt

Naaste verwanten

 1. Allerts, Bareld
  1. Heynses, Reynsk
   1. Barels, Heinse
   2. Bartels, Fook
    1. Foockes, Theunis
     1. Theunis, Baarelt
   3. Barelds, Allert

Voorouders

Bronverwijzing

 1. Trouwregister Hervormde gemeente Oudega, Nijega en Opeinde